23 Aralık 2011 Cuma

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası


5. Sınıf Türkçe Dersi test değerlendirme çalışması


1. Yağmurun yağmasını dört gözle bekliyorum …………suyumuzun bitmesinden korkuyorum.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a- ) fakat               b- ) çünkü
c- ) ama                  d- ) ne var ki

2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ifade
“gerçeği söylemek gerekirse” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Açık kapının önünde birkaç dakika konuştuk.
b- ) Ona açıktan açığa çıkışmaya cesaret edemiyordu.
c- ) Açıkçası, havuzda yüzmekten pek hoşlanmıyorum.                    
d- ) Bu iki örnek açık seçik haklılığımızı ispatlıyor.

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde, altı çizgili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Beyaz gömleğini ilk kez giydi.
b- ) Derin bir nefes alıp söze başladı.
c- ) Hepimiz gülmekten kırıldık.
d- ) Bu iş onu çok yordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı sözcük hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Elimde gülü görünce güldü.
b- ) Balon patlayınca ödümüz patladı.
c- ) Yüzü kızararak yüzüne baktı.
d- ) Sessiz sessiz ağladı.

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
a- ) sergi              b- ) silik
c- ) silgi                d- ) Serbest

6. “evimiz  ile  okulumuz arasında ……………. 200 metre mesafe vardır.”
Tümcesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
a- ) belki                 b- ) en az
c- ) çok az               d- ) en fazla
       
7. “Öğretmenimin ne kadar düşünceli olduğunu bilemezsiniz.” Tümcesinde,  “düşünceli” sözcüğünün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse tümcenin anlamı bozulmaz?
a- ) bilgili                  b- ) terbiyeli
c- ) anlayışlı              d- ) Sevimli

8. “Şimdiki aklım olsaydı, fırsatları iyi değerlendirirdim.” tümcesinde, aşağıdaki duygulardan daha çok hangisi belirtilmektedir?
a- ) özlem                 b- ) pişmanlık 
c- ) kırgınlık            d- ) endişe

I. Elektrik parası yatıracaktım.
II. Bir şey söyleyebilir miyim?
III. Şimdi vezne kapalı; biraz bekleyebilir misiniz?
IV.  Evet; buyurun.
9. Yukarıdaki cümlelerle nasıl sıralanırsa, iki kişinin karşılıklı konuşması haline gelir?
a- ) II – IV – I – III
b- ) IV – II – I – III
c- ) III – I – II – IV
d- ) II – III – I – IV

10. Aşağıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir?
… ucunu o tarafa çevirip,
… fışkırtmaya başladılar.
a- ) kalemin – çiçeklere       b- ) Musluğun – yola
c- ) İbriğin – saksılara        d- ) Hortumun – suyu

Vaktiyle çok yaşlı bir büyükanne varmış.  Saçları kar beyaz, yüzü kırış kırışmış. Ama gördüğü güzellikler karşısında bir yıldız gibi ışıl ışıl parlayan, sıcak bakışlı, güzel gözleri varmış.  Kocaman güllü bir elbise giyer, birbirinden güzel hikayeler anlatırmış.

*11, ve 12. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.

11. Büyükannenin gözleri neye benzetilmiştir?
a- ) güle                 b- ) Kara
c- ) yıldıza             d- ) Denize

12. Aşağıdakilerin hangisi paragrafta sözü edilen büyükannenin özelliklerinden biri değildir?
a- ) Güzel hikaye anlatan biri olması
b- ) Yüzünün kırış kırış olması
c- ) Saçlarının kar gibi beyaz olması
d- ) Kendisinin yaşlı, gönlünün genç olması

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlam bakımından soru cümlesi olamaz?
a- ) Birdenbire, karşıma o çıkmaz mı?
b- ) Gördüğümüz, öğretmenin miydi?
c- ) Arkadaşımız, ne zaman gelecek?
d- ) Burada, Alper isminde olanınız var mı?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?
a- ) Bir bardak çay içip gideceğim.
b- ) Gelirken bize de ekmek al.
c- ) Uzun zamandır konuşmuyor.
d- ) Ateşe iki dal odun at.

15. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir?
a- ) kuzeybatı         c- ) hanımeli
b- ) karnıbahar        d- ) yeşilimsi

2. pencerenin önünde
3. arka bahçeye
4. küçük
5. bir kuş
6. bakan
16. Yukarıdaki numaralandırılmış kelimelerden anlamlı bir cümle yapmak için hangi seçenekteki sıralamayı kullanmalıyız?
a- ) 3 – 6 – 4 – 1 – 2 – 6
b- ) 4 – 3 – 2 – 6 – 1 – 5
c- ) 3 – 6 – 2 – 4 – 5 – 1
d- ) 2 – 1 – 3 – 6 – 4 – 5

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Kitabı bitirir bitirmez bana vermelisin.
b- ) Evin içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıp durdu.
c- ) Ağlamakla ağlamamak arasında kaldı.
d- ) Gülümsemeyi bırakıp kahkaha attı.

18. “İçin” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “gizli” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Küçük çocuk için için ağlıyordu.
b- ) Mehmet için elimizden geleni yaptık.
c- ) Çocuklar, iyi beslenmek için süt için.
d- ) Bu işler içinden çıkılmaz bir hal aldı.

19. “Çözmek” kelimesi hangi seçenekte “bağlamak” kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
a- ) Uğraşa uğraşa bulmacayı çözdü.        
b- ) Atın ayağındaki ipleri çözdü.
c- ) Esen lodos buzları çözdü.                    
d- ) Üst geçitler trafik sorununu çözdü.

20. “kadar” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzerlik” anlamı katmaktadır?
a- ) Bu kadar çok uyumayınız.        
b- ) Yağmur dininceye kadar bekleyeceğim.        
indir
c- ) Burada ne kadar kalacaksınız?
d- ) Köyümüz cennet kadar güzeldir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder