24 Aralık 2011 Cumartesi

5. sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam Etkinliği


5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma SayfasıUçun,  uçun özgürce uçun,
Kış gelince yuvanıza kaçın.
Değmesin sapan taşı size,
Ötün neşe verin bize.
1. Yukarıdaki dörtlükte kimlerden yada nelerden söz edilmektedir?
a- ) kelebeklerden               b- ) arılardan
c- ) kuşlardan                     d- ) sineklerden

2. “bağlamak”  kelimesi, hangi seçenekte farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Önümde el bağladı, istekte bulundu.
b- ) Çuvalı bağladık, arabaya koyduk.
c- ) Gözlerini bağladık, ebe o oldu.
d- ) Paketi sıkı bağladık ki açılmasın.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır?
a- ) Güneş çıkınca karlar eridi.
b- ) Erken kalkınca kahvaltı yapacağım.
c- ) Ders çalıştım sonra oyun oynadım.
d- ) Kar yağarsa kardan adam yapacağım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–ler” eki farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Babam gelince dünyalar benim oldu.
b- ) Çiçeklerin kokusu eskisi gibi değil.
c- ) Dikkat et bardakları kırma.
d- ) Kedileri beslemeyi görev bilmişti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta gelmelidir?
a- ) Nasıl yenir
b- ) Ne zaman kaybettin
c- ) Sen mi yaptın
d- ) Bilgisayarım bozuldu

6. “Türkçe sınavından ………………………Ahmet 100 aldı.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden getirilirse, cümle anlamlı olur?
a- ) yalnızca                   b- ) Herkes
c- ) beraber                    d- ) veya

7. “Ev………… ayrılmadan önce annem……… anahtarı vermiştim.”
Cümlesindeki boş bırakılan yerlere hangi ekler sırasıyla getirilirse cümle anlamlı olur?
a- ) –den , -e                                    b- ) –dan , -ya
c- ) –de , -dan                                   d- ) –in , -in

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Yarın gidecekmisin?
b- ) Okula başladın mı?
c- ) Sen mi okula başladın?
d- ) Sen de gördün mü?

9. “–ci” eki aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse meslek ismi oluşturmaz?
a- ) şeker       b- ) tatlı
c- ) inat       d- ) kitap 

10. “Çok iyi arkadaştılar ………………………….” diye başlayan cümle hangi deyim ile devam edebilir?
a- ) Birbirlerine sürekli çamur atıyorlardı.
b- ) Birbirlerini sürekli iğneliyorlardı.
c- ) Birbirinin kuyusunu kazıyorlardı.
d- ) İçtikleri su ayrı gitmiyordu.  

11. “Annem, ablam ve teyzem akşama doğru geldik.”
Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
a- ) “akşama” kelimesi yerine “yarın” yazılarak.
b- ) “doğru” kelimesi yerine “üzeri” yazılarak.
c- ) “geldik” kelimesi yerine “geldiler” yazılarak.
d- ) “teyzem” kelimesi yerine “teyzelerim” yazılarak.

12. “Sude iyi koşamadığı ……………………… çok ağladı”
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) için        b- ) fakat               c- ) ve         d- ) İle

13. “Uçak havada kuş …………… uçuyordu”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlamlı olur?
a- ) buna rağmen                                     b- ) ve
c- ) veya                                                   d- ) gibi

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır?
a- ) zeytin      b- ) zembil       c- ) zehir      d- ) zekâ

15. “Bazı sözcükler gerçek anlamlarını yitirirler.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamını yitirmiştir?
a- ) Bugün çok mutluyum.
b- ) Babam bana çok sert konuştu.
c- ) Tatlı yemeyi çok severim.
d- ) Bir yudum su içtim.

16. “boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde akla gelen ilk anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Boş gözlerle etrafı seyrediyordu.
b- ) Boş kavanozu dışarıya koydum.
c- ) Boş sözlerle bizi oyaladı.
d- ) Babam, bu boş kafayla sen adam olmazsın, dedi.

17. “Komşumuz sık sık bize uğrardı.”
Cümlesindeki altı çizili sözün yerine hangisi getirilirse karşıt anlam kazanır?
a- ) Kırk yılda bir                      b- ) Her zaman
c- ) Sürekli                                d- ) Daima

18. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “çok duygulanmak” anlamı vardır?
a- ) Küplere binmek
b- ) Gözleri parlamak
c- ) Gözlerine inanamamak
d- ) Gözleri yaşarmak

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şart” anlamı vardır?
a- ) Televizyon izlediği için telefonu duymamış.
b- ) Ödevin biterse bizimle gelirsin.
c- ) Ne yapacağıma henüz karar vermedim.
d- ) Bu akşam annenle konuşmak istiyorum.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “övgü” söz konusudur?
a- ) Selçuk sayesinde bugün piknikteyiz.
b- ) Düşüncelerim değişmeye başladı.
indir
c- ) Gazetedeki haberi görünce şaşırdım.
d- ) Köpek sabaha kadar havladı.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder