12 Ocak 2012 Perşembe

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri incele, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri Etkinlik Sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri fotokopi,

Gazların Sıvıların ve Katıların Temel Özellikleri
1. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu ortamda her yöne yayılır?
a- ) hava         b- ) su      c- ) demir     d- ) kum

2. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a- ) Suyun gaz hali su buharıdır.
b- ) Buzul suyun katı halidir.
c- ) Su akışkan bir maddedir.
d- ) Gazların hacmi değişken değildir.

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Demir – katı                  b- ) Oksijen – gaz
c- ) Mısır özü yağı – sıvı        d- ) Hidrojen – sıvı

4. Aşağıdaki özellikleri taşıyan maddeler hangi haldedir?
P Belli bir hacmi vardır.   P Belirli bir şekli yoktur.
P  Bulunduğu kabın şeklini alır.           P Akıcıdır.
a- ) Gaz     b- )  Katı     c- ) Sıvı       d- ) Sıvı ve katı

5. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin hacmi sabit şekli ise değişkendir?
a- ) Demir      b- ) Hava        c- ) Su                  d- ) Oksijen

6. Aşağıda sayılanlardan kaç tanesi gaz madde değildir?      “Azot, tuz, şeker, plâtin, zeytin yağı, hidrojen, demir, oksijen, karbon dioksit”
a- ) 5               b- ) 4          c- ) 3           d- ) 2

7. Cümlelerdeki boş bırakılan yerlere, “havası, sertliğini, gazların, sızma, gözeneklerden” sözcüklerinden uygun olanı yazınız.

P Bisiklet lastiğine küçük bir çivi batarsa lastiğin _______ boşalır.

P Gazlar çok küçük ______________ kaçabilir.
             
P Gazların _____ özelliği, sıvılardan daha fazladır.

P Top patladığında, ___________ kaybeder.

P Yanıcı _______ hapsedildiği tüplerdeki iğne geçecek kadar küçük bir delik büyük felaketlere yol açar.
             
8. Aşağıdakilerden hangisinin sızma özelliği daha fazladır?
a- ) süt     b- ) su       c- ) hava         d- ) zeytin yağı

9. “………… çok küçük gözeneklerden sızabilir.” ifadesindeki noktalı yere en uygun sözcük hangisidir?
a- ) Katılar                     b- ) Küçük taneli katılar 
c- ) Sıvılar                       d- ) Gazlar

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Gazlar bulundukları ortamda bir yöne doğru yayılır.
b- ) Gazlar bulundukları ortamda her yöne doğru yayılır.
c- ) Bütan gazının sızma özelliği zeytin yağından daha azdır.
d- ) Çivi battığında; bisiklet lastiğinin havası boşalır kamyon lastiğinin havası boşalmaz.

11. Aşağıdakilerden hangileri katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerde ortak özelliktir?
I. Şekil          II. Sızma       III. Kütle     IV. Hacim
a- ) I, II, III ve IV               b- ) III ve IV          
c- ) I, II ve III                      d- ) II, III ve IV

12. Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa “D” yanlış bilgi içeriyorsa “Y” işaretleyiniz.

P Gazlar bulundukları ortamda yayılır. (  )

P Gazların belli bir hacmi vardır. (  )

P Gazlar, serbest hareket eden taneciklerden oluşmuştur.  (  )

P Havada en az bulunan gaz azottur.  (  )

P Gazlar bulundukları ortamda yayılmasaydı; çevremizdeki kokuları hissetmezdik.  (  )

P Hava, bir gaz karışımıdır. (  )

13. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) altın         b- ) bakır       c- ) hava         d- ) gümüş

14. Elimize kolonya döktüğümüzde;
I. Kolonya buharlaşır.
II. Kolonyanın buharı hava ile birlikte etrafa yayılır.
III. Bu havayı soluyanlar kolonyanın kokusunu alır.
IV. Kokuyu önce en uzakta olanlar hisseder.
   Yukarıda sayılanlardan hangileri doğrudur?
a- ) I, II, III ve IV                b- ) I, II ve III     
c- ) II, III ve IV                    d- ) I, II ve IV

15. Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca gaz maddelerin özelliklerinden biridir?
a- ) Belli bir şekilleri vardır.
b- ) Bulundukları kabın şeklini alırlar.
c- ) Boşlukta yer kaplarlar.
d- ) Bulundukları ortamda her tarafa yayılırlar.

16. Aşağıdakilerden hangileri gazların yayılma özelliği olduğunu gösterir?
I. Lokantanın önünden geçerken gelen yemek kokusu
II. Piknik yerinde hissedilen et kokuları
III. Gül bahçesinden gelen gül kokuları
a- ) I, II ve III                 b- ) I ve II       
c- ) II ve III                    d- ) Yalnız III

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Hava gaz bir maddedir.
b- ) Bir pamuğun üzerine dökülen kolonya buharlaşır.
c- ) Mutfakta pişen yemeğin kokusu mutfaktan dışarı çıkmaz.
d- ) Kokuyu önce koku kaynağına en yakın olanlar hisseder.

18. Cümlelerdeki boş bırakılan yerlere, “havayı, havanın, hava, şişirerek, suya” sözcüklerinden uygun olanı yazınız.

P Yelpazeyi sallayarak ________ varlığını hissedebiliriz.

P Bir şişeyi ağzı aşağı gelecek şekilde dik olarak _____ batırdığımızda şişeye su girmez.

P İnsanlar _______ soluyarak soluk alıp verirler.

P Yanaklarımızı …………………………  havanın varlığını hissedebiliriz.

P Yanan bir mumun…………….ile teması önlenirse mum söner.

19. Ağzı açık boş bir şişe, ağzı aşağı gelecek şekilde dik olarak suya batırılırsa, içine su girmez Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Şişenin ağzı dardır.     b- ) Şişenin ağzı kapalıdır.
c- ) Şişenin içi hava doludur.
d- )  Şişenin ağzı geniştir.

20. Aşağıda hava ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Bitkilerin yaşamı için gerekli değildir.
b- ) Sıvı bir maddedir.
c- ) İçerisinde en çok hidrojen bulunur.
d- ) Belirli bir şekle sahip değildir.

21. Aşağıda hava ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Bulunduğu ortamda yayılır.    
b- ) Bir karışımdır.
c- ) Gaz bir maddedir.
d- ) Havasız ortamda canlılar yaşayabilir.
22. Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D yanlış bilgi içeriyorsa Y işaretleyiniz.

P Ağzı açık boş bir şişe ağzı yukarı gelecek şekilde suya batırılırsa içine su girmez.  (  )

P Yanaklarımızı şişirerek havanın varlığını hissedebiliriz.  (  )

P İnsanlar havayı soluyarak soluk alıp verirler. (  )

P Yanan bir sobanın kapakları hava alınmayacak şekilde kapatılırsa soba sönmez. (  )

23. Aşağıdakilerden hangisi küçük taneli katı maddedir?
a- ) Sofra tuzu   b- )  Odun     c- ) Taş      d- ) Silgi

24. “Su, petrol, un konuldukları kabın ..........................” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) yayılır                        b- ) şeklini alır   
c- ) şeklini almaz                    d- ) doldurmaz

25. Aşağıdakilerden hangisi şekil alma yönünden sıvılara benzer özellik göstermez?
a- ) un    b- ) sofra tuzu       c- ) toz şeker              d- ) kaşık

26. Aşağıda verilen maddelerden hangisi konulduğu cam bardağın şeklini alır?
a- ) taş  b- )  kalemtıraş  c- )  pudra şekeri  d- )  silgi

27.  Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini almaz?
a- ) mercimek  b- ) tuğla  c- ) karabiber  d- ) nişasta

28. Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D yanlış bilgi içeriyorsa Y işaretleyiniz.
P Suyun sıvı haline yağmur örnektir. (  )

P Sıvıların akıcılık özelliği yoktur. (  )

P Su doğada, katı, sıvı ve gaz halde bulunur. (  )

P Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır. (  )

P Sıvılar bir kaptan başka bir kaba boşalttığımızda miktarı değişir. (  )

29. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz?
a- ) Tuzlu su   b- ) Çinko      c- ) Kolonya   d- ) Ayran
30. Aşağıdakilerden hangisi maddenin boşlukta kapladığı yere verilen addır?
a- ) Kütle        b- ) Alan         c- ) Hacim      d- ) Şekil

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder