12 Ocak 2012 Perşembe

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler - 074. sınıf Matematik Dersi Problemler, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler bul, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler çöz, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler ara, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler indir, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler ödev, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler etkinliği, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler çalışma sayfası, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler fotokopi, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler dakika saat dönüşümler, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler uzunluk ölçüleri, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler yol, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler toplama, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler çıkarma, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler çarpma, 4. sınıf Matematik Dersi Problemler bölme, 
1. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız.
3 saat 30 dakika=……..dakika
23 dakika =……saniye
1 dakika 46 saniye=…….saniye
2 saat 33 dakika=…….dakika

2. Bir çıkarma işleminde fark 136’dır. Eksilene 42 eklenir ve çıkandan 14 çıkarılırsa fark kaç olur?3. Pazarcı, halden 30 kasa domates aldı. Her kasada 46 domates vardır. 1300 domates satıldığına göre, pazarcının elinde kaç domates kalmıştır?

4. Aşağıdaki uzunluk ölçülerini karşısındaki birime çevirin.
7005m=                       cm                 mm
150 dm=                      cm                mm        
1300 mm=                  cm                   dm               
901 000  km=               m                cm               mm

5.  3 kalem ve 2 silgi alınca 75 lira ödedim. 1 kalem, 1 silgiden 15 lira daha fazla olduğuna göre bir kalem ve bir silgi alsaydım kaç lira öderdim?6. 0, 8, 2, 9, 4 rakamlarını kullanarak oluşturulan dört basamaklı en büyük tek ve en küçük çift sayı arasındaki fark nedir?7. Oya, bir hafta süren hastalığı boyunca 8 saatte bir, 1 kaşık şurup içti. Oya bu süre boyunca kaç kaşık şurup içmiş olur?
8. 2020 yılında babamın yaşı benim yaşımın 2 katı olacak. Benim doğum yılım 1995 olduğuna göre babamın doğum yılı kaçtır?
9. 1. 673 ve 247 sayılarının en yakın onluğa yuvarlanmış hâlleri arasındaki fark kaçtır?
10. Bir mağazanın kasasında 932 TL vardır. Bu paranın 717 TL’si bankaya yatırılmak üzere alınırsa kasada yaklaşık kaç TL kalır?11. 932 gramlık peynirin önce 189 gramı, sonra da 243 gramı yenirse kalan peynir kaç gram olur?12. Bir otomobil içindeki yolcularla birlikte 987 kg geliyor. Araçtan 78 kg ve 64 kg’lık iki kişi inerse araç yaklaşık kaç kg gelir?13. 7500 gramlık zeytinyağının önce 4310 gramı, sonra da 1275 gramı kullanılıyor. Kalan zeytinyağı kaç gramdır?14. Bir çıkarma işleminde çıkan 1378, fark 1519’dur. Buna göre eksilen kaçtır?15. 6250 gramlık bir toz şeker torbasından 2760 gram şeker alınıyor. Torbada kaç gram şeker kalmıştır?16. Aşağıdaki sayılardan hangisine önce 500 eklenip sonra 1270 çıkarılınca sonuç 3500 olur?
a- ) 4770        b- )  4570      c- )  4470       d- )  427017. 5000 m’lik bir atletizm yarışmasında en önde koşan atletin bitişe gelmesine 1200 metre vardır. İkinci sıradaki atlet en öndekinin 125 m gerisindedir. Buna göre ikinci sıradaki atlet yarışın başından beri kaç m koşmuştur?18. Bir kap, içindeki yoğurtla birlikte 847 gram gelmektedir. Yoğurt 500 gram olduğuna göre kap kaç gramdır?
19. Bir terazinin üzerindeki torbada 286 gram çerez vardır. Torbaya 600 gram çerez eklenip 100 gram geriye alınıyor. Son durumda terazi kaç gramı gösterir?20. Bir atlet evden koşu pistine kadar koştuktan sonra 400 metrelik pistte iki tur daha attığında toplam 943 m koşmuş oluyor. Buna göre atletin evi ile koşu pisti arası kaç metredir?21. 835 m’lik yolun önce 246 m’sini sonra da 300 m’sini yürüyen bir kişinin daha yürüyecek kaç m yolu vardır?22. Cumhuriyet, TBMM’sinin açılışından ne kadar zaman sonra ilân edilmiştir?23. Aralarında 19 fark bulunan ardışık 4 sayının en büyüğü 158 ise, bu 4 sayının toplamı kaçtır?24. 2 kalem, 3 silgiye 2 TL, 15 Kr ödedim. Bir silgi 35 Kr olduğuna göre bir kalem kaç Kr’tur?25. Alınan 2100 kg kömürün, 680 kg’ı kasım – aralık aylarında, 920 kg’ı Ocak – Şubat aylarında yakıldığına göre, geriye kaç kg kömür kalmıştır?26. Tunç Bey ile Yavuz Bey’in paralarının toplamı 2600 TL, farkı ise 400 TL’dir. Parası fazla olan Yavuz Bey olduğuna göre Tunç Bey’in kaç TL’si vardır?27. 4312 kişilik bir konser salonundaki dinleyicilerden 1270’i erkek, 1586’sı kadındır. Geriye kalanlar çocuk olduğuna göre çocukların sayısı kaçtır?
28. 1312 TL’ye alınan bir mal 1592 TL’ye satılıyor. Elde edilen kârın 90 TL’si vergi olarak ödeniyor. Buna göre satıcının vergi düşüldükten sonraki kârı kaç TL’dir?29. 1340 cm uzunluğundaki telden 420 cm ve 525 cm’lik iki parça kesiliyor. Geriye kalan telin uzunluğu kaç cm’dir?30. İki sayının farkı 4516’dır. Bu sayılardan büyüğü 7344 olduğuna göre küçüğü kaçtır?31. Bir sayıya önce 1864 eklenip sonra elde edilen sayıdan 450 çıkarılınca sonuç 4170 oluyor. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 2756        b- )  2856      c- )  3756       d- )  385632. 20 TL’lik kitaplardan 4 tane, 16 TL’lik sözlüklerden 2 tane alan Serhat, kasiyere 150 TL vermiştir. Buna göre Serhat kaç TL para üstü alır?33. Bir spor karşılaşması için bastırılan 9500 biletin birinci gün 1318’i, ikinci gün 3876’sı satılıyor. Buna göre iki gün sonunda satılmayan kaç bilet kalır?34. Her bir sınıfında 34 öğrenci olan 23 sınıflık bir okulda kaç öğrenci vardır?35. Bir fabrikada çalışan 115 işçiden her birinin maaşı 612 TL’dir. Buna göre tüm işçilerin maaşları toplamı kaç TL eder?36. (4 x 5) x 8 işleminin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?
indir
a- ) (2 x 10) x 6          b- )  4 x (5 x 8)
c- )  (4 x 6) x 10         d- )  (8 x 5) x 16

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder