15 Ocak 2012 Pazar

4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi

4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi bul, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi ara, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi indir, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi etkinliği, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi fotokopi, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi çalışma kağıdı, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi etkinlik sayfası, 4. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar 15 Tatil Ödevi etkinlik, 

1. Bölüm

1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
34587 ___ ……………………..
673456____..........................
10000__.....................
56897___.....................
23009___........................
3409__............................
890003___.........................
78005____.........................
200456____........................
456702____.........................
1000___..............................
340010___............................
450900___...........................

2. Okunuşları verilen sayıları yazınız.
Altı yüz yedi bin dört__..........................................
Otuz sekiz bin on beş----………………………………………..
Elli altı bin beş -----………………………………………………….
Kırk üç bin yetmiş -----…………………………………………..
Sekiz bin altı---------………………………………………………
Dokuz bin yirmi-----…………………………………………………….
Seksen bin iki yüz bir---------………………………………………
Altı yüz doksan iki bin yüz doksan üç-----………………….
Beş yüz bin seksen dokuz-----………………………………………
Doksan bin üç yüz kırk dokuz------……………………………
Otuz beş bin yedi-----……………………………………….
Beş yüz bin on dört------……………………………………..

3. Aşağıdaki sayıları basamaklarına ve bölüklerine ayırınız.

P Bölükleri verilen sayıları yazınız.
birler bölüğü= 678
binler bölüğü= 34
            SAYI=………………………………………………
birler bölüğü= 29
binler bölüğü= 45
            SAYI=………………………………………………
birler bölüğü= 8
binler bölüğü= 9
            SAYI=………………………………………………
birler bölüğü= 4
binler bölüğü= 321
            SAYI=………………………………………………
birler bölüğü= 58
binler bölüğü= 7
            SAYI=………………………………………………
birler bölüğü= 80
binler bölüğü= 332
            SAYI=………………………………………………

4. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.              
Yüz binler bas.
On binler bas.
Binler bas.
Yüzler bas.
Onlar bas.
Birler bas.
45003


340123


230981


3408


245690


10005.  728 987 Aşağıdaki boşlukları verilen sayıya göre doldurunuz
Binler basamağındaki rakam ……………………………
Yüz binler basamağındaki rakam ……………………..
8 rakamının basamak değeri……………………………..
5 rakamı………………………………….basamağındadır.
Onlar basamağındaki rakam …………………………….
Binler bölüğündeki rakamlar …………………….……..
Birler bölüğündeki rakamlar……………………..………

6. Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini ve sayı değerlerini bulunuz.
34780        basamak değeri         sayı değeri560098    basamak değeri         sayı değeri100567    basamak değeri          sayı değeri3407      basamak değeri        sayı değeri


7. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
P Beş basamaklı en büyük sayı =………………………………
P Beş basamaklı en küçük sayı =………………………………
P Altı basamaklı en büyük sayı =………………………………..
P Altı basamaklı en küçük sayı=………………………………..

8. Binler bölüğünde 78 birler bölüğünde 34 olan sayıyı yazınız.


9.  “beş yüz beş bin altı” sayısında binler bölüğünün 5 katı kaçtır?


10.789 341“ sayısında birler bölüğünün 199 fazlası kaçtır?


11. “altı yüz altmış bin beş yüz yedi” sayısında binler bölüğünün yarısı kaçtır?12. Binler bölüğünde 6 birler bölüğünde 78 olan sayının 899 fazlası kaçtır?


13. “yedi yüz sensen bin üç” sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?


14. 807 348” sayısında binler bölüğü ile birler bölüğündeki rakamların farkı kaçtır?


15. Yetmiş bin iki yüz beş “ sayısında birler bölüğündeki rakamların 3 katının 5 eksiği kaçtır?


16. Bir doğal sayının birler bölüğünden binler bölüğünü çıkardığımızda 108 kalıyor. Binler bölüğünde 78 olduğuna göre doğal sayının kendisi kaçtır?17. Bir doğal sayının binler bölüğünden birler bölüğünü çıkardığımızda 89 kalıyor. Birler bölüğünde 317 olduğuna göre doğal sayının kendisi kaçtır?


18. Aşağıdaki sayıları alt alta yazıp toplayınız.
P bin dört yüz beş
     iki bin doksan dokuz
     beş bin dokuz yüz

P dört bin seksen
    bin yedi
    beş bin üç yüz seksen bir

P bin yüz dokuz
    dokuz bin yetmiş beş
    iki bin üç yüz seksen
P dört bin altı yüz elli
    beş bin seksen sekiz
    bin dokuz yüz sekiz

P sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz
     bin dokuz yüz sekiz
     iki bin sekiz

P dört bin beş yüz elli dört
    dokuz bin seksen bir
    bin yedi yüz sekiz

19. Aşağıdaki toplam işlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz.
      3 . 5 6                                2  . 8 .
  +     2 . 8                             +  5 3 . 7
      4 1 3 4                                8 2 74


      1  7 .  .                              6 .  .  8
  +  4  . 5 6                             +  . 5 4  .
      6 2 3 3                                8 2 3 2


      3 . 5 6                                   2  . 8 .
  +     2 . 8                             +  5 3 . 7
      4 1 3 4                                8 2 74


      . 4 5 6                                    1 1 8  .
  +     1 .  6                             +  .  3 . 4
      4 6 3 2                                8 5 74


20. 234A78 sayısının sayı değerleri toplamı 29 ise A kaç olmalıdır?


21. 10471B sayısının sayı değerleri toplamı 22 ise B sayısı kaçtır?22.  B4578B sayısının sayı değerleri toplamı 28 ise B sayısının değeri kaçtır?23. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız.

453246 – 67890 – 103456- 10234
…………………………………………………………………………………….

34678-34789- 34000- 34890
…………………………………………………………………………………

10012 -10678- 10673 -1022
…………………………………………………………………………….

98234-98456-98783-98001
………………………………………………………………………………..

24. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe sıralayınız.
92342-90346-23456-67080
………………………………………………………………………………….

4579 -8901- 1000- 1003-3490
………………………………………………………………………………….

78902 -34589- 89000- 88902
……………………………………………………………………………………

70567 -70123 -70987- 70001- 70100
……………………………………………………………………………………….

657809- 676801-67006-657100
……………………………………………………………………………………..

25. Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz.
7893=…………………………..……………………………………..

7893=…………………………..……………………………………..

7893=…………………………..……………………………………..


3045=…………………………..……………………………………..

3045=…………………………..……………………………………..

3045=…………………………..……………………………………..


1209=…………………………..……………………………………..

1209=…………………………..……………………………………..

1209=…………………………..……………………………………..


23 890=………………………………………………………………

23 890=………………………………………………………………

23 890=………………………………………………………………


56 023=………………………………………………………………

56 023=………………………………………………………………

56 023=………………………………………………………………


30 419=………………………………………………………………

30 419=………………………………………………………………

30 419=………………………………………………………………


67 802=………………………………………………………………

indir
67 802=………………………………………………………………

67 802=………………………………………………………………


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder