15 Ocak 2012 Pazar

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım Etkinlik, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım Etkinlikleri İndir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım D,Y, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler ödevi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler Çalışma Sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Suda Çözünen Maddeler fotokopi

Suda Çözünen Maddeler


1. Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözünür?
a- ) Kum   b- ) Tuz     c- ) Çakıl taşı      d- ) Demir

2. Şeker ve tuz gibi maddelerin su içinde dağılarak görünmez hale gelmesine ne ad verilir?
a- ) Erime                    b- ) Çözünme           
c- ) Dağılma                 d- ) Kaybolma

3. Aşağıdaki karışımlardan hangisi çözeltidir?
a- ) Kum – su karışımı           b- ) Şeker – su karışımı
c- ) Demir – su karışımı       d- ) Fasülye – su karışımı

4. Tuz ve su karışımından oluşan çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Tuz çözünen su ise çözücüdür.
b- ) Tuz çözücü su ise çözünendir.
c- ) Her ikisi de çözüdür.
d- ) Her ikisi de çözünendir.

5. Aşağıdakilerden karışımlardan hangisi aynı zamanda bir çözeltidir?
a- ) Nohut – su karışımı        b- ) Çakıl taşı – su karışımı
c- ) Alkol – su karışımı        d- ) Zeytinyağı – su karışımı

6. Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D yanlış bilgi içeriyorsa Y işaretleyiniz.

P Şeker – su karışımında; şeker çözünen su ie çözücüdür. (  )

P Bir karışım olan gazoz aynı zamanda bir çözeltidir. (  )

P Kolonya ile suyun karışımı çözelti değildir. (  )

P Yalnızca bir katıyla bir sıvı karıştırılarak çözelti elde edilir. (  )

P Tebeşir tozu ile su karışımı çözelti değildir. (  )


7. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a- ) Çelik, bir karışımdır.     b- ) Hava, saf maddedir.
c- ) Salata karışımdır.          d- ) Altın, saf maddedir.

I. Saf madde, kendinden başka madde katılmamış maddelere denir.
II. Karışım, birden çok maddenin kendi özelliğini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur.
8. Yukarıdaki tanımlar için ne söylenebilir?
a- ) İkisi de doğru              b- ) I doğru, II yanlış
c- ) I yanlış, II doğru          d- ) İkisi de yanlış


I. Birden çok maddenin bir araya gelmesiyle oluşur.
II. Bir araya gelen her madde kendi özelliğini taşır.
III. Bir araya gelen maddelerde belli bir oran yoktur.
9. Yukarıda sayılanlar aşağıdakilerden hangisine aittir?
a- ) Çözücü                  b- ) Saf madde 
c- ) Karışım                   d- )  Çözünen

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
a- ) Deniz suyu – karışım                 b- ) Altın – saf madde
c- ) Ter – saf madde                       d- ) Beton – karışım

11. “___________, kendinden başka madde katılmamış maddelerdir. ___________ ise birden çok maddenin özelliğini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur.”
    Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla gelmesi gereken sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) çözünen – çözücü                b- ) karışım – saf amdde
c- ) saf madde – çözünen          d- ) saf made – karışım

12. İçerisine kendinden başka madde katılmamış maddelere ne ad verilir?
a- ) Karışım                      b- ) Saf madde
c- ) Sıvı madde               d- ) Değerli madde

13. Aşağıdakilerden hangisi karışımdır?
a- ) Altın        b- ) Çinko       c- ) Ayran      d- ) Tuz

14. Birden çok saf maddenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Türlü                                  b- ) Saf madde   
c- ) Gaz madde                         d- )  Karışım

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) İçtiğimiz su ve yediğimiz şeker birer saf maddedir.
b- ) Şekerli su bir karışımdır.
c- ) Çelik bir karışımdır.
d- ) Limonata bir saf maddedir.

I. Bir sürahi suyla bir çaydanlık suyu aynı kovada karıştırma
II. Bir bardak süt ile bir bardak suyu aynı kaseye boşaltma
III. Domates, soğan ve maydanozdan oluşan salata yapma
IV. İçinde tuz bulunan tuzluğa yeni alınan tuzu da boşaltma
indir
16. Yukarıda sayılanların hangisi ya da hangilerinin sonucunda karışım oluşur?
a- ) Yalnız I                                   b- ) II ve III
c- ) I II ve IV                              d- ) II, III ve IV

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder