15 Ocak 2012 Pazar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Tekrar Çalışması

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum,4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Etkinlik, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Ders, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum Ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Ünite Kendimi Tanıyorum, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele, 
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne ‘’D’’, yanlış olanların önüne ‘’Y’’ harfi yazınız.


(  )Sivas Kongresi’ne Anadolu’nun her ilinden temsilciler katılmıştır.
(  )Kurtuluş Savaşı, 23 Nisan 1920’de başlamıştır.
(  )Güneş, doğudan doğar, güneyden batar.
(  )Engelli insanlardan uzak durmalıyız.
(  )Komşularımızla aramızda akrabalık bağı vardır.
(  )İkiz kardeşlerin parmak izleri birbirine benzemez.
(  )Nüfus cüzdanımızın olması için 18 yaşına gelmemiz gerekir.
(  )29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmiştir.
(  )Yönlerin bulunmasında en doğru sonucu karınca yuvaları verir.
(  )Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar bize yardım etmiştir.
(  )Şahin Bey, Antep ilimizin savunulmasında emek vermiş kişidir.
(  )Orta oyunu Türklere ait bir oyun değildir.

2. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri noktalı yerlerde uygun olan kısımlara yerleştiriniz.

“İtilaf, Atatürk, fotoğraflardan, çekirdek, paylaşmak, hayır, milli kültür, aile, cirit, Erzurum’a, saygılı, kültüre”

P Sakarya Meydan Muharebesi’nde başkomutanlığı …………………….. yaptı.
P Sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ……………  aile denir.
P Mustafa Kemal, Amasya’dan sonra ……………  gitti.
P Türklerin at üzerinde oynadıkları oyuna ……….  denir.
P Başkalarının duygu ve düşüncelerine her zaman …………… olmalıyız.
P Her millet farklı bir …………….  sahiptir.
P Arkadaşlığın temel koşullarından biri …………………..tır.
P Arkadaşlarım beni yanlış bir davranışa zorladığı zaman …………… derim.
P Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa …………. denir.
P Bir milletin yaşam biçimini gösteren, onu diğer milletlerden ayıran özelliklere …………………………  denir.
P 1. Dünya Savaşı’nda İngiltere, Fransa, Yunanistan ………………… devletlerindendi.

P Aile tarihimizi yazarken …………………… yararlanırız.
3. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin eskiden oynadıkları oyundur?
a- ) opera                     b- ) tiyatro
c- ) orta oyunu             d- ) sinema

4. Eda, kanepeye uzanmış film izlerken içeriye dedesi girdi. Eda hemen uzandığı yerden kalktı.’’
 Eda’nın anlatılan davranışı aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
a- ) Dedesinden korktuğunu
b- ) Kültürel özelliklerimize uygun davrandığını
c- ) Uzanmaktan sıkıldığını    
d- ) Utangaç olduğunu

5. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı, şartları çok ağır olan anlaşmanın adı nedir?
a- ) Mondros Ateşkes Anlaşması
b- ) Lozan Antlaşması
c- ) Sevr Anlaşması
b- ) Ankara Anlaşması

6. Hamit, her gün düzenli olarak günlük tutmaktadır. Hamit’in günlük tutma nedeni nedir?
a- ) Duygu ve düşüncelerini anlatmak
b- ) Can sıkıntısını önlemek
c- ) Geleceğini öğrenmek
b- ) Arkadaşlarına hava atmak

8. ’’Zeynep, arkadaşı Elvan’a evlerinin adresini veriyor.  Ancak Elvan, Zeynep’ten evinin yerini çizerek tarif etmesini istiyor. Zeynep devinin yerini kuşbakışı, kaba-taslak olarak bir kağıda çizip, Elvan’a veriyor.’’
  Yukarıdaki metne göre, Zeynep’in bu çizimine ne ad verilir?
a- ) kroki                                            b- ) kuşbakışı
c- ) harita                                          d- ) Sembol

9. “1. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal, ileri görüşlülüğü sayesinde düşmanı bozguna uğratmıştır’’ 
Paragrafta aşağıdaki savaşlardan hangisi anlatılmaktadır?
a- ) Kurtuluş Savaşı                 b- ) Trablusgarp Savaşı
c- ) Çanakkale Savaşları         d- ) 2. Dünya Savaşı

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı ve başbakanı birlikte verilmiştir?
    Cumhurbaşkanı - Başbakan
indir
a- ) Fevzi Çakmak  - Mustafa Kemal
b- ) İsmet İnönü   - Mustafa Kemal
c- ) Mustafa Kemal- Kazım Karabekir
d- ) Mustafa Kemal- İsmet İnönü

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder