11 Ocak 2012 Çarşamba

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  fotokopi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  test, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  sorular, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  yap, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  Etkinliği, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele Dönemi  çalışma sayfası

Milli Mücadele

1. Hilmi yolda bir nüfus cüzdanı buldu. Kimliğe baktığında aşağıdaki bilgilerden hangisini okuyabilir?
a- ) Doğum yerini           b- ) Fiziksel özelliklerini
c- ) Adresini                  d- ) Telefon numarasını

2. “Atalarımızdan kalan alışkanlıklara ve davranışlara gelenek – görenek denir.”
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi gelenek – görenek değildir?
a- ) Evlenen kızların gelinlik giymesi.
b- ) Bayramlarda büyüklerin elini öpmek.
c- ) Bilgisayar sınıflarında eğitim-öğretim görmek.
d- ) Düğünden önce kına gecesi düzenlemek.

3. I. Dünya Savaşı bitmiş ve Osmanlı Devleti yenilmiştir. Düşmanlar yurdumuzun pek çok yerini işgal etmeye başladılar. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletlerden birisi değildir?
a- ) Almanya                b- ) Fransa               
c- ) Yunanistan               d- ) İtalya

4.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri değildir?
a- ) İleri görüşlülüğü                 b- ) Açık sözlülüğü
c- ) Barışçı                               d- ) Savaşmayı seven

5. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yazılı tarih yöntemi       b- ) Sözlü tarih yöntemi           
c- ) Araştırma yöntemi         d- ) Olayları yaşama

6. Mustafa Kemal, Harp Akademisinden Yüzbaşı olarak mezun olduğunda ilk olarak nerede görev almıştır?
a- ) Balkanlar’da               b- ) Trablusgarp’ta
c- ) Anadolu’da                 d- ) İstanbul’da

7. Cumhuriyet yönetimine geçişin ilk adımı olan TBMM kaç tarihinde açılmıştır?
a- ) 19 Mayıs 1919               b- ) 30 Ekim 1918             
c- ) 29 Ekim 1923               d- ) 23 Nisan 1920 

8.  Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadeleyi hangi şehirde başlatmıştır?
a- ) Ankara                 b- ) Erzurum      
c- ) Sivas                    d- ) Samsun

9. Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir?
a- ) I.Dünya Savaşı          b- ) I. İnönü Savaşı     
c- ) Kurtuluş Savaşı         d- ) II. Dünya Savaşı

10. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde yapılan savaşlardan biri değildir?
a- ) Malazgirt Savaşı      
b- ) Sakarya Meydan Savaşı
c- ) Başkomutanlık Meydan Savaşı 
d- ) I. İnönü Savaşı

11. Aşağıdaki isimlerden hangisinin Kurtuluş Savaşı dönemiyle bir ilgisi yoktur?
a- ) İsmet İnönü                  b- ) Kazım Karabekir    
c- ) M. Kemal Atatürk          d- ) Yavuz Sultan Selim

12. I. İnönü Savaşı’nda Türk Milleti aşağıdaki devletlerden hangisine karşı savaşmıştır?
a- ) İtalya                        b- ) Rusya  
c- ) Yunanistan                d- ) Almanya

13. Doğu Anadolu’da bazı bölgeleri işgal eden Ermenileri bu bölgeden çıkartan ordunun komutanı kimdir?
a- ) Mustafa Kemal Atatürk     b- ) İsmet İnönü
c- ) Ali Fuat Cebesoy                d- ) Kazım Karabekir

14. Aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir?
a- ) I. İnönü Savaşı        b- ) Sakarya Meydan Savaşı             
c- ) Büyük Taarruz          d- ) II. İnönü Savaşı

15. “Özge, en sevdiği sporun yüzme, en sevdiği yemeğin sarma, en sevdiği dersin Türkçe,       olduğunu arkadaşlarına anlatmıştır.” Özge’nin bahsettiği özellikler O’nun hangi özellikleridir?
a- ) Duygusal Özellikleri          b- ) Sosyal özellikleri
c- ) Fiziksel özellikleri            d- ) Kimlik özellikleri

16. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Türk Devleti’nin adı Türkiye Cumhuriyeti olarak belirlenmiştir?
a- ) 15 Kasım 1920                 b- ) 29 Ekim 1923        
c- ) 11 Ekim 1922                   d- ) Mart 1921

indir
17. Türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
a- ) Başkomutanlık Meydan Savaşı
b- ) Sakarya Meydan Savaşı
c- ) I.İnönü Savaşı
d- ) II. İnönü Savaşı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder