11 Ocak 2012 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları, 4. Sınıf Türkçe Dersi Aslan İle Fare Etkinliği

4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları, 4. Sınıf Türkçe Dersi Aslan İle Fare Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları çöz, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Soruları çalışma sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Aslan İle Fare ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Aslan İle Fare Çalışma Sayfası,

1. Sevgi bütün dünyanın ortak dili. Eğer bu dili biliyorsanız herkesle anlaşabilirsiniz. Barış Manço’nun dediği gibi ‘insanların öğrenmesi gereken ilk dil, tatlı  dildir.’ İşte bu tatlı dil aslında sevgi dilidir. Bir tatlı gülümseme, tatlı bir çift söz sihirli anahtar gibidir, açamayacağı kapı yoktur.
   Yukarıdaki parçada anlatılmak isteneni aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi şekilde belirtmiştir?
a- ) Sevgi dünya kardeşliğinin temelidir. 
b- ) Sevginin oluşmasında tatlı dil en büyük rol oynar.
c- ) Sevgi paylaşıldıkça güzelliğini koruyan bir elmas gibidir.
d- ) Güzel söz insanları çok etkiler.

2. “Bir çocuk yada ressam gibi bakmayı öğrenin. Bir müzisyen gibi dinleyin, bir şair gibi konuşun. Bir dansçı gibi hareket edin, kokuları bir geyik gibi alın. Bir beslenme uzmanı gibi yiyin, için.”
   Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
a- ) bakmak-görmek           b- ) dinlemek-konuşmak
c- ) düşünmek-planlamak
d- ) koklamak-yemek ve içmek

3. “İlkokul ikinci sınıfta okuyordu Tümer. En önemli özelliği çok açıkgöz olmasıydı. Arkadaşları ona ‘cingöz’ derlerdi. Anne ve babasından aldığı harçlığı asla yetiremezdi. Küçüklüğünden beri bol para harcamaya alışmıştı. Kendisinden istenilen bir davranışı veya görevi para karşılığı yapmanın yollarını arıyordu.”
   Yukarıdaki parçada geçen Tümer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Açıkgöz bir çocuk                     
b- ) İdareli ve tasarruflu bir çocuk
c- ) Bol para harcamayı seven bir çocuk     
d- ) Her yaptığı davranış karşısında para beklentisi içinde olan bir çocuk

4. “İnsanlık, bazen silahı bırakmaktır. Bazen affetmektir. Bazen konuşmamaktır. İnsanlığımız ölmediği müddetçe ‘yaşamak’ denen o coşkulu süreçten tat alabiliriz.”
   Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İnsanlık yaşama güzel bir tat verir.
b- ) Saygın bir ömür için insanlık önemlidir.
c- ) Yaşamın en büyük kaynağı ve gücü insanlıktır.
d- ) İnsanlığın ölmesi dünyanın sonu demektir.

5. “Doğa, canlı hayatı için çok önemlidir. Doğayı sevmek, sadece kırlarda gezmek, masmavi denizde yüzmek, kuşların cıvıltılarını dinleyerek rahatlamak değildir. Doğayı sevmek onu korumak olduğu kadar, doğayı koruma bilincini insanlara aşılamaktır.”
   Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a- ) Doğayı koruma bilincini yaymak.
b- ) Doğaya zarar vermekten kaçınmak.
c- ) Doğanın güzelliklerini doyasıya yaşamak.
d- ) İnsanlar doğanın kontrolünü ellerine almalıdır.

6. “Asansörde, bahçede bırakın gülümsemeyi selam vermeyi bile unuttuk. dünyamız dört duvar arasına sıkıştı. Nerede kaldı komşuluk hakkı?”
   Yukarıdaki parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden  şikayetçidir?
a- ) İnsanların büyük hayaller kuramamasından
b- ) Komşuluk ve sosyal ilişkilerin zayıflamasından
c- ) Ekonomik zorluklardan
d- ) İnsanların stres ve yorgunluğundan

7. “Dünya bütün nimetlerini binlerce yıl sundu insanlara. Biz ona karşı nasıl davrandık? Havayı doğal çevreyi nasıl koruduk? Çiçeği dalında sevmedik, kopardık. Fidan demedik, kırdık, ağaçları acımasızca kestik. Derileri için bir çok hayvan neslini tükettik. Şimdi kalkmış ağaç sevgisi, çevre bilimci diye konuşmalar yapıyoruz.”
   Yukarıdaki parçada aşağıdaki yargılardan hangisine yer verilmemiştir?
a- ) Sözlerimiz ile davranışlarımız çoğu zaman çelişkili.
b- ) İnsanlarda cevre ve doğa bilinci yeterince gelişmemiştir.
c- ) Doğanın korunmasına karşı yeterince duyarlı değiliz.
d- ) Doğa her zorluğu kaldıracak güçtedir.

Aslan ile Fare
    Aslanın biri uyuyormuş. Bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaşmaya başlamış. Aslan uyanmış; fareyi yakalamış. yiyecekmiş, ama fare başlamış yalvarmaya:
    -Bırak beni gün olur benim de sana bir iyiliğim dokunur, demiş.
    Aslan gülmüş bu söze. Gene de bırakmış fareyi.
    Aradan zaman geçmiş. Bir gün aslan, avcıların kurduğu tuzağa düşmüş. Gelmişler, onu bir ağaca sımsıkı bağlamışlar.
    Fare aslanın inlemelerini duymuş, koşarak gelmiş. İpleri kemirip aslanı kurtarmış. Bunun üzerine de:
    -Vaktiyle sen bana gülmüştün. Benden yara beklemiyordun. Ama gördün ya, farelerde iyilik bilir. Onlarında başkalarına yardımı dokunabilir demiş.

* P sorularını parçaya göre cevaplandırınız.

P Aslan fareye niçin kızmış?
……………………………………………………………………………………………

P Aslan fareyi yakalayınca ne yapmış?
……………………………………………………………………………………………

P Fare aslana nasıl yardım etmiş?
……………………………………………………………………………………………

P Okuduğunuz yazını ana fikri ne olabilir?
……………………………………………………………………………………………

P Okuma parçasında geçen ‘vaktiyle’ sözü hangi anlamda kullanılmıştır?
……………………………………………………………………………………………

13. Aşağıdaki kelimelerden kurallı cümleler oluşturunuz.
P Yokmuş-kitap-aradığı-burada
 ……………………………………………………………………………………………

P İnsanlarla-yeni-mutlu-için-olmak-tanışmalıyım
 ……………………………………………………………………………………………

14. ‘‘biz biliriz bizim işlerimizi, işimiz kimseden sorulmamıştır’’ Verilen mısralarda kaç hece vardır?
a- ) 7          b- ) 22          c- ) 21                d- ) 18

15.  Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi eş anlamlı değildir?
a- ) Talebe-öğrenci                 b- ) var-yok
c- ) tür-çeşit                          d- ) uzak-ırak

16. “hatırlamak” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
a- ) hatıra defterini kaybetmiş.
b- ) anılarını bir kitapta toplamış.
c- ) onun adını duymak istemiyor.
d- ) geçmişte olanları anımsıyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) demet demet çiçekler gönderdi.
b- ) ezile büzüle yanıma geldi.
c- ) gide gele her yeri tanıdı.    d- ) dilim dilim kesti.

18. “sevinç” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kötü      b- ) üzüntü       c- ) sıkıntı    d) heyecan

19. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) deniz             b- ) yüz        c- ) yol     d- ) ak

20. “Şu cayın kıyısında güzel bir cay içelim.” Cümlesinde sesteş sözcükler hangisidir?
a- ) cay-iç   b- ) güzel-kıyı   c- ) kıyı-cay   d- ) kıyı-iç

21. Her yıl bir yaş daha büyüyoruz.
Yaş ağaçları değil kuru ağaçları keselim. Yandaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir?
a- ) sesteş                           b- ) eş anlamlı  
c- ) mecaz                           d- ) zıt anlamlı

22. “Kahvaltıda çay ………….  süt içebilirsin.” Cümlesinde noktalı yere hangisi yazılmalıdır?
a- ) ancak      b- ) veya         c- ) ama        d- ) fakat

23. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam kapsamı daha geniştir?
a) uçak      b- ) tren       c- ) taşıt        d- ) otomobil

24. “Anlattığı konuya ait misaller veriyor.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) seçenek     b- ) tanım    c- ) örnek     d- ) bilgi

25. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
a- ) kiprik    b- ) yalnış        c- ) yanlız     d- ) kibrit

26. “Yarın akşam size ………………….” Cümlesine boş bırakılan yere hangisinin gelmesi uygundur?
a- ) gelmiştik                     b- ) gittik  
c- ) geleceğiz                     d- ) gitmişiz

27. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bu ince davranışın için sana teşekkür ederim.
indir
b- ) Kırıcı sözler söylemekten sakın
c- ) Hava soğukmuş, iliklerime kadar üşüdüm.
d- ) Öğretmenimiz bizlere çok sıcak davranıyor. 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder