10 Ocak 2012 Salı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer indir, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer test, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer Etkinlik, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yaşadığımız Yer Etkinlik Sayfası, 

Yaşadığımız Yer
1. Ahmet, babasına ”Baba gel, Dünya’mızın, Asya Kıtası’nın, okulumuzun ve evimizin krokisini çizelim.” dedi.
Ahmet’in bu konuşmasına babasının vereceği doğru cevap hangisidir?
a- ) Dünya’mızın ve evimizin krokisini çizemeyiz.
b- ) Asya Kıtasının ve okulumuzun krokisini çizebiliriz.
c- ) Evimizin ve okulumuzun krokisini çizemeyiz.
d- )  Dünya’mızın ve Asya Kıtasının krokilerini çizmeyiz ama evimizle okulunuzun krokisini çizebiliriz.

I.
Bilinen yerlerin krokileri çizilir.
II.
Krokilerde çizilen yerlerin önemli yapıları gösterilir.
III.
Yönler göz önüne getirilerek kroki çizilir.
IV.
Krokilerde yapılar ve sokaklar gösterilmez.

2.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a- ) I - III – IV  b- ) I - II – III   c- ) I - II- IV   d- )   II- III – IV

3. “Hava sıcaklık değerlerinin bir anlamı vardır.” Hangi seçenekteki hava sıcaklığı değeri yanlış verilmiştir?
a- ) 21-25 derece arası sıcaklık, hava ılık
b- ) 5 derece ve altındaki sıcaklık, hava çok soğuk
c- ) 1 ile 3 derece arasındaki sıcaklık, hava ılıman
d- ) 26 derecenin üzeri sıcaklık, hava çok sıcak

4. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?
a- ) deprem                  b- ) yağmur             c- ) sel    d- )  çığ

5. Aşağıdakilerden hangisi okuldayken deprem olduğunda yapmamız gerekenlerden değildir?
a- ) Hemen merdivenlerden koşarak dışarı çıkmaya çalışmalıyız.
b- ) Deprem sırasında paniğe kapılmamalıyız.
c- ) Camlardan ve devrilecek eşyalardan uzak durmalıyız.
d- ) Depremin başlangıcından bir dakika sonra telaşlanmadan sıra hâlinde hızla binayı terk etmeliyiz
6. Aşağıdaki arkadaşlarımızdan hangisinin ya da hangilerinin deprem anında hayatî tehlikesi vardır?
I.
Kerem imar planı olan bir evde oturuyor.
II.
Sezginlerin binalarının depreme karşı dayanıklı olduğu raporu var.
III.
Emel kaçak yapılmış bir binada oturuyor.
a- ) Kerem’in   b- ) Kerem ile Emel’in  c- ) Sezgin ile Emel’in    d- ) Emel’in

7. Ebru ile babası deprem çantası hazırlayacaklardır. Deprem çantasına hangi nesneyi yerleştirmeleri uygun değildir?
a- ) kuru yiyecekler                       b- ) su
c- ) tencere                                    d- ) düdük ve el feneri

8. İletişim araçlarının olmadığı zamanlarda insanlar hava durumunu nasıl öğreniyorlardı?
a- ) Radyodan dinliyorlardı.
b- ) Gözlemlerden edindikleri bilgileri kullanırlardı.
c- ) Yöre mülki amirinden öğreniyorlardı.
d- ) Takvim yapraklarından öğreniyorlardı.

9. Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın tepesine çıktıkça tüneller azalıyordu. Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi.
Yukarıdaki paragrafta geçen doğal unsurların tümü hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) baraj – tünel                            b- ) dağ – ova 
c- ) akarsu – baraj                          d- ) akarsu - dağ – ova

10. Aşağıdakilerden hangisi için “Doğal bir unsurdur.” diyemeyiz?
a- ) deniz                                       b- ) dere
c- ) yüzme havuzu                         d- ) ırmak

11. Karadeniz, Ege’ye                        Bembeyaz buz örtüsü
Kıvrım kıvrım akanlar                          Küçük, büyük Menderes
Kızılırmak, Yeşilırmak                         Kış gelince Aras
Meriç, Gediz, Murat’lar.                     Baharda söyler sözü.         
M. Toga

Yukarıdaki şiirde yurdumuzun hangi coğrafî özelliğinden söz edilmektedir?
a- ) akarsularından                         b- ) dağlarından
c- ) ovalarından                               d- ) yaylalarından

12. Eğimli araziye “taraça” yapmak hangi afete karşı alınan önlemlerdendir?
a- ) yangın                                    b- ) erozyon
c- ) deprem                                 d- ) kasırga

13. Ekin biçtim tarlalarında demet demet,
Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında;
Tuza bandım ekmeğimi,
Kolumu yastık yaptım düzünde, bayırında.
Yukarıdaki şiirde geçen kelimelerden hangisi doğal unsurdur?
a- ) yayla                                 b- ) tarla
c- ) ekin                                   d- ) kaval

14. “Yakın çevremizde farklı yer şekilleri yer alır.” Bu farklı şekillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) En çok körfez Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur.
b- ) Yurdumuzun en yüksek dağı Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.
c- ) Dağlık bölgelerde ulaşım daha zordur.
d- ) Ege Bölgesi girintili ve çıkıntılı olduğundan en çok koy ve körfez bu bölgede bulunur.

15. Doğal çevremizde yapılan değişiklerden hangisi doğal çevremizin bozulmasına yol açmaz?
a- ) ormanların kesilmesi
b- ) sahillerin toprakla doldurulması
c- ) yabanî hayvanların yok edilmesi
d- ) doğal park alanlarının oluşturulması

16. Aşağıda verilen doğal ve beşerî unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğal Unsur
Beşerî Unsur
a- ) 
ırmak
ova
b- ) 
dere
köprü
c- ) 
dağ
sıradağ
d- ) 
deniz
çay

17. Kroki çizerken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilir?
I.
Kuşbakışı görünüme
II.
Ölçek koymaya
III.
Kabataslak çizime
a- )  I ve II                         b- )  I ve III
c- )  II ve III                     d- )  I, II ve III

18. Ağaçların yosunlu kısımları hangi yönü gösterir? 
a- ) doğu                          b- ) güney                          c- ) kuzey 

19. Aşağıdakilerden hangisini yön bulmakta kullanmayız?
a- ) rüzgarın yönü
b- ) mezar taşlarının yönü       
c- ) Güneş’ in hareketlerinden

20. Ülkemizin güneyinde hangi deniz vardır?
a- ) Akdeniz                           b- ) Marmara                        c- ) Ege

21. Aşağıdakilerden hangisi ara yönlerden biridir?
a- ) Güney                         b- ) kuzeydoğu                          c- ) kuzey

22. Bir sınavda başarılı olduğunuzda hangi duyguyu yaşamazsınız?
a- ) gurur                             b- ) sevinç
c- )  mutluluk                       c- ) endişe

23. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılamaz?
a- ) öğrenci kimlik kartı                        b- ) karne
c- ) ehliyet                                             d- ) pasaport

24. "Hoşgörü, toplumsal barışı ve...................... artırır." cümlesinde noktalı yere aşağıda-kilerden hangisi yazılamaz?
a- ) dayanışmayı                       b- ) mutluluğu
c- ) tartışmaları                       d- ) sevgiyi

indir
25. "Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye...........................denir." Cümlesini hangi seçenek doğru tamamlar?
a- ) nüfus cüzdanı                 b- ) paso
c- ) doğum raporu                 d- ) öğrenci kimlik kartı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder