10 Ocak 2012 Salı

4. Sınıf Türkçe Dersi Millet Malı Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Millet Malı Çalışma Sayfası

4. Sınıf Türkçe Dersi Millet Malı Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Millet Malı Çalışma Sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Millet Malı Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Millet Malı ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Millet Malı fotokopi, 4. Sınıf Türkçe Dersi Millet Malı bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Millet Malı test, 4. Sınıf Türkçe Dersi Millet Malı yap, Millet Malı

    Soğuk, karlı bir hava... Her yer bembeyaz... Bu beyazlığı, yalnız önümüzde giden karartılar bozuyor. Bunlar, kağnılarıyla ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlardı. Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık.
Biz, kalın paltolarımız altında titrerken, çok yaşlı bir nine, yorganını kağnının üstüne örtmüş, çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu.
     Sırtındaki peştamalın içinde de, kendisi gibi çıplak bir yavru vardı. Onları görünce içim sızladı.
-Nineciğim, dedim, üşümez misin sen? Bak torunun da neredeyse donacak. Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene!
 Nine kağnıya doğru koştu:
-Kar serpiyor oğlum, dedi. Bunun altındaki millet malıdır. Nem kapmasın.
Sonra, yorganın uçlarını çeke çeke top mermilerini iyice örttü.
Torunundan, oğlundan, kendinden daha çok ordumuzun cephanesini düşünüyordu.
      İşte Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı’nı böyle fedakârlıklarla kazandı.

* İlk 5 soruyu metne göre cevaplayınız.  

1. Yazar, yolda aşağıdakilerden hangileriyle karşılaşıyor?
a- ) çocuklarla                         b- ) askerlerle     
c- ) köylü kadınlarıyla              d- ) turistlerle

2. Nine, aşağıdaki sebeplerin hangisinden dolayı yorganı, torununun değil, cephanenin üstüne örtüyor?
a- ) büyükleri böyle yapmasını istediği için   
b- ) millet malını torunundan üstün tuttuğu için
c- ) taşıdığı mermileri çevreden gizlemek için
d- ) çocuğun sırtında kalın giysiler olduğu için

3. Köylü kadının “millet malı” dediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) araba   b- )yorgan   c- )öküzler   d- )top mermisi

4. Bu yazıda anlatılan olay, aşağıdaki savaşlardan hangisinde geçmiştir?
a- ) Kurtuluş Savaşı        b- ) Çanakkale Savaşı     
c- ) Balkan Savaşları       d- ) İkinci Dünya Savaşı

5. Bu yazının ana fikri nedir?
a- ) Kadın cephaneye çok önem vermektedir    
b- ) Kadın cephaneyi torunu gibi sevmektedir
c- ) Köylü kadınları karda yolculuk etmeyi severler   
d- ) Türk Milleti vatanı için her fedakârlığı yapar     


6. “İkinci gün” sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a- ) 2 gün      b- ) 2.gün    c- ) 2, gün    d- ) 2-gün

7. “Gökyüzü artık hafif hafif kararıyor.” Cümlesinde “hafif hafif” sözcüklerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?  
a- ) ağır ağır                  b- ) yavaş yavaş  
c- ) tek tek                   d- ) giderek

8. “İyi insan lafının üzerine gelir.” Cümlesiyle açıklanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Tatsız karşılaşma olmuş.                   b- ) Karşılaşma yersiz olmuş.
c- ) Güzel bir rastlantı olmuştur.            d- ) Olaylar beğenilmiş.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Kış mevsimi çok soğuk geçti              
b- ) Vücudumuzu soğuktan korumalıyız
c- ) Buz gibi soğuk bir su içtim        
d- ) O tür soğuk şakaları yapma

10. ”Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi   
b- ) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı.
c- ) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu    
d- ) Hiç böyle tatlı elma yememiştim

11. ”Sürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman almak anlamında kullanılmıştır?
a- ) Merkez bankası yeni hazine bonosunu yarın piyasaya sürüyor
b- ) O, motosikleti çok iyi sürüyor
c- ) Burkulan ayağına merhem sürdü
d- ) Bu yazım işi bir hafta sürer

12. ”Oturmak” sözcüğü hangi cümlede beraber yaşamak anlamında kullanılmıştır?
a- ) Bizim sofraya oturma zamanımız belidir   
b- ) Dedem bizimle oturmaktan çok memnun
c- ) Bir saatten beri burada oturuyorum      
d- ) Çalışmaktan zevk alanlar boş oturmayı sevmezler

13.Kimseye kötülük etme; yaptığını onlar da sana yaparlar” yargısı aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır?
a- ) Ne verirsen elinle; o gider seninle
b- ) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
c- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var 
d- ) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını

14. “Yarışçılar bizim evin önün………………geçip stadyum……..doğru ilerlediler.Stadyum………
geçtikten sonra saat kulesine yöneldiler.Yarış saat kulesin…… son buldu.”
   Paragraftaki boşluklara sırasıyla hangi seçenekteki ekler getirilmelidir?
a- ) -den,   -a,    -u,    -de
b- ) -de,    -den,     -a,     -de
c- ) -den,   -da,  -u,    -den           
d- ) -de,    -den,     -u,     -de

15.Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli,cimri ve zenginmiş.Hiçbir kimseye yardım etmez,hiçbir yoksula bir kuruş para vermezmiş.”
  Paragraftaki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) fakir-sinirsiz-sakin                         
b- ) varlıklı-sakin-zengin
c- ) fakir-sakin-cömert               
c- ) cimri-sinirsiz-cömert

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Atatürk, çocukları çok severdi.   
b- ) Atatürk, kitaba büyük değer verdiğinden dolayı kütüphanelere yardım etmiştir.
c- ) Atatürk, cumhuriyet yönetiminin en iyi yönetim şekli olduğunu söylemiştir.
d- ) Kimse, Atatürk’ü yolundan döndüremezdi.

17.Aşağıdakilerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?
a- ) önder      b- ) önce         c- ) önemli     d- ) ölçek

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisi bitmiş bir eylemi ifade eder?
a- ) Dün kursa gittim.                                            
b- ) Her akşam kitap okurum.
c- ) Yarın kütüphaneye gideceğim.                  
d- ) Şimdi ders çalışıyorum.

19.Aşağıdaki kelimelerin hangisinden “-lik, -siz,  -li, -ci “eklerinden biriyle yeni bir kelime türetilmez?
a- ) oyun   b- ) eğlence         c- ) şen             d- ) oku

20. I. Çok eski zamanlarda bir çocuk varmış
II. Nasıl olmuşsa çocuğun ayağı kaymış ve çocuk su kuyusuna düşmüş.
III. Çocuk su kuyusunun içine düşmüş düşmesine ama yolculuğu devam ediyormuş.
IV. Bu çocuk, bir gün dibi görünmeyen bir su kuyusuna bakıyormuş.
Yukarıdaki cümlelerin, olayların oluşu dikkate alındığında sıralama nasıl olmalıdır?
a- ) 2-1-3-4                  b- ) 1-3-2-4     
c- ) 1-4-2-3                  d- ) 4-2-3-1

21. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, başka bir varlığın davranışını insanlara örnek göstermektedir?
a- ) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır
b- ) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez
c- ) Karıncadan ibret al, yazdan kışa hazırlan
d- ) Emek olmadan yemek olmaz

I. Benzer
II. Yetişen ağaca
III. Susuz
IV. Çocuk
V. Kitapsız büyüyen
22. Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olurdu?
a- ) V - III – IV – II – I      b- ) II – III – V- IV – I
c- ) V – IV – III – II  - I     d- )  III – II – I – V –IV

23. Güneş yüzlü, altın kalpli,
     Ağırbaşlı, tatlı dilli,
     Meleklerin eşi sanki
     Sensin, benim güzel annem.
Dörtlükten, hangi anlam çıkarılamaz?
a- ) Annelerin tatlı dilli olduğu
b- ) Annelerin çiçekler gibi olduğu
c- ) Annelerin ağırbaşlı olduğu
d- ) Annelerin meleğe benzediği

24. Fatih:  Borcumun yarısını şimdi vereyim.
       Ensar:  Ya kalanını?
       Fatih : ........................
       Ensar: Ama bana şimdi lazım.
  Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
a- ) Başka borcum yok ki. 
indir
b- ) Onu da gelecek ay vereceğim.
c- ) Hiç kalmadı.                    d- ) Onu vermiştim ya.

25. Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir?
a- ) Tuzluk                    b- ) Gözlükçü
c- ) Balıkçılık                 d- ) Bakırköy

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder