16 Ocak 2012 Pazartesi

4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri - 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 4 Sınıf Türkçe Ara Tatil Ödevi4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri - 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi ara, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi indir, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi bul, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri Etkinliği, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi Etkinliği, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri Çalışma Sayfaları, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi Çalışma Sayfaları4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi Çalışma Sayfaları

  Her taraf karla kaplıydı o gün. Özkan, bir saat yolu ne pahasına olursa olsun yürümek zorundaydı. Çünkü okuduğu okul, tepenin ardındaki Sarıgazi köyündeydi. Kendi köylerinde okul yoktu. 0 da ağabeyi gibi beşinci sınıfa kadar o okulda okumak zorundaydı. Yola çıktı, ani-den bir fırtına koptu. Bu fırtınada, dik ve sarp tepeyi patika yoldan yürüyerek aşmak bir hayli zordu. Her gün bir saatte aldığı yolu o gün iki saatte aldı ve okuluna yorgun argın ulaştı.


1. Özkan, okuluna niçin geç ulaşıyor?
a- ) Yorgun olduğu için
b- ) Her taraf karla kaplı olduğu için
c- ) Yolda aniden çıkan fırtınaya tutulduğu için
d- ) Yolu, sarp ve dik tepeden geçtiği için

2.        Bu dünyada Âdemoğluyum dersin,
            Helâli, haramı durmayıp yersin,
Yeme el malını, er geç verirsin,
İğneden ipliğe sorarlar bir gün.
Dörtlükten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kazanmanın zor olduğu
b- ) Helâl kazancın önemli olduğu
c- ) Başkalarının mallarının ödünç olduğu
d- ) İğneden ipliğe bir gün her şeyin hesabının sorulacağı

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygusal öğeler içermektedir?
a- ) Sabahlara kadar çalıştık.
b- ) Onun İstanbullu olduğunu öğrendim.
c- ) Tıpış tıpış yürümesine hayran kalırdım.
d- ) Öğrenciler, ilk gün öğretmenlerinin ellerini öptüler.

4. "Doymak nedir bilmeyen" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ağzı kulaklarına varmak       b- ) aç gözlü
c- ) ağızdan kapmak                   d- ) ağzı kalabalık

5. “Ara sıra, kitapların yerlerini değiştirir. O zaman ben de ona yardım ederim. Ansiklopedi ve sözlük türündeki kitapları bir rafa yerleştiririz. Ders kitaplarını, hikâye ve romanları ayrı ayrı yerlere koyarız..................”
    Yukarıdaki paragrafı, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ettirirsek, paragrafın anlamında bir değişiklik olmaz?
a- ) Aradığımız zaman da kolayca buluruz.
b- ) Bunlar bizim beğendiğimiz kitaplardır.
c- ) Onları çok sevdiğim için böyle ayırırım.
d- ) Böylece daha çok okumuş oluruz.

6.        Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni,
Kucaklarım gölgeni.
Dörtlükten, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
a- ) Şairi büyüten kişinin annesi olduğu
b- ) Şairi, yürüten kişinin annesi olduğu
c- ) Şairin, annesini göremeyince annesinin gölgesini kucakladığı
d- ) Şairin, annesini göremeyince ağladığı

7.  “Bazı kimseler, ele geçiremedikleri imkânlara karşı ilgisiz davranırlar, hatta onları kötülerler. Bu davranışları ile kendi güçsüzlüklerini örtmek istemektedirler.”  Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kele, köseden yardım gelmez.
b- ) Kedi uzanamadığı ciğere pis der.
c- ) Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
d- ) Kedinin kabahatini önüne koyar, öyle döverler.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sebep - sonuç" ilişkisi vardır?
a- ) Geç kaldığı için derse yetişemedi.
b- ) İçeriye girer girmez kardeşini gördü.
c- ) Sevgi dolu şiirler yazdı.
d- ) Annesinden büyük bir şefkat gördü.

9. "Onu tanıdığımdan...........hep aynı heyecan, aynı coşku devam edip
gidiyor, azıcık da olsa..........."
   Cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
a- ) beri – eksilmiyor           b- ) anda - çoğalıyor
c- ) fazla – artmıyor            d- ) ileri - gerilemiyor

10. “Zavallı kuş, birdenbire sendeledi.” Cümlesinde, altı çizili kelimenin yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olmaz?
a- ) çabucak              b- ) ansızın
c- ) hafifçe               d- ) kolayca

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır?
a- ) çam                                 b- ) cadde
c- ) camcı                              d- ) cambaz

12."Düşenin dostu olmaz." atasözünde “düşmek” kelimesi, hangi anlamda kullanılmıştır?
a- ) eş sesli                            b- ) mecaz
c- ) gerçek                            d- ) terim

13."Zaman ilerleyince eli ayağına dolaştı."
  Cümlesinde altı çizili ifade ne anlama gelmektedir?
a- ) üzülmek                          b- ) acımak
c- ) konuşmak                       d- ) telaşlanmak

14.      Gökyüzünden
Bir olta sarkıyor
Aşağı doğru.
Yalnızlığın verdiği
Sıkıntıdan doğma
Umacı umacı.
Kırmızı balıklar
Oltayı yutuyorlar.                   Yamamura Bocho
Aşağıdakilerden hangisi, şiirde insan özelliği verilen varlıklardan değildir?
a- ) Kayık                   b- ) İskele
c- ) Gün                      d- ) Yosunlar

15.  Hangi seçenekte nesnel bir yargı vardır?
a- ) Balina memeli bir hayvandır.    
b- ) Kelebekler sevimlidir.
c- ) En iyi arkadaşım Ali’dir.           
d- ) Balıkesir’i çok seviyorum.

16.  “mi” soru eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunmamaktadır?
a- ) Bana bir şarkı söyler misin
b- ) Düşeceğimi anlayınca tuttu elimi
c- ) iki dakika görüşebilir miyiz
d- ) Erzurum’a kar yağdı mı

17. “Karanlık ortalığa inerken bütün memleketi soğuk bir rüzgâr kaplamıştı, kuşlar yazın bitişinden pek memnun olmadıklarından cik cik sesleriyle hüzünlerini dile getiriyorlardı.” Cümlesinde, aşağıdaki duyularımızdan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
a- ) tatma                  b- ) işitme
c- ) görme                  d- ) dokunma

18. Aşağıdakilerden hangisi anlamca birbirinin zıddıdır?
a- ) kolay – zor                     b- ) şekerli - tatsız
c- ) kötü - fena                     d- ) uzun – ince

“Öğretim kuru, sıkıcı ve ezbere dayalı bilgileri depolamak değil; o bilgileri hayatımızın yaşayan, bize zevk veren bir yönü – hem de vazgeçilmez bir yönü – olarak kavrama ve uygulama sürecidir.“
19. Böyle diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişir?
a- ) Öğretim, kişiye tat verebilmelidir?
b- ) Öğretim, hayatımızın bir parçasıdır.
c- ) Ezber, öğrenimi kolaylaştıran bir yöntemdir.
d- ) Sadece depolanmış bilgilerin bir yararı yoktur.

           İndirin balkonlardan çocukları,                  
            Haklarıdır baharı yaşamak.                         
            Güneşi görsünler, toprağı görsünler,        
            Avuçlarında ufalsın toprak.                           
                       
            İndirin balkonlardan çocukları,
            Hayatı kılmayın yasak.
            Yoksa kentin kafesinde çocuklar,
            Ebediyen ağlayacak.”
20. Şiirde, çocukların nasıl yaşamaları isteniyor?
a- ) Doğa ile iç içe     b- ) Arkadaşlarıyla birlikte           
c- ) Hiç ağlatılmadan                       d- ) Toprakla oynayarak

            Atam, inan isteklerin                     
            Gelecektir yerine
            Biz hep beraber ant içtik
            Bu büyük eserine.
21. Yukarıdaki dörtlükte vurgulanan hangisidir?
a- ) İnatçılık                      b- ) Kararlılık  
c- ) Tutarlılık                     d- ) İsteklilik

            Ben bir yetim çocuğum
            Kavgalardan doğmuşum
            Kan içinde büyümüş
            Acıyla yoğrulmuşum.
22. Şiirde çocukla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) Babasız büyüdüğünden  
b- ) Kavgayı sevdiğinden
c- ) Savaş ortamında yaşadığından
d- ) Çok acılar çektiğinden

          Gelin canlar bir olalım,
            İşi kolay tutalım.
            Sevelim, sevilelim
            Bu dünya kimseye kalmaz.
indir
23. Yukarıdaki şiirin teması (ana duygu) nedir?
a- ) Birbirimizi koruyalım, sevelim
b- ) Kolay işleri yapalım                  
c- ) İnsanları birbiriyle tanıştıralım
d- ) Herkes ölecektir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder