16 Ocak 2012 Pazartesi

4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri - 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 4 Sınıf Türkçe Ara Tatil Ödevi

4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri - 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi ara, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi indir, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi bul, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri Etkinliği, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi Etkinliği, 4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri Çalışma Sayfaları, 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi Çalışma Sayfaları4 Sınıf Türkçe  Ara Tatil Ödevi Çalışma Sayfaları      Atatürk, güzel sanatların her dalına ilgi duyardı. Güzel sanatlarda kazanılacak her başarının Türk ulusunun, diğer uluslarca tanınmasını kolaylaştıracağını söylüyordu. Çünkü sanat insanların bir arada yaşamasını sağlayacak ortak bir dildi.

1. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Atatürk'ün güzel sanatları sevdiğine
b- ) Güzel sanatların milletimizin tanınmasına katkı sağlayacağına
c- ) Atatürk'ün, sanatçılara ödül verdiğine
d- ) Sanatın, barış içinde yaşayan insanların ortak dili olduğuna

2. Paragraftaki altı çizili ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Sebep - sonuç ilişkisi kuran bir ifadedir.
b- ) Önem belirten ifadedir.
c- ) Farklı düşünmeye yönlendiren bir ifadedir.
d- ) Tanımlayıcı bir ifadedir.

3.        Mustafa Kemal'i düşünüyorum
Ölmemiş bir kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.
 Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ölüm acısı                 b- ) Atatürk sevgisi
c- ) vatan sevgisi            d- ) yürek acısı

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken "de" bitişik yazılmıştır?
a- ) Çarşıdan bir çiftde çorap al.
b- ) Bütün misafirler bahçede toplandılar.
c- ) Metehan'la yolda karşılaştım.
d- ) Bu kitap sende kalabilir.

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) çay       b- ) gül       c- ) ay       d- ) kök

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden daha sonra yer alır?
a- ) dergi     b- ) kitap     c- ) gazete     d- ) sözlük

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi yoktur?
a- ) Servisi kaçırdığım için ilk derse yetişemedim.
b- ) Erken kalkmalıyım çünkü uçağa yetişmem gerekiyor.
c- ) Futbol oynamayı çok seviyorum.
d- ) Telefonumun şarjı bittiği için arayamadım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zayıf” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Kaya, esmer, zayıf bir çocuktu.
b- ) Yücel, yöneticilik bilgisi ve yeteneği zayıf bir insandır.
c- ) Bu binaların temeli çok zayıfmış.
d- ) Geçen hafta olduğumuz sınavdan zayıf aldım.

9. Aşağıdaki kelime çiftlerin hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) fikir – düşünce       b- ) zorluk - güçlük
c- ) siyasi - siyasal          d- ) lider - memur

10.  “Cumhurbaşkanı, cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı ..........”
Cümlesinin sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
a- ) sadece                b- ) demektir
c- ) her zaman           d- ) özellikle

11. Atatürk kitap okumayı çok severdi, .........edebiyat, tarih ve Türk dili ile
ilgili eserleri okurdu.”
Cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlamak uygun olur?
a- ) özellikle    b- ) sadece    c- ) daima   d- ) mutlaka

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
a- ) Onu soğuk bir kış günü yolda buldum.
b- ) Derslerinize mutlaka düzenli çalışın.
c- ) İnsanları sevmeyi öğrenmek çok büyük bir erdemdir.
d- ) Afyon da Erzurum kadar soğuk olur.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içerir?
a- ) Atatürk Selânik'te doğmuştur.
b- ) Atatürk, 10 Kasımda vefat etmiştir.
c- ) Bence sınıfta Atatürk ile ilgili en güzel şiiri İlayda yazdı.
d- ) Ben şiir yazma yarışmasına katılmadım.

14.       I. Bir elin nesi var iki elin sesi var.
II.  Huylu, huyundan vazgeçmez.
III.  Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.
IV.  Yalnız taştan duvar olmaz.                 
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır?
a- ) I - IV                          b- ) II - IV
c- ) I - II                           d- ) III – IV


15.Aşağıdaki atasözleri ile konusu bakımından üçlü bir grup oluşturulursa hangisi dışta kalır?
a- ) Sütle giren huy canla çıkar.
b- ) Huylu huyundan vazgeçmez.
c- ) İnsan yedisinde ne ise yetmişin-de de odur.
d- ) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

16. “Proje ödevin çok güzel olmuş ama…..” Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?
a- ) bir sonucu yok.         b- ) sunumun iyi değil.
c- ) ben incelemedim.    d- ) bazı küçük hataların var.

17.I. Bu bisiklet en fazla yüz elli TL eder.
    II.  Aşağı yukarı o gideli üç haftadan fazla oluyor.
   III.  Oldum olası ciddiyetsiz kişileri hiç sevmem.
   IV.  Kuzu taş çatlasa on yedi kilo gelir.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangileri yakın anlamlıdır?
a- ) I ve II                 b- ) I ve IV
c- ) I, II ve II           d- ) II ve IV

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, yanlış kullanılmıştır?
a- ) Yaptıklarını duyunca gözlerime inanamadım.
b- ) Anlatılanları can kulağıyla dinliyordu.
c- ) Telâştan elim ayağıma dolaşıyor.
d- ) Masanın üzerinde duran kitaba şöyle bir göz gezdirdim.

19.Aşağıdaki deyimlerden hangileri zıt anlamlıdır?
a- ) ağız birliği etmek - hep bir ağızdan konuşmak
b- ) kaşlarını çatmak - surat asmak
c- ) kulak asmamak - kulak ardı etmek
d- ) suya sabuna dokunmamak - her işe burnunu sokmak

20. Ak gün ağartır, kara gün karartır.”
Atasözündeki altı çizili kelimeler, anlam bakımından nasıl bir ilişki içindedir?
a- ) terim                   b- ) eş anlamlı
c- ) zıt anlamlı           d- ) yakın anlamlı

^Ben öğretmenim. ”Öğretmenim!” diyen her sesle coşarım. Ben öğretmenim! Her el öpenim olanda bir ölür, bin yaşarım. Ben öğretmenim; her düşünen kafada biraz vefa ararım. Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım. Öyle geniştir ki iyimserlik ölçüm, vefasızlığın adını, zamansızlık koyarım. Başarı merdivenine çocukla tırmanırım. Mutsuz olan Ayşe’de mutsuzluğu yaşarım. Kaderim bu benim, sevgiyi paylaşırım.^
21. Paragrafta geçen, “Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım.”  cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
a- ) Fatma adlı öğrencinin saygısızlığı  
b- ) Bazı öğrencilere kırgın olduğu
c- ) Olumsuz sonuçlara üzüldüğü          
d- ) Öğrencilerinden anlayış beklediği

“ Gürsulu kasabasında “Kendinden yana Halime” adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.
22. Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Özverili   b- ) Bencil  c- ) Duyarsız  d- ) Uyumsuz

“Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi: bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan Aydede ve yanı başımızdan akan dereciğin çağıltısı...  “                                                 
23. Parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
a- ) Dokunma   b- ) İşitme   c- ) Görme   d- ) Koklama

“Oturduğum apartmanın altında bir sütçü, onun karşısında iki marangoz vardır. Marangozlara hiç işim düşmedi. Nasıl geçindiklerine şaşar kalırım. Akşamlara dek uğraşırlar. Demek herkes benim gibi değil. Öyle ya tam kırk sekiz senedir marangoza işim düşmedi. İstanbul’da marangoza işi düşecek insanlar olmasına şaşar kalırım. Şu İstanbul denilen yerde kim bilir kaç marangoz vardır?”
24. Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Şikayet ettiği           b- ) Merak ettiği
c- ) Tembel olduğu          d- ) Marangozları sevmediği
             
            Sökülsün, dağların buzu sökülsün
            Öne insin çöl ovaya dökülsün
            Erzurum Dağı’nın karı çekilsin
            Ak koyunlar yürüsün de gidelim.
25. Şairin asıl söylemek istediği nedir?
indir
a- ) Bütün dağların karla kaplı olduğu                  
b- ) Erzurum Dağı’na çok kar yağdığı
c- ) Yöre halkının hayvancılık yaptığı                   
d- ) Yola uygun bir zamanda çıkmak gerektiği

1 yorum :

Unknown dedi ki...

Cevaplari lütfen

Yorum Gönder