17 Ocak 2012 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri - 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri - 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi indir, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi indir, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi bul, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi ara, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri Etkinliği, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi Etkinliği, 5 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi Etkinliği,1. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıktır?
a- ) Han       b- ) Köprü    c- ) Saray    d- ) Orman

2. Yurdumuzda tarihî yerlerin çok olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Türklerin ana yurdunun Trakya olması
b- ) Türklerin göçebe bir hayat yaşaması
c- ) Geçmişte yurdumuzda birçok medeniyetin kurulmuş olması
d- ) Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya tarihî eserler getirmesi

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihî mekânlardan söz edilmemiştir?
a- ) Tepedeki köşk görülmeye değerdi.
b- ) Her yer yemyeşil ormanlarla kaplıydı.
c- ) Köprü restore edilecekmiş.
d- ) Sarayı gezince hayran oldum.

Gezi programında hanlar da vardı. Sabah erkenden camileri gezdik. Öğle saatinde deniz kıyısında yemek yedik. Sonra rehber bize kervansaraylardan söz etti.
4. Yukarıdaki paragrafta kaç tane tarihî mekândan söz edilmiştir?
a- ) 1          b- ) 2            c- ) 3            d- ) 4

5. Karadeniz Bölgesi’nde gezi yapan turist kafilesi aşağıdakilerden hangisini görebilir?
a- ) Balıklı Göl                   b- ) Efes Antik Kenti
c- ) Şehitler Anıtı               d- ) Sümela Manastırı

6. Aşağıdaki doğal varlık ile bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a- ) Erciyes Dağı - Van
b- ) Manavgat Şelalesi - Antalya
c- ) Pamukkale - İzmir
d- ) Uludağ - Afyon

7. Aşağıdaki tarihî mekânlardan hangisi İstanbul’ dadır?
a- ) Ayasofya Camii            b- ) Zeugma
c- ) Sümela Manastırı         d- ) Safranbolu Evleri

8. Çifte Minareli Medrese hangi ilimizdedir?
a- ) Antalya                  b- ) Adıyaman
c- ) Şanlıurfa                d- ) Erzurum

9. Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
b- ) Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.
c- ) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
d- ) Kültürel özellikler elli yılda bir değişir.

10. Zeybek, hangi bölgemizin kültürel özelliklerindendir?
a- ) Akdeniz                      b- ) Marmara
c- ) Ege                              d- ) Karadeniz

11.Ülkemizin bazı bölgelerinde ahşaptan evler yaygınken, bazı bölgelerinde taş evler yaygındır.
Yukarıdaki açıklama verilen ifadelerden hangisine örnektir?
a- ) Kültür birliği                   b- ) Kültürel farklılık
c- ) Turizm faaliyetleri         d- ) Millî değerler

12. Aşağıdakilerden hangisi tüm inkılapların temelini oluşturur?
a- ) Devletçilik                 b- ) Laiklik
c- ) İnkılapçılık                d- ) Halkçılık

13. UNİCEF, hangi amaçla kurulmuş bir birliktir?
a- ) Eğitimi destekleme amaçlı       
b- ) Tüm hayvanları koruma amaçlı
c- ) Tüm çocuklara yardım amaçlı
d- ) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı

I. Vatan ve millet sevgisi
II. Millî bağımsızlık ve özgürlük
III. Millî birlik ve beraberlik
14. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslardandır?
a- ) Yalnız II                    b- ) I ve II
c- ) II ve  III                    d- ) I, II  ve  III

15. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardandır?
a- ) Tevhid - i Tedrisat Kanunu
b- ) Soyadı Kanunu
c- ) Anayasanın Kabulü
d- ) Türk Medenî Kanunu

16. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan inkılap hangi alanda yapılan inkılaplardandır?
a- ) Eğitim                     b- ) Ekonomik
c- ) Hukuk                     d- ) Toplumsal

17. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaptır?
a- ) Saltanatın Kaldırılması
b- ) Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun
c- ) Yeni Türk Harflerinin Kabulü
d- ) Kabotaj Kanunu

18. Hangi ilke milleti sevmek, milleti yüceltmek amacı taşır?
a- ) Milliyetçilik                b- ) Laiklik
c- ) Halkçılık                    d- ) İnkılapçılık

19. Atatürk ilkelerinden hangisi ülkeyi hızla kalkındırmayı amaçlar?
a- ) Laiklik                      b- ) Devletçilik
c- ) Halkçılık                   d- ) Milliyetçilik

20. Ülkemizde kimsesiz çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan kurum hangisidir?
a- ) Deniz Feneri Derneği
b- ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Güçsüzleri Koruma Derneği
d- ) Huzurevleri

21. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkeleri arasında yer almaz?
a- ) Vatancılık               b- ) Cumhuriyetçilik                          
c- ) Halkçılık                 d- ) Milliyetçilik

22. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ülke yönetiminin değiştirilmesiyle ilgilidir?
a- ) Saltanatın Kaldırılması       
b- ) Soyadı Kanunu
c- ) Medenî Kanun                                                       
d- ) Ölçü Birimlerinde Değişiklik

23.Ülkemizde halkımız yöneticilerini seçimle başa getirmektedir.   Buna göre yukarıdaki cümle Atatürk’ ün hangi ilkesiyle açıklanır?
a- ) Halkçılık ilkesi                 b- ) İnkılâpçılık ilkesi
c- ) Cumhuriyetçilik ilkesi       d- ) Laiklik ilkesi

24. Pamukkale hangi ilimizde yer alır?
a- ) Aydın                       b- ) Manisa    
c- ) İzmir                         d- ) Denizli

25. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde geçen temel haklardan biri değildir?
a- ) Beslenme Hakkı            b- ) Çalışma Hakkı                  
c- ) Eğitim Hakkı                   d- ) Sağlık Hakkı

26. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?
a- ) Öğretim Birliği Kanunu
b- ) Millet Mekteplerin Açılması
c- ) Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi
d- ) Yeni Türk Harflerinin Kabulü

27. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?
a- ) Cumhuriyet Bayramı
b- ) Zafer Bayramı 
c- ) Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı                                                           
d- ) Ramazan Bayramı

28. Hangisi bir lokantaya gidip yemek yediğimizde üstlendiğimiz roldür?
a- ) garsonluk                        b- ) aşçılık                          
c- ) müşterilik                        d- ) komilik

29. Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzün gerektirdiği özelliklerimizden birisidir?
a- ) Misafirperverlik              b- ) Kavgacılık   
c- ) Düşmanlık                     d- ) Oyun bozanlık

30. Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimize örnektir?
a- ) Ayasofya Camii  
b- ) Pamukkale Travertenleri  
c- ) Efes Antik Kenti  
d- ) Kayseri Saat Kulesi

31. Aşağıdakilerden hangisi çocukların evdeki sorumlulukları arasında yer almaz?
a- ) Sabah kalkınca yatağını düzeltmek   
b- ) Evin bütün işlerini ve temizliğini yapmak
c- ) Yapabileceği işlerde annesine yardımcı olmak    
d- ) Okul ödevlerini zamanında yapmak

32. Aşağıdakilerden hangisi ülke yönetimi alanda yapılan inkılaplardan değildir?
a- ) Cumhuriyetin ilanı
b- ) Saltanatın kaldırılması
c- ) TBMM’nin açılması
d- ) Türk Dil Kurumu’ nun kurulması

33. Türk kadını toplumsal ve kişisel haklarını aşağıdakilerden hangisi ile elde etti?
a- )
Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
b- )
Medenî Kanun
c- )
Türk Ticaret Kanunu
d- )
Belediye seçimlerine katılma hakkı


34.………………….. çıkarılarak Türk limanları arasında gemi işletme hakkı yabancılardan alınarak millileştirilmiştir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a- ) Kabotaj Kanunu         
b- ) Medenî Kanun    
c- ) Türk Ticaret Kanunu
d- ) Sanayiyi Teşvik Kanunu

35. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cumhuriyet, demokratik bir yönetim şeklidir.
b- ) Halkın kendi kendini yönetmesi cumhuriyetçiliğin temel amacıdır.
c- ) Cumhuriyet yönetiminde egemenlik cumhurbaşkanına aittir.
d- ) Türk milleti seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir.

36.Baklava - Gaziantep kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisi arasında yoktur?
a- ) Çiğ Köfte - Şanlıurfa             
b- ) Leblebi - Çorum       
c- ) Pastırma - Kayseri      
d- ) Fındık - İzmir

37. Aşağıdaki tarihi eser - bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a- ) Mevlana Müzesi - Konya             
b- ) Nemrut Harabeleri -  Ağrı  
c- ) Alaaddin Camî - Konya              
d- ) Alacahöyük – Çorum

38. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden birisi olamaz?
a- ) Türk milletinin temel özelliklerini yansıtan birisidir.
b- ) Her zaman savaşmayı seven birisidir.
c- ) Birleştirici ve bütünleştirici bir yapıya sahiptir.
d- ) Vatanını ve milletini seven birisidir

39. Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan birisi değildir?
a- ) Hayvancılık              b- ) Kuyumculuk
c- ) Dokumacılık             d- ) Bakırcılık

40.Cumhuriyet kurulduktan sonra; ağırlık, zaman ve uzunluk ölçülerinde yenilikler yapıldı.
       Hicri takvim yerine ……………………..
       Okka yerine ………………………
       Arşın yerine …………………….. kullanılmaya başlandı.
     Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
indir
a- ) Rumi - kilogram - metre
b- ) Miladi - kilogram - litre
c- ) Şinik -     litre - santimetre
d- ) Miladi - kilogram - metre

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder