30 Ocak 2012 Pazartesi

5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı, Matematik 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı örnekleri, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı indir, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı bul, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı ara, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı çöz, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı ödev, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Sayfası, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Ev Yazılısı, 5. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılıya çalış, Matematik 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı, 5. Sınıf Matematik Dersi 2.d.2.y.


………………….. İLKÖĞRETİM OKULU 2.DÖNEM MATEMATİK 2.YAZILI SORULARI
3. Aşağıdaki ifadeleri büyükten küçüğe sıralayınız.
           
3,1     3,02      4,1       4,25    0,25    0,11     9  : …………………………………………………


                                                                                                                                             
4. Elif’in 160 TL’si vardır. Parasıyla, tanesi 20 TL olan kitaplardan 5 tane almıştır. Kalan parasının 12’si ile de Özgür’e hediye almıştır. Buna göre;                                                                                                
             30

P Elif’in cebinde hediye aldıktan sonra kaç TL kalmıştır?
                             
P Elif’in, Özgür’e aldığı hediye kaç TL’dir?
Cevap:


5. Yandaki şekilde ABCD                                              CEVAP:
      karesi eş karelere ayrıl-
      mış ve bir kısmı taran
      mıştır. İki küçük kare da-
      ha taranırsa,  ABCD ka-
      resinin kaçta kaçı taran-
      mış olur?

6. 34,125 ondalık kesrinde 3 ve 2 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

7. Aşağıdaki işlemleri yapınız
P 12,004x1000=                             P 36,08x100=
P 1275,08x10=
P 0,45:10=                                        P 0,12:100=
8. 3-5-6-10-9-o Dizesinde “o” işareti yerine kaç gelmelidir?


9. Aşağıdaki çevirmeleri yapınız
P400 cm =  ……. dm              P20 dm = ……… m                             P1 km=…………m
P2000 m = …….. hm              P3 km = …………dam

10. Bir bisiklet 6 saatte 102 km yol alırsa, 4 saatte kaç km yol alır?(orantı kurarak işlem yapınız.)

11. 5 48 ondalık kesre çevrilerek virgül kullanarak yazınız.
12. Yarıçapı 25cm olan dairenin çevresi kaç cm’dir? ( Π =3 )13. Üçgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° dir.
b- ) Eşkenar üçgenin üç açısı da 60° dir.
c- ) Üçgenler sadece açılarına göre çeşitlere ayrılır.
d- ) İki kenarının uzunluğu birbirine eşit üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

indir
NOT BAREMİ:1.8.10.11.12.13. SORULAR 5’ER PUAN,3.5.6.7.9.SORULAR 10’AR PUAN 2.SORU 8 PUAN ve 4.SORU 12 PUANDIR.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder