12 Ocak 2012 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri ara 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri çöz, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri etkinliği, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri fotokopi, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri fotokopi,
TÜRKÇE - 01
1. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede yanlışsız, eksiksiz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Çocuk, okula doğru koşarak gitti.
b- ) Bu konuda doğru söylediğini sanmıyorum.
c- ) İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
d- ) O her zaman hesaplarını doğru yapar.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?
a- ) Hıçkırarak, yaşlı gözleriyle bana baktı.
b- ) Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar.
c- ) Oldukça sevecen, yaşlı bir teyzeydi.
d- ) Bu evin yaşlı bir sahibi vardı.

3. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, oturmak anlamında kullanılmıştır?
a- ) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
b- ) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
c- ) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
d- ) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

1- Konu       2- Hazır         3- Önem
4- Beraber     5- Bağımsız    6- Güneş      7- İnsan
4. Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi “lık, lik” eki getirildiğinde yeni bir anlam kazanır?
a- ) 6              b- ) 5                 c- ) 4              d- ) 3

5. “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-sinde aşırı anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.
b- ) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.
c- ) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.
d- ) Aralarında koyu bir sohbet başladı.

6. “Kardeşim, ………. bize ………. için elinden geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
a- ) üzüntüsünü – hissettirmemek
b- ) duygularını - yansıtmamak
c- ) heyecanını - belli etmemek
d- ) saygısını - göstermemek

7. “Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuzluk varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan biz de huzursuz oluruz.” diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Bilinçli olduğu                b- ) Duyarlı olduğu
c- ) Üzgün olduğu               d- ) İleri görüşlü olduğu

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Geleceğimi bildiği hâlde beni karşılamadı.
b- ) Annesinin geleceğini öğrenince sevindi.
c- ) Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı.
d- ) Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, diğerlerine göre özel anlamlıdır?
a- ) Baharın en güzel çiçeği papatyadır.
b- ) Çankırı, oldukça düzenli bir şehirdir.
c- ) En sevilen spor dalı futboldur.
d- ) Çocuk, en büyük mutluluk kaynağıdır.

- Güzel sanatlara ilgi duyuyor musunuz?
- Resim ve müziğe yatkınım.
- O zaman tablolarınız ve besteleriniz vardır.
- …………………………… .
10. Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?
a- ) İşi o kadar ilerletmedim.
b- ) Eh birkaç şiir yazdım.
c- ) Birkaç çalışmam var.
d- ) Yalnız iki beste yapabildim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
a- ) Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı.
b- ) Elma ve şeftali yaz meyvesidir.
c- ) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız.
d- ) Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı.

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
a- ) Okuyorlar                   b- ) Öğretmenlik
c- ) Bahçesiz                     d- ) Simitçiler

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır?
a- ) Bugün okulda yaşananlar onu çok üzmüştü.
b- ) Sevsende sevmesen de katlanacaksın.
c- ) Evde iki tane kedi besliyordu.
d- ) Hesabını iyi yaparsa ev de alabilir.

Sevin çocuklar, ışığı renkleri,
Ağaran günü,
Kelebekleri,
Karayı bile
Sevgisiz gidilmez güzele, sevince.
Her çiçek güzeldir sevince…              Selahattin BATU
14. Şiirden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
a- ) Ölçüsüzce sevmek gerektiğine
b- ) Güzelliklerin sevgiyle görülebileceğine
c- ) Doğayı sevmek gerektiğine
d- ) Sevginin her şeyi güzelleştireceğine

      Hoşgörü olmadan dostluk, arkadaşlık ve barış-tan söz edilemez. Hoşgörülü olmak, kazanabileceğimiz en güzel kişilik özelliklerinden biridir. Bu özellik sayesinde arkadaşlarımızla ve çevremizle daha iyi ve kalıcı ilişkiler kurarız. Arkadaşlarımıza karşı daha anlayışlı olur, onları daha çok severiz.
15. Paragraftan, hoşgörü ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
a- ) İnsanlar arasında yakınlaşmayı sağladığı
b- ) Dostluğun temelini oluşturduğu
c- ) Arkadaşlıkların kalıcı olmasını sağladığı
d- ) Doğuştan gelen bir özellik olduğu

       İnsanoğlu, binlerce yıldır doğaya egemen olmak istemiştir. Bunun sonucunda da rahat bir nefese, bir tutam yeşile, bir yudum temiz suya hasret kalmıştır. İnsanlar dünyayı öylesine kirletmiştir ki yarattıkları çöplükte şimdi boğulma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.
16. Bu paragraf bir yazının hangi bölümünden alınmıştır?
a- ) Giriş      b- ) Başlık      c- ) Gelişme    d- ) Sonuç

       Cumhuriyeti yükselterek devam ettirmek her Türk gencinin kutsal görevidir. Bunun için Türk gençleri, gönül ve amaç birliği ile bu görevi yapmak zorundadırlar. Çünkü bu, onların iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarının gereğidir. Türk’ün geleneğine yakışan da budur.
17. Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Cumhuriyeti yaşatmanın Türk gencinin görevi olduğuna
b- ) Gençlerin amaç birliği içinde olmaları gerektiğine
c- ) Türklerin zengin bir kültüre sahip olduğuna
d- ) Türk gencinin iyi bir vatandaş olması gerektiğine

      Tutsak değilsek başka uluslara,
Okuduğumuzu anlıyor,
Yazabiliyorsak kolayca,
Özgürsek,
Düşünebiliyorsak uygarca,
Sana borçluyuz.                                 Sami AYHAN
18. Şiirde işlenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Okuma-yazmanın önemi
b- ) Uygarlığın önemi
c- ) Özgür yaşama isteği
d- ) Atatürk sevgisi

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini tutan sözcük yoktur?
a- ) Ali’nin ödevi seninkinden daha güzel.
b- ) Evin boya işini ben yaptım.
c- ) Bu konuda onun söylediklerine katılıyorum.
d- ) Saat tam dokuzda tören başlayacakmış.

       Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır. Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu, yorgun veya alkollü olarak araç kullanan; hız yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların baş sorumlusudur.
20. Paragrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) Araçlardan kaynaklanan hatalardan
b- ) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden
c- ) Sürücülerin hız sınırını aşmasından
d- ) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Derileri, Türk Hava Kurumuna verdik.
b- ) Orhan, köpeğimiz Karabaş’ı çok severdi.
c- ) Atalarımız, Kurtuluş savaşında destan yazmışlar.
d- ) Gül, en sevdiğim çiçeklerden biridir.

22. Aşağıdaki özel adlardan yazımı doğru olanı hangisidir?
a- ) Gaziantep’i                   b- ) Türk’ler
c- ) Ayşe’cik                        d- ) Samsun’lu

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?
a- ) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.
b- ) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.
c- ) Suçlular iki gün içinde yakalandı.
d- ) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış.

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
a- ) Gece, ayı hilal şeklinde gördüm.
indir
b- ) Bu iş iki ayda zor biter.
c- ) Ay, ne sevimli bir çocuksun.
d- ) Yüzü ay gibi parlıyordu.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder