12 Ocak 2012 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri ara 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri çöz, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri etkinliği, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri fotokopi, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri fotokopi,
TÜRKÇE - 02
İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum Nevruz?
Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işte gerek.
Lafı bol, karnı geniş, soyları taklit etme;
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.
                                                            M. AKİF ERSOY
* Aşağıdaki ilk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.

25.Yukarıdaki dörtlükte şair yeğenine ne gibi nasihatlarda bulunuyor?
a- ) Büyük söyleme               b- ) Çok konuşma
c- ) Konuşacağına iş yap      d- ) Hepsi

26.Yukarıdaki şiirde geçen ihtiyar kelimesinin eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yaşlı     b- ) Genç     c- ) Tecrübeli     d- ) Bilgin

27.Şiirde geçen özel isim hangisidir?
a- ) İhtiyar     b- ) Nevruz       c- ) Yiğit    d- ) Sözü

28.“Gelecekler-günü-cuma-bize” kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle yapıldığında sonuncu kelime hangisi olur?
a- ) Gelecekler      b- ) Cuma     c- ) Günü     d- ) Bize

29. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) genç-yaşlı                     b- ) hasret-özlem
c- ) nesil-kuşak                    d- ) ilave-ek

30. Aşağıdaki kelimelerden hangisi isim değildir?
a- ) inandım       b- ) reçel      c- ) kar       d- ) yoğurt

31.“Mutlaka” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kesinlikle    b- ) belki   c- ) herhalde   d- ) ilgiyle

32. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekle yeni anlam kazanmıştır?
a- ) Kalem-i                                 b- ) Okul-a
c- ) Defter-in                             d- ) Göz-lük

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?  
a- ) O çocuğu çok gördüm.
b- ) Bu okul çok güzel
c- ) Bu okuldan memnun oldum.
d- ) Onu okulda gördüm.   

34. “İşleyen demir ışıldar.” atasözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir?
a- ) Parlaklık  b- ) Çalışmak    c- ) Demir   d- ) İşçilik

35. Aşağıdaki deyimlerden hangisi sır saklayanlar için kullanılır?
a- ) Laf ebesi                              b- ) Aklı evvel
c- ) Boşboğaz                             d- ) Ağzı sıkı

36. Aşağıdakilerden hangisi öteki üçünden farklıdır?
a- ) içeri-dışarı                   b- ) korkak-cesur
c- ) güç-zor                        d- ) fakir-zengin

37. Tertemiz, verimli topraklarımızın bir çöplük haline gelmesine ne demeli? Çiftçiler “Toprak bize küstü.”diyorlar. Evet, toprağı biz küstürdük. Bunları görmemekle ve çözüm bulmamakla kendimize kötülük ediyoruz. Sevgili dünyamızın kim bilir ne kadar ömrü kaldı?”                     
Parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- ) Çevremiz ve Biz               b- ) Toprağın Önemi
c- ) Çevre Kirliliği                   d- ) Tahıl Üretimi

38. “Göz” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- ) Yemeğin tuzunu göz kararı koydum.
b- ) Göz doktoruna gitmem gerekiyor.
c- ) Sporcular başarıları ile göz doldurdu
d- ) Kardeşime göz kulak oldum.

39. “Ali,  sarı yapraklar arasında iki ayva gördü.” cümlesinde geçen sıfatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?   
a- ) Ayva  -  sarı                b- ) iki  - yaprak
c- ) Ali – yaprak                d- ) sarı – iki

40. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?
a- ) Öğretmen dedi ki
c- ) İmdat, yardım edin
b- ) Test parasını getirdin mi 
d- ) Okulumu çok seviyorum

41. “Akşam bize geldi.” cümlesinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Görülen geçmiş zaman      b- ) Şimdiki zaman         c- ) Gelecek zaman           d- ) Duyulan geçmiş zaman

42. Aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı gösterir?
a- ) Çoban       b- ) Ev           c- ) Sürü          d- ) okul

43. Hangisi “dilinde tüy bitmek” deyiminin açıklamasıdır?
a- ) Konuşmamak
b- ) Çok konuşmayı sevmek
c- ) Tekrar tekrar söylemekten usanmak
d- ) Her konu hakkında yorum yapmak

44. Aşağıdakilerden hangisi elle tutulup gözle görülen bir varlığın adı değildir?
a- ) Tüy      b- ) Yiyecek      c- ) Yorgunluk    d- ) Taş

J  Cümle bitiminde nokta (.) işareti konur. Cümle soru anlamı taşıyorsa soru (?) işareti; acıma, öfke, şaşkınlık, sevinç duygularını anlatıyorsa ünlem (!) işareti konur.
45. Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
P Akşam, yağmur birden bastırtırdı (  )
P Televizyonda güzel film var mı  (  )
P Bir daha buraya sakın gelme (  )

J Anlamları aynı, yazılışları ve söylenişleri farklı kelimelere eş anlamlı  (anlamdaş) kelimeler (sözcükler) denir. 
46.“Konuk sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ev         b- ) aile       c- ) misafir     d- ) konut

J Anlamları bir birinin tersi olan sözcüklere karşıt (zıt) anlamlı sözcükler (kelimeler) denir.
47.“İleri sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) geri       b- ) öncü    c- ) gelecek      d- ) arka

J Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna “hece” denir.
 48. Hece sayısı farklı olan sözcük grubu hangisidir?
a- ) Ayna   b- ) Mart    c- ) Ekmek  d- ) Acı
           
J Anlamları ayrı, yazılışları aynı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir.
 49. Aşağıdaki tümcelerde noktalı yerlere hangi sesteş sözcükler yerleştirirsek tümce tamamlanır?
P Bu .......... tatilde yaylaya gideceğiz.
P Gider gitmez bize mektup ..........
indir
a- ) yolla     b- ) yaz      c- ) kış       d- ) gönder

50. Aşağıdakilerden hangisini sıfat olarak kullanamayız?
a- ) siyah   b- ) adam   c- ) şu            d- ) küçük

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder