12 Ocak 2012 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri ara 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri çöz, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri etkinliği, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri fotokopi, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri fotokopi,
TÜRKÇE – 03
51. “Ahmet’in kaybolan siyah şemsiyesi bulundu.” cümlesinde sıfat hangisidir?
a- ) Ahmet’in  b- ) siyah  c- ) şemsiyesi  d- ) bulundu

52. Yukarıdaki tanıma göre aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi sıfat değildir?
a- ) Üzgün gözlerle yüzüme baktı.
b- ) Yarın anneannemlere gidiyorum
c- ) Karşıdan karşıya yeşil ışıkta geçmeliyiz.
d- ) Yaşlı adama merdivenleri yavaş yavaş çıkıyordu

53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır?
a- ) Ödevlerimin hepsini şimdiden yapıp bitirdim.
b- ) Yıllar sonra onu yeniden görmek güzeldi.
c- ) Ayakkabıları çok eskimiş ve yıpranmıştı.
d- ) Önce ellerini yıkadı; sonra da sofraya oturdu.

54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Eti sevmediğinden, bir parçasına bile dokunmadı.
b- ) Bu filmi daha önce seyretmiştim.
c- ) Daha ne kadar bekleyeceğiz?
d- ) Çantasını alıp aceleyle evden çıktı.

55. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi kendi (sözlük) anlamında kullanılmıştır?
a- ) Eğer acele edip yetişmezsek biletler yanar.
b- ) Sobadaki odunların hepsi yanmış.
c- ) Bavul o kadar ağırdı ki kollarım koptu.
d- ) Arkadaşlarım beni oldukça sıcak karşıladılar.

56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır?
a- ) Anlattıkları pek de inandırıcı değildi.
b- ) Gürültüden kulaklarım patladı.
c- ) Ayakkabılarını çıkarıp kenara attı.
d- ) Bu sabah yine geç kaldım

57. Hangi mısrada yazım (imlâ) yanlışı vardır?
a- ) Desteye güreşmişim Kırkpınar’da.
b- ) Durmuşum da yorgunluk çıkarmışım,
c- ) Bir akşam vaktin de.
d- ) Dört bardak kıtlama çayla Erzurum’da...

58. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin başka bir anlamı yoktur? 
a- ) Bu yaz bize gelecekler.
b- ) Gemi sağ tarafa yattı.            
c- )  Hemen şu odunları kır.
d- ) Manavdan biraz dut almış.

59. “Çevremiz çöp yığınlarıyla dolu ama sorumluların kılı bile kıpırdamıyor.” tümcesinde altı çizili sözün tümceye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) Öğrencilerden bazıları boşa güreşiyor.
b- ) Son günlerde benden yüz çevirdi.
c- ) Kimse bu çocuklarla başa çıkamıyor.
d- ) Bu olanlar onun umurunda bile değildi.

60. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde uyarı, öğüt (nasihat)  söz konusu değildir?
a- ) Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.
b- ) Sigara içmek sağlığa zararlıdır.
c- ) Trafik kurallarına uymak bizi tehlikelerden korur.
d- ) Onunla görüşmemiz iyi oldu.

61. “Derin” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bu denizin suyu çok derin.
b- ) Yolda yürürken derin bir kuyu gördük.
c- ) O, denizin derinliklerinde batık gemiyi arıyor.
d- ) O uzmanlık alanında derin bilgilere sahip.

62. Aşağıdakilerden hangisi şart (koşul) cümlesidir?
a- ) Okula gidersen harçlığını veririm.
b- ) Sınavı bir kazansam.       
c- ) Bahçede oynamayın.
d- ) O kitaplardan hangisini okuyacaksın?

63. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Yardım ve iyiliksever kimseleri herkes sever, sayar”  anlamını vurgulamaktadır?
a- ) Üzüm üzüme baka baka kararır.
b- ) Lafla peynir gemisi yürümez.     
c- ) Taş düştüğü yerde ağırdır
d- ) Veren el, alandan üstündür

64. Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlaç olarak kullanılmamıştır?
a- ) Babamı da görmeni istiyorum.
b- ) Kaymakamlık da İç İşleri Bakanlığı’na bağlı.
c- ) Orman yangınlarında artış var.
d- ) Dedem de bahçeyi görecek

65.  “Atatürk 1925 yılında başında bir şapka olduğu halde Kastamonu’ya gitti.” cümlesinde virgül aşağıdakilerden hangisinden sonra konulmalıdır?
a- ) yılında                            b- ) Kastamonu’ya
c- ) Atatürk                           d- ) halde

               Tomruklar büyür gül olur bir gün,
                          Saniyeler geçer yıl olur bir gün;
                          Üç kuruş, beş kuruş deyip geçmeyin,
                          Damlaya damlaya göl olur bir gün.
66. Yukarıdaki mısraların sahibi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Tutumlu                     b- ) Çalışkan
c- ) Savurgan                   d- ) Yardımsever

67. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir anlatım yoktur?
a- ) Harika bir resim olmuş.                
b- ) Bu akşamki film saat 20.00’da başlayacak.
c- ) Ne tembel adam bu!
d- ) Bu belgeler suçu kanıtlıyor bence.

68. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
a- ) Onur’un uçurtması Oğuz’un uçurtmasından güzeldir.
b- ) Bu yıl geçen yıla göre daha kurak geçecek.
c- ) Bu şehirde, güneşin batışını seyretmeyi seviyorum.
d- ) Bursa’da sanayi, Bilecik’e göre fazla gelişmiştir.

69. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Ulaşım için Türk Hava Yollarını tercih edin..
b- ) Duygu, kedimiz boncuğu çok severdi.
c- ) Atalarımız, Kurtuluş Savaşı’nda destan yazmışlar.
d- ) Şiir, en sevdiğim yazı türüdür.

70. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hal (durum) eki yoktur?
a- ) Karda       b- ) Gölde      c- ) Gövde      d- ) Yolda

71. “Ocak ayı idi. On beş gün denizde kalacaktık. Kayıkta ve açıkta yatıp kalkacaktık. İlk gidilecek yer Yediadalar’dı. Balık çıkarsa orada kalacaktık. Haritaya baktım, bu adalar Marmaris’e yakındı.”
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
a- ) Hangi mevsimde oldukları
b- ) Nereye gidecekleri                        
c- ) Kaç kişi oldukları
d- ) Nasıl bir araçla gidecekleri

“Hayatta istediğimiz rüzgâr her zaman esmez. Yaşanılan başarısızlıklar, ders almayı sağlayan fırsatlardır. En büyük kazanç başarısızlıklardan ders çıkarmaktır. Başarmak için sonuca ulaşana kadar mücadele edilmelidir.”
72. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Başarısızlıkların sonrasında insan hatalarını değerlendirmelidir.              
b- ) Başarmak için sonuna kadar gayret gösterilmelidir.
c- ) yaşanılan başarısızlıklar insan ders çıkarma fırsatı verir.             
d- ) Hayat daima istediğimiz gibi olmalıdır.

73. “Ağaç yaşken eğilir.” atasözü, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a- ) sanat     b- ) meslek     c- ) eğitim   d- ) spor

74. Seçeneklerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Bu işleri az çok ben de biliyorum.
b- ) Geldin de neden ses vermiyorsun.
c- ) Ne işler karıştırıyorsun sen yalnız başına?
d- ) İster gel ister gelme.

75. “Bazen tüm çabalar, uğraşlar sonuç vermiyor.” cümlesiyle benzer anlamda olan aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Olumlu sonuç almak, çok çalışmayı gerektirir.
indir
b- ) İnsan her zaman güzel sona ulaşamayabilir.
c- ) Sana verdiğim bunca emek boşa gitti.
d- ) Bazen sonuca ulaşmak zaman alabilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder