12 Ocak 2012 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri

5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri ara 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri çöz, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri etkinliği, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri fotokopi, 5. sınıf Türkçe Dersi Yarıyıl Tatil Ödevleri fotokopi,Türkçe - 04

76. “Kopmak”  kelimesi, hangi cümlede (sözlük) gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Ahmet bizim gruptan koptu.
b- ) Toplantı devam ederken salonda gürültü koptu.   
c- ) Bahçedeki salıncağın ipi koptu.
d- ) Paketi çarşıdan getirinceye kadar kollarım koptu.

77. “Tatlı” kelimesi, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi.
b- ) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu.
c- ) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı.
d- ) Hiç böyle tatlı elma yememiştim.

78. “Emniyet” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) güvenlik              b- ) gözleme
c- )  bekleme              d- ) saklama

79. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yer almıştır?
a- ) Çocukluğum ve gençliğim burada geçti.
b- ) Bu hareketinin ilk ve son olmasını istiyorum.
c- ) Kapıyı ufak tefek bir adam açtı.
d- ) Bu mektubu günlerce aylarca bekledim.

80. “Çözmek” kelimesi, hangi cümlede “bağlamak” kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
a- ) Uğraşa uğraşa bulmacayı çözdü.
b- ) Atın ayağındaki ipleri çözdü.
c- ) Esen lodos buzları çözdü.
d- ) Üst geçitler trafik sorununu çözdü.

81. “Yarın ayakkabılarımı giyeceğim.” tümcesinde hangi sözcük birleşik yapıdadır?
a- ) yarın                                 b- ) yeni
c- ) ayakkabılarımı                    d- ) giyeceğim

82. Birden fazla yapım eki alan sözcük hangisidir?
a- ) görgülü        b- ) takı           c- ) saygı  d- ) vergi

83. Cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç arasında uyumsuzluk vardır?
a- ) Yağmur yağdığı için ıslandık.
b- ) Çay demli olduğu için içmemiş.
c- ) Okul açıldığından dolayı erken kalkıyor.
d- ) Yemek yediği için tekrar acıktı.

84. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin içerdiği anlam diğerlerinden farklıdır?
a- ) Gözden geçirmek                    b- ) Göz gezdirmek
c- ) Göz atmak                                 d- ) Göze gelmek

85. “Öğretmenlik” kelimesinin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) öğ          b- ) öğren   c- ) öğret      d- ) öğretmen    

86. Matematik dersinde Kesirler konusunu işledik. cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır?
a- ) Matematik                b- ) dersinde
c- ) Kesirler                      d- ) Matematik dersinde

87. “Usta” kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?
a- ) O adam bu işte usta olmuş.
b- ) Ustaları hemen bürosuna çağırdı.
c- ) Bu konuyu ustamıza danışmalıyım.
d- ) Usta işçiler sağ bölümde çalışıyor.

88. Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır?
a- ) Bal olan yerde sinek de vardır.
b- ) Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
c- ) Bir gün biz de yaşlanacağız.
d- ) Arayan mevlâsınıda bulur, belasınıda.

89. Kesme işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?
a- ) Fransa’da                      b- ) Arap’laşmak
c- ) Almanya’da                     d- ) Başbakan’a

90. “Çocuklar………duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) yarın        b- ) ilgi         c- ) nerede        d- ) ama

91. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi farklıdır?
a- ) çaba-gayret              b- ) sıkça-bazen
c- ) umumi-genel               d- ) istek-arzu

92. “Derin” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bu denizin suyu çok derin.
b- ) Yolda yürürken derin bir kuyu gördük.
c- ) O, denizin derinliklerinde batık gemiyi arıyor.
d- ) O uzmanlık alanında derin bilgilere sahip.

93. “Çocukların üçü de hemen işe koyuldular.”cümlesinde “koyuldular” kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a- ) Giriştiler                        b- ) Gittiler
c- ) Koşuştular                      d- ) Oturdular

94. .......... uygarlığa .......... yoldur.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
a- ) Kitap - giden                b- ) Teknik – atılan
c- ) İnsan - açılan              d- ) Zenginlik-erişen

Öğrencilerin sınav kağıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var. Fakat konu ile ilgisi yok ve karmakarışık. Kompozisyon, işte bunların zıddıdır. Çeşitli konularda düzensiz bir yığın bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Öğrenci, herhangi bir konuda gerekli ve gereksizi seçebilmeli, fikirlerini bir sıraya koymasını öğrenmelidir.
95. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a- ) Sınav kağıtları                    b- ) Kompozisyon
c- ) Bilginin önemi                      d- ) Duygu ve düşünce

96. Gençliğimi kapının eşiğinde bırakıp eve giriyorum.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a- ) Bu olumsuzluklar onu olgunluk çağına hazırlıyordu.
b- ) Fotoğraflara baktıkça çocukluk hatıralarım aklıma geliyordu.
c- ) İhtiyarlığında rahat etmek için para biriktiriyormuş.
d- ) Birçok saçlı sakallı adam okul çocukları gibi sıraya dizilmişti.

97.Aşağıdakilerden hangisinde, birinci sözcükten sonra virgül konursa anlamı değişir?
a- ) Seni fazla yormayalım.
b- ) Bunu sana nasıl anlatayım?
c- ) Küçük köpeği bir torbaya koydu.
d- ) Büyük küçük herkes toplansın.

I. Dayım köyde nar yetiştiriyor.
II. Terzi elbiseye haftaya yetiştirecekmiş.
III. Helal olsun aslan gibi çocuk yetiştirmiş.
IV. Ayıp sana benden aldığın lafı hemen Selin’e yetiştirmişsin.
98. “yetiştirmek” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) 1-2          b- ) 2-3           c- )  2-4          d- ) 3-4

99.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi, çokluk eki almamıştır?
a- ) Güler, bayram töreninde görevli.
b- ) Defterlerini hep karalarmış.
c- ) Bahçedeki ağaçları hep budar.
d- ) Derslerinde hep başarılıdır.

100. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası vardır?
indir
a- ) Evimin temizliğine hep önem veririm.
b- ) Kozanlı’lar gecesine hepimiz katılacağız.
c- ) Zeynepler, Kadirli’ye gitti.
d- ) Emin, yazını lütfen güzel yaz.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder