31 Ocak 2012 Salı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı - Türkçe 5 Yazılı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Alıştırmaları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Sayfası, Türkçe 5 Yazılı, Türkçe 5 Yazılı bul, Türkçe 5 Yazılı ara, Türkçe 5 Yazılı çöz, Türkçe 5 Yazılı indir, Türkçe 5 Ev Yazılısı, Türkçe 5 Yazılı kağıdı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ev Yazılısı,


İkizdere, Rize’nin ilçelerinden biri. Bu ilçenin en belirgin özelliği yükseklerde bir vadide kurulmuş olması. İlçe, genellikle dağınık bir yerleşim düzeni hakim. Burada yaklaşık yedi bin beş yüz kişi yaşıyor. Ancak yayla mevsiminin gelmesiyle ilçe nüfusu otuz-otuz beş bine çıkıyor. Çünkü gurbetçiler buradaki yaylalarda memleket hasreti gideriyor. Kaldırımdan pek çok yaya geçiyordu. Bir bey(  )
(   )Durun bakalım yumurcaklar(  )diye bağırdı(  )
Tam bu sırada yolun öbür tarafından gelen keskin bir çığlık işitildi. Şapkasını kaybetmiş yaşlı bir adam(  ) yüzünü elleriyle kapatmıştı. Yanındaki çocuk da:
-İmdat ( ) diye bağırıyordu.

* 1. 2. soruları paragrafa göre cevaplayınız.    

1. İkizdere ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Coğrafi özelliklene
b- ) Nüfus durumuna
c- ) Doğa sporuna uygun bir olduğuna
d- ) Yerleşim biçimine

2. İkizdere’nin en belirgin özelliği nedir?
a- ) Yayla olması
b- ) Yayla mevsiminde nüfusun çok artması
c- ) Yerleşim düzeninin dağınık olması
d- ) Yükseklerde bir vadide kurulmuş olması

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır?
a- ) İlk karşılaşmamızda çok sıcak davranmıştı.
b- ) Çok sürükleyici bir film izledim.
c- ) Babamın, dedeme karşı her zaman derin bir saygısı vardı.
d- ) Soğuk bir kış günü yola çıkmıştık.

4. ”İşlerini her zaman gelişigüzel yapmayı adet edinmiş bir insan nasıl başarılı olabilir ki...” Cümlesinde ”gelişigüzel” Sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a- ) yarım yamalak                   b- ) üstünkörü
c- ) baştan savma                    d- ) titiz

5.Dükkanda işim biter bitmez eve geleceğim."
         1              2           3                         4
Yukarıdaki cümlede numaralı ifadelerin hangisinde HEMEN anlamı vardır?
a- ) 1       b- ) 2         c- ) 3          d- )   4

6. Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri getirilmelidir?
a- )  (: ) (- ) (,) (.) (,) ( ! )
b- )  (; ) ( - ) (,) (: ) (,) ( ! )
c- )  (: ) ( -) (.) (.) (;) (!)
d- )  (;) (-) (,) (.) (,)  (! )

7. “taşımak“ kelimesi hangi cümlede üstünde bulundurmak anlamında kullanılmıştır?
a- ) Her gün on kilometre uzaktan su taşıyorum.
b- ) Yanımda cüzdan taşımayı pek sevmem.
c- ) Çarşıda ne varsa hepsini eve taşıdı.
d- ) Oradan oraya laf taşıyan insanları hiç sevmem.

8. ”Evden çıktım, otobüs durağına doğru....................” Cümlesindeki boşluğa hangi kelime getirilemez?
a- ) yürüdüm                            b- ) ilerledim
c- ) baktım                               d- ) durdum

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
a- ) asma         b- ) boz      c- ) ufak  d- ) gül

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “hava” kelimesinin önüne getirildiğinde anlamlı bir ifade oluşmaz?
a- ) açık       b- ) yeni         c- ) kapalı   D)sisli

 “Yaklaşık........................saat süren yolculuktan sonra eve vardık. Adam eline............bir testi alıp  su getirmeye gitti. Buraya yerleşeli...................yıllar oldu.  ..............günler geride kaldı.”
11. Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangilerinin getirilmesi uygun olur?
a- ) yedi-  boş- uzun- zor
b- ) yedi- dolu- kısa- zor
c- ) yarım- boş- kısa- uzun
d- ) beş- kırık- az- zor

12. Eğer başarılı olmak için çok çalışıyorum.
       1        2          3       4
Yukarıdaki cümlenin anlamını numaralı cümlelerden hangisi bozmaktadır?
a- ) 1                 b- ) 2              c- ) 3            d- ) 4

13. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) bahsetmek - söz etmek
b- ) Alem – dünya
c- ) gövde - beden
d- ) yalın – gösterişli

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- ) Bir şehzade çıktı öteden yiğitmi yiğit.
b- ) Kimsede beş kuruş yok ki onlardan borç isteyelim.
c- ) Akıllı insan başkalarının akılına da değer verir.
d- ) Senden aldığım kitabı iki gün sonra vericeğim.

15. Aşağıdakilerin hangisinde, ayraçla belirtilen yere virgül(,) getirilemez?
a- ) O senindir( ) üzülme sakın.
b- ) Koşan elbet varır(  ) düşen kalkar.
c- ) Kara taştan su damla ( ) damla akar.
d- ) Varsın uçsun( ) bugün değilse yarın.

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
a- ) Ağaç yaprağıyla gürler.
b- ) Yalnız taştan duvar olmaz.
c- ) El elden üstündür.
d- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

“Arabasıyla.........istasyona gönderdi.
........beni aldılar, yataklı trende......için ayrılan yere yerleştirdiler.Bir demir yolu görevlisi ne ihtiyacım olursa..............bildirmemi  istedi.”
17. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur?
a- ) beni-orada-benim-ona
b- ) ona-bura-benim-ona
c- ) beni-burada-onun- ona
d- ) onu-orada-benim-bana

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamında kullanılmıştır?
a- ) Yaşamaya en uygun gezegen Dünya’dır.
b- ) Kardeşim küçük dünyasına her şeyi sığdırıyor.
c- ) Televizyonda film yıldızları görebilirsin.
d- ) Barış Manço büyük bir sanat yıldızıdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarından biri değildir?
a- ) zaman    b- ) yer    c- ) durum              d- ) olay

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nasıl?“ sorusunun cevabı vardır?
indir
a- ) Balkondaki çamaşırları topladı.
b- ) Buraya yerleşeli uzun zaman oldu.
c- ) Merdivenlerden yavaşça indi.
d- ) İsteklerimizin hepsi gerçekleşmişti.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder