1 Şubat 2012 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı - Türkçe 5 Yazılı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Alıştırmaları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Sayfası, Türkçe 5 Yazılı, Türkçe 5 Yazılı bul, Türkçe 5 Yazılı ara, Türkçe 5 Yazılı çöz, Türkçe 5 Yazılı indir, Türkçe 5 Ev Yazılısı, Türkçe 5 Yazılı kağıdı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ev Yazılısı,


SORULAR
Sanatta zenginliği, çeşitliliği ve çok sesliliği savunmak gerekir. Hiç kimsenin anlatım olanaklarına, kendini ortaya koyma isteğine sınır koymamalı. Yazmak ve okumak bire bir karşılaşma, bir tür yüzleşme ve yüksek düzeyde bir bölüşmedir. Bu konuda doğru olan, kişilerin bilinçli ve özgür seçimlerine bırakılmalarıdır.

* İlk 3 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplandırınız.

1. Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Herkesin ürettikleri farklıdır.
b- ) Sanat eserlerini değerlendirirken bazen taraflı olunabilir.
c- ) Özgür toplumlarda yazı yazmak zordur.
d- ) Yazar ve okuyucu kendi hür iradesine göre hareket etmelidir.
     
2. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Sanatçıları başkaları yönlendirebilir.
b- ) Hiç kimsenin anlatımına sınır konulmamalıdır.
c- ) Okuyucu da değerlendirmelerinde özgür olmalıdır.
d- ) Sanatta çok sesliliği savunmak gerekir.
  
3. Parçada geçen “çok seslilik” ile anlatılmak istenen şey nedir?
a- ) Farklı sanatçıların farklı değerlendirmeleri.
b- ) Yüksek sesle konuşma.
c- ) Koro halinde şarkı söyleme.
d- ) Başkalarına saygı göstermek.

4. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden farklı bir ikilidir?
a- ) Özen-itina                                      b- ) Ak-beyaz  
c- ) Alt-üst                                            d- ) Al-kırmızı

5. “Yüz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Yüz elli liraya ceket aldı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır.
a- ) Elini yüzünü yıkamadan geldi.
b- ) Yüzünü bana, yüzünü ona verdi.
c- ) Koyunun derisini bıçaksız yüzemedik.
d- ) Yüzünü benden saklıyordu.

6. Annem ( ) ( ) Odanızı topladınız mı ( ) ( ) dedi.
Yukarıdaki ( ) işaretleri içerisine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- )  (:) (“) (“) (?)                b- ) (:) (“) (?) (“)          c- ) (-) (“) (?) (“)     d- ) (-) (:) (?) (.)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de” yanlış yazılmıştır?
a- ) Çiçekler de sevgi ister.
b- ) Bu işi kısa sürede bitirdi.
c- ) Yol da arkadaşımla karşılaştım.
d- ) Evde iki tane kedi besliyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeler eylem bildiren kelimeye sorulan hangi sorunun cevabıdır? Yazınız.
P Yollar kapalı olduğu için alt yolu kullanıyormuş.      ………………………..
PAnkara ‘ ya sekiz sene önce taşınmıştık.                     ……………………….
P Merdivenlerden ağlaya ağlaya inmiş.                          ……………………….
P Bu aralar çok fazla ders çalışıyor.                                ………………………..
P Evi temizleyince epey yorulmuşlar.                              ………………………..
P Bu ilacı ilaç bitene kadar kullanacaksın.                       …………………………
P Arkadaşlarıyla konuşa konuşa yürüdü.                         ………………………...
P Çok başım ağrıdığı için erken uyudum.                       ………………………..
P İnşaata izinsiz girilmez.                                                  …………………………
P Ben gelene kadar işleri bitirmelisin                                ………………………….

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi dikkatli olmak anlamındadır?
a- ) Gözünü dört açmak.
b- ) Gözleri buğulanmak.
c- ) Göze gelmek.
d- ) Gözleri fal taşı gibi açılmak.

10. Aşağıdaki cümlelerde adların yerini tutan sözcükleri boşluklara yazınız.
P Bunu senin için aldım.                                                ………………….
indir
P Onlar, kahraman Türk askerleridir.                              ………………….
P Geçen yıl seninle Ankara “da görüşmüştük.               ……………….
P Her koyun kendi bacağından asılır.                            …………………….
P Bu söz herkesi güldürdü.                                              ………………….

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder