1 Şubat 2012 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı - Türkçe 5 Yazılı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Alıştırmaları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Sayfası, Türkçe 5 Yazılı, Türkçe 5 Yazılı bul, Türkçe 5 Yazılı ara, Türkçe 5 Yazılı çöz, Türkçe 5 Yazılı indir, Türkçe 5 Ev Yazılısı, Türkçe 5 Yazılı kağıdı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ev Yazılısı,


Drama Öğrencileri
            Drama öğrencileri çok eğlencelidirler. Yaratıcı, dürüst ve açık olurlar. Fakat bütün bu nitelikler bazen tutarlılık denen olgunun yolunu keser. İki ay sonra bütün ödevlerini bitirmeyi başaran tek öğrenci Jimmy olmuştur. Bazı zamanlar bunun için ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyordum. Görme ve konuşma yetersizliklerinin yanı sıra kas koordinasyonu bozukluğu vardı. Oysa hiçbir sorumluluğunu aksatmıyordu. Bir gün üzerinde çalıştığı rolü yapmasını istedim. Başını sağa sola salladı. Dersten sonra konuşmak istediğimi söyledim.

1. Aşağıdakilerden hangisi tutarlılık denen olgunun yolunu kesen özelliklerde değildir?
a- ) Çalışkanlık                                b- ) Yaratıcılık         
c- ) Dürüstlük                                 d- ) Açıklık

2. Yazarın Jimmy için zor olduğunu düşündüğü şey nedir?
a- ) Jimmy’nin bütün ödevlerini bitirmeyi başarması
b- ) Neşesinin kaynağının ne olduğu
c- ) Drama öğrencilerini nasıl eğlendirdiği
d- ) Verilen rolü ezberleyememesinin asıl nedeninin ne olduğu

3. Yazarın dersten sonra Jimmy ile konuşmak istemesinin sebebi ne olabilir?
a- ) Başarısının sebeplerini öğrenmek istemesi
b- ) Dramayı tercih etmesinin sebebini merak etmesi
c- ) Rolüne hazır olmayışının sebebini soracak olması
d- ) Yetersizliklerinin doğurabileceği olumsuzlukları nasıl giderdiğini öğrenmek istemesi

4. “Mutluluk, dağlar gibidir; ses verir, ama kımıldamaz, bekler ki sen ona gidersin.”
                                                                         Cenap Şahabettin
Bu sözde mutlulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?
a- ) Kişinin çabasına bağlı olduğu
b- ) Ulaşmanın kolay olduğu
c- ) Peşini bırakmamak gerektiği
d- ) Uzaklarda aramak gerektiği

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük yoktur?
a- ) Orada derin uçurumlar vardır.
b- ) Küçük sandallar karaya çekilmişti.
c- ) Eski kayığın boyaları dökülmeye başladı.
d- ) Balıkçılar erkenden denize açıldılar.

6. “Taze bisküviler harika kokuyordu.” Cümlesinde varlıkların durumlarını bildiren bir sözcük(sıfat)vardır. Bu sözcük aşağıdakilerden hangidir?
a- )  taze                                 b- ) bisküvi
c- ) kokuyordu                       d- ) harika 

7. ”Yol “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ Bu problem ancak bu yolla çözülür.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır.
a- ) Hayatta epeyce yol almış bir insandı.
b- ) Bu yolda varını yoğunu harcadı.
c- ) Başarılı olmanın birçok yolu vardır.
d- ) Çocuklara yolda top oynamayın, dedi.

8. ”Bir kümese doğru sinsi sinsi yaklaşan tilkinin adım atışlarını hiç görmedinizse, Salih Ağa’nın yürüyüşüne bakınız.” Cümlesine göre Salih Ağa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Gizlice kötülük yapabileceği
b- ) Hızlı yürüdüğü
c- ) Çalışmayı çok sevdiği
d- ) Avcılıkla uğraştığı

9.  Başkasından üstün olmanız önemli değildir, önemli olan dünkü durumunuzdan üstün olup olmadığınızdır.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Her geçen gün daha ileriye gitmek gerektiği
b- ) İnsanın başkalarıyla yarış içinde olduğu
c- ) Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiği
d- ) Çalışanların toplumda üstün duruma geleceği

10.  –ler  eki aşağıdakilerden hangisine çoğul anlamı katmamıştır?
a- ) Kitapları raflara yerleştirdi.
b- ) Hasta babasını ziyaret ettiler.
c- ) Duraktaki yolcular yağmura yakalandılar.
d- ) Arkadaşlar gürültü yapınca nöbetçi öğretmen geldi

11. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
b- ) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
c- ) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
d- ) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak

12. “Sevda, okuldan eve yürüyerek gelmiş.”  cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
a- ) ne zaman                         b- ) nasıl
c- ) nereden                          d- ) kim

13. Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiş kelime değildir?
a- ) Susuz                              b- ) Kitaplıktan
c- ) Badanacı                         d- ) Kayığı

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Dün baraja balık tutmaya gittik.
b- ) Aramadığı için ona söylemedim.
c- ) Söylediği hiçbir şeye inanmıyorum.
d- ) Uykusuzluktan gözleri kızarmış.

”İnsan, evrenin en mükemmel varlığıdır. Düşünür, araştırır ve yapar. Hep yenilikler peşinde koşar. Geleceği önceden düşünür. Yapacaklarını plânlar, günü gelince uygular. Önceden yapılanları inceler, dersler çıkarır.”
15. Paragraftan, insanla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a- ) Gelecekle ilgili her şeyi bilir.
b- ) Yapacaklarına gelişi güzel karar vermez.
c- ) Üstünlüğü, düşünebilme özelliğinden gelmektedir.
d- ) Yenilikler peşinde koşarken geçmişle bağlarını koparmaz.

16.Bırakmak” sözcüğü hangi cümlede “ertelemek” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Kötü alışkanlıklarını bıraktı.
 b- ) Artık benim peşimi bırak, dedi.
c- ) Araba alma işini haftaya bıraktı.
d- ) Elindeki kitabı bana bıraktı 

17. “İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?
a- ) Emeksiz yemek olmaz.
b- ) Bal bal demekle ağız ballanmaz.
c- ) Kurt dumanlı havayı sever.
d- ) Üzüm üzüme baka baka kararır

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?
a- ) Çanta                               b- ) Suyu
c- ) Masayı                            d- ) Tatlı

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
a- ) Sen, beni güldürüyorsun.
b- ) O akşam saatlerce bekledim.
c- ) Birisi, tahtayı silsin.
d- ) Çalışmadığımı kim söyledi.

20.   “Ahmet dün sokakta üşüttüğünden okula kalın bir kazakla geldi.” 
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler sırasıyla hangi sorulara cevap vermektedir?
a- ) Kim? Nerede? Nasıl? Niçin? Ne zaman?
b- ) Kim? Nasıl? Ne zaman? Niçin? Nerede?
c- ) Kim? Ne zaman? Nerede? Niçin? Nasıl?
d- ) Niçin? Kim? Nerede? Ne zaman? Nasıl?

- Fahri Bey dün akşam neredeydi(   )
- Fahri Bey (  ) o gün sabaha kadar hastanın başından ayrılmadı (   )
Ona moral vermeye (  ) teselli etmeye çalıştı(  )
21. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
a- ) ( ? )   ( . )    ( , )   ( , )   ( . )
b- ) ( ! )   ( , )    ( . )   ( . )   ( . )
c- ) ( . )   ( . )    ( , )   ( , )   ( , )
d- ) ( ? )   ( , )    ( . )   ( , )   ( . )

22. Aşağıdaki isimlerden hangisi ismin “-de” halinde değildir?
a- ) Kitapta                b- ) Çilekte
c- ) Sepette               d- ) Lokanta

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?
a- ) Öyle bir çocuk ki tarif edemem.
b- ) Çantamı açtım ki içi bomboş.
c- ) Elinde ki oyuncakları yavaşça bıraktı.
d- ) Amasya’dan geldim ki sizi göreyim.

24.Şu kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
a- ) Şu, en çalışkan öğrencimizdir.          b- ) Adresi, şu kâğıda yazabilirsin.
c- ) Şu resmi çok beğeniyorum.                d- ) Şu ağacı ben dikmiştim.

25. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bir adı nitelemiştir?
indir
a- ) Yaptığınız kek çok güzel olmuş
b- ) Saygılı olduğu kadar çalışkandır da.
c- ) Meyvelerin olgun olanlarını topladık.
d- ) Defterime eğik çizgilerden süsleme yaptım.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder