1 Şubat 2012 Çarşamba

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı - Türkçe 5 Yazılı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Alıştırmaları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Sayfası, Türkçe 5 Yazılı, Türkçe 5 Yazılı bul, Türkçe 5 Yazılı ara, Türkçe 5 Yazılı çöz, Türkçe 5 Yazılı indir, Türkçe 5 Ev Yazılısı, Türkçe 5 Yazılı kağıdı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ev Yazılısı,


1. “Adem, okula gelirken ağır ağır yağmur yağıyordu” cümlesinde ağır ağır ikilemesi hangi anlamda kullanılmıştır?
a- ) uzun uzun                       b- ) çok fazla
c- )  çok az                            d- ) yavaş yavaş

2. “O günden sonra da başından geçenleri bir mektup defterine not etmeğe başlar.” Cümlesindeki not kelimesi aşağıdakilerden hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Mehmet bu sefer iyi not aldı.
b- ) Ali’nin notları her zaman Mutlu’dan daha iyidir.
c- ) Etrafını dikkatle inceleyip notlar alıyordu.
d- ) Bu yazılıdan aldığı not O’nun için diğerlerinden daha önemliydi.

3. “Munise, köylülerin sevmediği ‘kötü kadın’ olarak adlandırılan birinin kızı­dır.” cümlesinde ‘kötü kadın’ neden tırnak içerisine alınmıştır?
a- ) Özel olarak belirtmek için
b- ) Başkasına ait bir söz olduğu için
c- ) Hepsi
d- ) Hiçbiri

4. “Kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içerisine alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurala uymaz?
a- ) “Alageyik” bu mevsimde görünür bizim dağlarda.
b- ) Reşat Nuri Güntekin’in en ünlü romanı “Çalıkuşu”dur.
c- ) Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseri Kurtuluş Savaşı’na ışık tutmaktadır.
d- ) Yörük Hoca’nın kızı “Yalnız Efe”nin en önemli karakteridir.

5. “Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakû.” İfadesinde uygulanan noktalı virgül kullanımı aşağıdaki kurallardan hangisine uyar?
a- ) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur
b- ) Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran cümle başı bağlaçlarından önce konur.
c- ) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
d- ) Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.


6. Virgül, bazen birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.”
Virgülün kullanımı ile ilgili bu kurala aşağıdakilerden hangisi uyar?
a- ) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan, köpekten korkar gibi korkardı.
b- ) Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.
c- ) Bugünlük bu kadar her gün üç mermi, diye düşündü
d- ) Umduk, bekledik, düşündük.

7. “duvar “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır.
a- ) Ahmet’lerin duvarı bu yılki selde bizim bahçeye yıkıldı
b- ) Trafonun duvarı tıpkı anaokulu duvarı gibi resimlerle süslenmişti.
c- ) Duvarın üstüne çıkan keçiyi oradan indirmek kolay olmadı.
c- ) Mahkeme duvarı gibi yüzünü görünce ne yapacağını şaşırdı.

8. Aşağıdakilerden hangisi “kısa çizgi”nin kullanımı ile ilgili değildir?
a- ) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
b- ) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.
c- ) Sıralı cümleleri ve sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
d- ) Adres yazarken semt ile şehir arasına konur.

9. “Hükümet ve düşmanlar, benim şahsımı, millete, karşı bir silâh gibi kullanıyordu.” M. Kemal ATATÜRK
Yukarıdaki cümlede olmaması gereken hangisidir?
a- ) düşmanlar, benim” sözcükleri arasındaki virgül
b- ) şahsımı, millete”  sözcükleri arasındaki virgül
c- ) “Hükümet ve düşmanlar” arasındaki ”ve bağlacı
indir
d- ) “millete, karşı” sözcükleri arasındaki virgül

10. Konuşma çizgisinin kullanım yerlerinden iki tanesini yazıp birer örnek veriniz
..................................................................................... .......................................

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder