2 Şubat 2012 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı - 5. Sınıf Türkçe Yazılı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Alıştırmaları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Sayfası, Türkçe 5 Yazılı, Türkçe 5 Yazılı bul, Türkçe 5 Yazılı ara, Türkçe 5 Yazılı çöz, Türkçe 5 Yazılı indir, Türkçe 5 Ev Yazılısı, Türkçe 5 Yazılı kağıdı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ev Yazılısı,


1. 1. neresinden        2. insan                       3. elini
4. ağrı                   5. koyar          6. duyarsa
7. oraya
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a- ) 2 – 1 – 4 – 6 – 3 – 7 – 5
b- ) 2 – 3 – 7 – 5 – 1 – 4 – 6
c- ) 2 – 1 – 6 – 4 – 3 – 5 – 7
d- ) 3 – 7 – 5 – 6 – 1 – 4 – 2

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Ne gülüyor, ne ağlıyordu.
b- ) Dostlarını kaybetmiş, tek bir arkadaşı kalmamış.
c- ) Zavallının üstü başı perişan.
d- ) O gece çok serindi; çocuklar üşümüştü.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz özellikler bir arada verilmiştir?
a- ) Dürüst olduğu kadar da yeteneklidir.
b- ) Hem akıllıdır, hem de çalışkandır.
c- ) Çok temizdir ama tembeldir.
d- ) Bazen güler bazen konuşur.

4. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde sondaki noktalama işareti yanlıştır?
a- ) Dükkânlar Pazar günü açık mı, yoksa kapalı mı?
b- ) Oku ve anlat!
c- ) Böyle güzel bir kitap var mıdır?
d- ) Evimiz fazla büyük değil.

5. I. Saate baktım.            II. Çantamı topladım. 
III. Sokağa çıktım.
Yukarıdaki tümcelerin sıralı bir tümce olarak yazılmışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Saate bakıp, sokağa çıkıp, çantamı topladım.
b- ) Saate bak, çantanı topla, sokağa çık.
c- ) Saate bak ve çantanı topla ve sokağa çık.
d- ) Çantamı topladım, saate bakıp, sokağa çıktım.

6. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
a- ) Nereye gideceğini bana söylemişti
b- ) Ne yapacaksın şimdi
c- ) Maçın ne zaman oynanacağı belli değil
d- ) Nasıl oldu bilmiyorum

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?
a- ) Kasıt        b- ) Kasım      c- ) Kasırga    d- ) Kasık

8. Eylemleri soru şekline sokmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a- ) –mek        b- ) –ecek      c- ) –me           d- ) –mi

9. Aşağıdakilerden hangisi, eşsesli değildir?
a- ) Aş             b- ) Al        c- )  Ay           d- ) Ak

10. Ali ( 1 ) Ahmet ( 2 ) Ayşe(  3  ) Ankara ( 4 ) İstanbul ve İzmir’e gitmek için yola çıktılar.
Yukarıdaki cümlede noktalı virgül nerede kullanılmalıdır?
a- ) 1   b- ) c- ) 3   d- ) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) Altını örtüp üstünü açın
b- ) Ona buna dert yanma
c- ) İyi kötü kazanıyoruz
d- ) Uzununu kısasını düşünme

12. (  ) Ak akçe kara gün içindir( )( ) Atasözünden anlaşılması gereken( ) tutumlu olmaktır()
Yukarıdaki cümlede noktalama işaretleri nasıl sıralanmalıdır?
a- )      ,           .           “          .           .
b- ) “               .           “          ,           .
c- ) .    ,           ,           “          .
d- ) “   .           .           ,           .

13. Aşağıdaki atasözünü açıklayınız.
“Komşu komşunun külüne muhtaçtır”, Atasözü
........................................................................................


indir
14. Aşağıdaki sözcükleri kullanarak bir öykü ya da metin yazınız.
SINAV     DÖNEM         BAŞARI         UMUT
......................................................................................

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder