2 Şubat 2012 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı - 5. Sınıf Türkçe Yazılı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Alıştırmaları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Sayfası, Türkçe 5 Yazılı, Türkçe 5 Yazılı bul, Türkçe 5 Yazılı ara, Türkçe 5 Yazılı çöz, Türkçe 5 Yazılı indir, Türkçe 5 Ev Yazılısı, Türkçe 5 Yazılı kağıdı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ev Yazılısı,

SORULAR

1. Aşağıdaki tabloda birbiri ile eş anlamlı sözcükleri eşleştiriniz. 5p
HAYAT
SONUÇ
ÖYKÜ
SAF
NETİCE
HİKAYE
ESİR
KANIT
SAVAŞ
YAŞAM
SÜRE
HARP
OY
KÖTÜ
FENA
TUTSAK
ARI
REY
DELİL
MÜDDET

( Müftü dilekçe verir)
MÜFTÜ: Kız ve erkek çocukları bir arada okuması yanlıştır. Tekrar medreseler açılmalı, eski harflere dönülmelidir.
ATATÜRK : - Yaaa?... Demek medreselerin tekrar açılmasını istiyorsunuz? Bu millet, çocuklarını istediği gibi okutmayacak mı? Şimdiye kadar geri kalmamızda, en büyük etkinin ne olduğunu hala bilmiyor musunuz? Hayır, medreseler açılmayacak!..
 - Geçiminizi mi düşünüyorsunuz? Rahat olun, ibadetinizle meşgul olun bırakın bumilleti!.. Bu kararı veren Meclis’te, sizden büyük alimler yok mu sanıyorsunuz? Millet, bildiği gibi yapacak... anladınız mı?
- Bu adamlar, burasını   İran gibi mi yapmak istiyorlar?...

2. Yukarıdaki Atatürk anısında, Atatürk’ün hangi ilkesi vurgulanmak istenmiştir? 5p
a- ) Cumhuriyetçilik                         b- ) Laiklik
c- ) Halkçılık                                  d- ) Milliyetçilik

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli sözcük değildir? 5p
a- ) Çay           b- ) Yüz         c- )  Araba     d- ) Kaz 

4. Aşağıdaki tablodaki sözcükler anlam ilişkisi bakımından eşlendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 5p
Ak
Açık
Soğuk
Beyaz
Geri
Sıcak
İleri
a- ) Soğuk         
b- ) İleri         
c- ) Açık              
d- ) Beyaz

5.  “Soğuk” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 5p
a- ) Demirin soğukluğu elimi uyuşturdu.
b- ) Onun soğuk davranışları canımı sıkıyordu.
c- ) Apartman yöneticisi çok soğuk bir adamdı.
d- ) Küs olan iki arkadaş karşılaşınca odada soğukluk hissettim.

6.   1- yeni bilgilerin öğrenilmesini
      2- öğrenilen bilgiler
      3- kolaylaştırabilir
      4 - önceden
Yukarıdaki sözcükler ve sözcük grupları nasıl sıralanırsa anlamlı bir cümle oluşur? 5p
a- ) 4 – 3 – 1 – 2              b- ) 4 – 2 – 1 – 3
c- ) 4 – 2 – 3 -1              d- ) 1 – 2 – 3 -  4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? 5p
a- ) Uykusu gelince yatağına yattı.
b- ) Derslerine çok çalışıyordu.
c- ) Koridordaki gürültü rahatsız ediciydi.
d- ) Sınavdan aldığı notu duyunca sevinçten havalara uçtu.

8. “Anne ve babasını karşısında görünce ağlamamak için kendini zor tuttu.”
Yukarıdaki cümlede hangi duygu ön plana çıkarılmıştır? 5p
a- ) Öfke                                               b- ) Korku
c- ) Duygusallık                                    d- ) Şaşırma

9. “Kolumu arı sokunca kolum davul gibi şişti.”
Yukarıdaki cümledeki abartı anlamı hangi sözcükle sağlanmıştır? 5p
a- ) Sokunca        b- ) Davul       c- ) Şişti      d- ) Arı

10. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde hayal unsurundan faydalanılmıştır? 5p
a- ) Üç çocuğu ve karısı ile yaşayan adam çok fakirmiş.
b- ) Bu adamın tek geçim kaynağı, ineğin sütü ile tavuğun yumurtasıymış.
c- ) Bir gün ineğini pazara götürüp satmaya karar vermiş.
d- ) Bu sihirli şişeye bakıp ne dersen tüm dediklerini bu cüceler yerine getirir.

11. “Zorda kalan insanlar, her şeyi yapabilirler.” Ana fikrini taşıyan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 5p
a- ) Sakla samanı, gelir zamanı.       b- ) Aç ayı oynamaz.
c- ) Dost acı söyler.                          d- ) Aç köpek fırın deler.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi yoktur? 5p
a- ) Akşam  çok  rüzgar  esince  elektrikler  kesildi.
b- ) Çok  ağladığı  için  gözleri  kan çanağına  döndü.
c- ) Giderken  bize  de  uğrayacak  mısın?
d- ) Kulağı  ağrıdığından   denize  giremedi.

13. Aşağıdaki şiirde aşağıdaki duyguların hangisi hakimdir? 5p
İnsanlar, can yoldaşlarım!
Hepiniz kardeşlerimsiniz.
Ey şehir, tüm hemşehrilerim!
Bayramınız bayramım,  kaderiniz kaderim.
a- ) İnsan sevgisi                      b- ) Yardımseverlik
c- ) Doğa sevgisi                       d- ) Yaşlanma korkusu     

TEMA Vakfı “ Türkiye Çöl Olmasın” sloganıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Her yıl çeşitli dönemlerde vakfımızın öncülüğünde yurdumuzun farklı bölgelerinde ağaç dikme kampanyaları düzenlemekteyiz.
         Bu  kampanyalarda  yaşadığımız  en  büyük  sıkıntı……
14. Bunları söyleyen TEMA Vakfı konuşmacısı, sözlerini nasıl devam ettirmelidir? 5p
a- ) Dikim için ayrılan alanları beğenmekteyiz.
b- ) Halktan ve televizyon kanallarından yeterli desteği görememekteyiz.
c- ) Kampanyalarımızın en büyük güvencesi çocuklardır.
d- ) Kampanyalarımıza bağışlarıyla iş adamları destek vermektedir.

15. “Yaramaz babasını çok seviyordu.”  Cümlesindeki anlam karışıklığını önlemek için ne yapılmalıdır? 5p      
a- ) Cümle sonuna soru işareti konulmalı.
b- ) “Yaramaz” sözcüğünden sonra virgül konmalı.
c- ) “ Babasını”  sözcüğünden sonra virgül konmalı.
d- ) “Seviyordu” sözcüğü cümleden kaldırılmalı.

Mutlu olmak herkesin hakkıdır sanırım. Bazen baş ucumuzdaki güzel şeyleri bile fark edemiyoruz. Oysagerçek mutluluk, yanı başımızda, içimizde. Sürekli geçmişin özlemini çeken, geleceğinden kaygı duyan, halinden hoşnut olmayan biri sizce mutlu olabilir mi?
16. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? 5p
a- ) Gerçek mutluluk hayatın içindedir.
b- ) Mutlu olmak için geçmişimizi sürekli özlemeliyiz.
c- ) Gelecekte ne olacağını bilmeden mutlu olamayız.
d- ) Mutsuz olmak için çok neden var.

17. Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız. 5p
ALÇAK

DAĞINIK

SIK

HIZLI

BAYAT


Baba bana bir masal anlat
İçinde silahlar olmasın.
Baba bana bir masal anlat
İçinde kimse ölmesin.
18. Yukarıdaki dörtlüğün ana fikri nedir? 5p
a- ) Bütün çocuklar masal dinlemeden uyumaz.
b- ) Filistin ve Irak’ta ölen çocuklar Türk olmadığı için etkilenmedim.
c- ) Bütün dünya büyükleri, bizlere savaşsız bir gelecek bırakmalıdırlar.
d- ) Savaşarak ülkemizin topraklarını genişletebilir ve zengin olabiliriz.

Büyükleri utandırın
El ele verin çocuklar
Sömürüsüz dünya kurun
El ele verin çocuklar

Hapis değil okul kurun
Siz cahaleti durdurun
Zulüme karşı bir olun
El ele verin çocuklar
19. Yukarıdaki şiire göre şair, çocuklardan neleri yapmasını istemez? 5p
a- ) Bütün insanların eşit olduğu dünya kurulmasını.
b- ) Bütün dünya çocuklarının birlik olmalarını.
c- ) Cehaletle savaşmayı.
d- ) Hapislerin çoğaltılmasını.

indir
20.  “Gülü seven dikenine katlanır.” Atasözü ile anlatılmak istenen nedir? 5p
a- )  Fedakarlık          b- ) Çiçek  sevgisi
c- ) İş  birliği              d- ) Dostluk                         BAŞARILAR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder