2 Şubat 2012 Perşembe

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı - Türkçe 5 Yazılı

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Etkinliği, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Alıştırmaları, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Etkinlik Sayfası, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Sayfası, Türkçe 5 Yazılı, Türkçe 5 Yazılı bul, Türkçe 5 Yazılı ara, Türkçe 5 Yazılı çöz, Türkçe 5 Yazılı indir, Türkçe 5 Ev Yazılısı, Türkçe 5 Yazılı kağıdı, 5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ev Yazılısı,
TUTSAKLIK
    … Güneşli bir sonbahar günüydü. Yaşlı bir adam, elinde bastonu ağır ağır yürüyordu. Karşıdan bir çocuğun geldiğini gördü. Çocuğun elinde bir kafes, kafeste de iki kuş vardı. Kuşlar kafesi gagalıyor, dışarı çıkmak için çırpınıp duruyorlardı. Yaşlı adam kuşların bu halinden üzüntü duydu…      Emin ÖZDEMİR

* İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Yaşlı adam nasıl bir günde yürüyormuş?
a- ) Karlı bir günde
b- ) Rüzgarlı bir günde
c- ) Güneşli bir sonbahar gününde
d- ) Sıcak bir günde

2. Yaşlı adamın elinde ne varmış?
a- ) baston                b- ) kitap
c- ) çiçek                  d- ) Paket

3. Yaşlı adamın gördüğü çocuk ne taşıyormuş?
a- ) çanta                 b- ) paket
c- ) şemsiye             d- ) kafes

4. Yaşlı adamı üzen olay aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Çocuğun yere düşmesi
b- ) Kuşların kafesi gagalayıp dışarı çıkmak için çırpınması
c- ) Çocuğun kafesi güçlükle taşıması
d- ) Kafesteki kuşların aç olması

5. Hangi seçenekte farklı bir eşleştirme yapılmıştır?
c- ) aşağı – yukarı                d- ) var – yok
a- ) siyah – kara                  b- ) uzun – kısa

6. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ince ünlü yoktur?
a- ) Halamlar şu masada oturuyor.
b- ) Böyle söylediğini sanmam.
c- ) Biz yarın size geleceğiz.
d- ) Tekerleğin altında kaldı kedi.

7. "Sabahleyin erkenden hazırlandık." cümlesinin yüklemi hangisidir?
a- ) sabahleyin                      b- ) erkenden
c- ) hazırlandık                   d- ) erkenden hazırlandı

8.kendinibuğdaytavuk görürambarında
        1       2      3          4        5          6
kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralanış nasıl olmalıdır?
a- ) 1-4-6-3-2-5                   b- ) 2-4-1-3-6-5
c- ) 4-3-6-5-1-2                     d- ) 3-6-4-2-5-1

9. Aşağıdaki cümlelerin öznesi hangi seçenekte açıkça belirtilmemiştir?
a- ) Ayşe topunu sınıfa getirmiş.
b- ) Yarın tiyatroya gideceğiz.
c- ) Rüzgar, ağaçların dallarını kırdı.
d- ) Türkler çalışkan bir millettir.

10. “Beni( ) Ali’yi( ) Selim’i çağırdı ve işi kimin yaptığını sordu( )” cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) (,) (;) (?)             b- ) (,) (,) (.)
c- ) (;) (,) (.)               d- ) (,) (,) (?)

11. “Fazla incelemeden bakmak” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Göz gezdirmek
b- ) Gözden düşmek
c- ) Gözünü budaktan esirgememek
d- ) Göze girmek

12. “salça- domates’’ kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) altın- sarı                        b- ) çay-bardak
c- ) pekmez –üzüm                   d- ) pas-demir

13. İhtiyar adama dikkatli olması için seslendim.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki hangi seçenektedir?
a- ) İlk eğitim bebeklik çağlarında başlar.
b- ) Çocuklar geleceğin büyükleridir.
c- ) Belediyeler, gençler için spor alanları yapmalılar.
d- ) Yaşlı olduğu için kesilen ağaç ne güzeldi.

14. Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Suzan, okuldan geliyor.
b- ) Merve, kahvaltı yapmadığı için düştü.
c- ) Yemekten sonra maç yapacağız.
d- ) Dudugül, kalem aldı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime eş sesli değildir?
a- )  Kır saçlı adam bana bakıp gülümsedi.
b- )  Güz mevsiminde çok yağmur yağar.
c- )  Dolu yağışı ekinlere zarar verdi.
d- )  Bir dilim daha pasta ister misiniz?

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem ile o eylemi yapan arasında uyumsuzluk vardır?
a- ) Ben, ödevlerimi sabah hazırladım.
b- ) Dün biz sinemaya gittik.
c- ) Ben, kitabını başkalarına vermişsiniz.
d- ) Siz orada ne yapıyorsunuz?

17. Aşağıdakilerden hangisi nesnel yargı değildir?
a- ) Dünya’nın en güzel kilimleri Anadolu’da dokunur.
b- ) Peri bacaları, Ürgüp yöresindedir.
c- ) Karadeniz Bölgesinin dağları, denize paralel uzanır
d- ) Bafra Ovası, bir delta ovasıdır.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden –sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Sana güvenmiş, borçlanmış.
b- ) Arkadaşına kızmış, saçını kestirmiş.
c- ) Kuşadası’nı sevmiş, tekrar gelecekmiş.
d- ) Bu yıl da derslerine çok çalışacakmış.

19. “Bülbülü altın kafese koymuşlar, -Ah vatanım! Demiş.’’ Sözünün konusu nedir?
a- ) millet sevgisi           b- ) hürriyet
c- ) Aile sevgisi              d- ) yalnızlık 

20. “Soğuk“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Soğuk bir kış günü eve gidiyordu.
b- ) Erzincan Şubat ayında çok soğuk olur.
c- ) Çok soğuk bir espri yaptı.
d- ) Kuşlar soğuk havalar gelince göçerler.

21. ‘’İçine kurt düşmek’’ deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) pişman olmak                       b- ) kuşkulanmak
c- ) hastalanmak                         d- ) sinirlenmek

22. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?
a- ) kusur                  b- ) kuvvet
c- ) kuşak                 d- ) kuru

23. “Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer.” cümlesindeki öğe sıralanışı hangisidir?
a- ) Özne-tümleç-yüklem
b- ) Tümleç-özne-yüklem
c- ) Yüklem-özne-tümleç
d- ) Özne-yüklem-tümleç

24. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır?
a- ) Musluk                          b- ) Odunluk
c- ) Kitaplık                         d- ) Kalemlik

25. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
a- ) Tercan          b- )  Radyo
c- )  Ev                 d- ) Okul

26. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir?
a- ) danaburnu          b- ) aslanağzı
c- ) kazayağı             d- ) kitaplık

27. Atatürk, “Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatmak istemiştir?
a- ) Sanatkarlık belli bir birikim gerektirir.
b- ) Herkesin sanatkar olması beklenemez.
c- ) Atatürk, sanatçıların eğitimine önem vermiştir.
d- ) Sanatkar onurlandırılmaya layıktır.

28. “Bizim evde beş boğaz var.’’ cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- )  bizim                   b- ) evde
c- ) evde                     d- ) boğaz

29. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? 
a- ) Prova                               b- ) Film
c- ) Tiren                                d- ) Puan

30. Hangi cümlenin sonunda soru işareti kullanılamaz?
a- ) Kitaplarımızı gördünüz mü (  )
b- ) Neden bunları düşünmedin (  )
c- ) Size gelsem mi bilmiyorum (  )

d- ) Dün kaç saat uyumuş (  )

31. “Kapıyı kapattıktan sonra televizyonu açar mısın?” cümlesinde karşıt (zıt) anlamlı sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kapı-televizyon                   b- ) kapı-kapatmak
c- ) açmak-kapı                         d- ) kapatmak-açmak

32. Kesme işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
a- )  İzmir’e ne zaman geldiniz?
b- )  Erzincan’lılar cesur insanlardır.
c- )  Önder’in kalemi kaybolmuş.
d- )  Barış,15.11.1978’de doğdu.

33. “Düzenli suladığı için ……………………”cümlesinde bırakılan boşluğa hangisi gelirse anlam bozulur?
a- ) çiçekler güzel görünüyor.
b- ) çiçekler büyüyor.
c- ) çiçekler sağlıklı büyümüyor.
d- ) çiçekleri hiç solmuyor.

34. “bozuldu” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır?
a- ) Bu sözlere çok bozuldu.
b- ) Dün yine aramız bozuldu.
c- ) Aldığım notlar iyice bozuldu.
d- ) Yeni aldığım radyo bozuldu.

35. “Çalışkan, zeki, dürüst ve temiz insanları herkes sever.”  Cümlesinde büyük sesli uyumuna uymayan kaç kelime vardır?
a- ) 1            b- ) 2             c- ) 3                  d- ) 4

36. “Derin dereye indiler. iri taş­ların arasından çağlayarak bir su akıyordu. Köpüklü bir suydu. Uğultusu ortalığı doldurmuştu. Baş döndürücü bir doğanın or­tasında, çevreye şaşkınlıkla bakakaldılar.
Yukarıdaki paragraftan aşağıda­kilerden hangisi çıkarılamaz?
a- ) Doğanın görüntüsü olağanüstüdür.
b- ) Dereye bakanların başı dön­mektedir
c- ) İnsanlar şaşkınlık içindedir.
d- ) Derenin suyu ses çıkararak akmaktadır.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin etme anlamı vardır?
a- ) Bu saatte dönmüş olmalı.
b- ) Bize, siz de gelmelisiniz.
c- ) Amcamı yarın beklemeliyim.
d- ) Yarışa ben de katılmalıyım.

38. Aşağıdakilerden hangisi bir tümce (cümle) değildir
a- ) Akşam bize                    b- ) Bağırdı
c- ) Geliyorum                       d- ) Koşma

39. "Kırda uzun süre gezdikten sonra evlerine yorgun döndüler." cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a- ) Ne zaman                          b- ) Nasıl
c- ) Nereye                             d- ) Nerede

40. Hangi cümlede benzetme vardır? 
a- ) Çocuk, uyandığı gibi dışarı fırladı.
b- ) Kardeşim, geldiği gibi gitti.
c- ) Konya, Berlin gibi pırıl pırıl olmuş.
d- ) Kitapları okuduğu gibi gerekli notları aldı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder