3 Şubat 2012 Cuma

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası -Türkçe 5 Test

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test ödev, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test yap, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test mecaz anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test gerçek anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test sözlükte önce gelir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test duygu, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test birleşik isim, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test eş anlamlı kelimeler, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test zıt anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test cümlede anlam,  5. Sınıf Türkçe Test de eki,


1. “Küçük evin çiçekli bahçesi, insanın içine ferahlık veriyordu.” cümlesinde varlıkların bir özelliğini belirten sözcükler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- ) küçük – çiçekli                b- ) çiçekli – evin
c- ) insanın – içine                 d- ) ferahlık – çiçekli

2. “Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kullanılmıştır?
a- ) Bidondaki temiz sudan bir bardak içti.           
b- ) Deniz suyu o kadar duru ki dibi görünüyor.
c- ) Bu deneyi saf suyla yapmalıyız.
d- ) Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir.

3. Aşağıdaki isimlerden kaç tanesi soyut isimdir?
(yıldız-kelebek-cesaret-kilim-üzüntü-akıl-yalnızlık)
a- ) 2      b- ) 3                c- ) 4          d- ) 5

4. Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir?
a- )  Okula gidersen harçlığını veririm.
b- )  Sınavı bir kazansam.
c- )  Bahçede oynamayın.
d- )  O kitaplardan hangisini okuyacaksın?

5. “Çocuklar………duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) yarın                         b- ) ilgi
c- ) nerede                      d- ) ama

6. “Usta” kelimesi hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?
a- ) O adam bu işte usta olmuş.
b- ) Ustaları hemen bürosuna çağırdı.
c- ) Bu konuyu ustamıza danışmalıyım.
d- ) Usta işçiler sağ bölümde çalışıyor.

7. Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır?
a- ) Bal olan yerde sinek de vardır.
b- ) Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
c- ) Bir gün biz de yaşlanacağız.
d- ) Arayan mevlâsınıda bulur, belasınıda.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır?
a- ) Aman Hocam, ne yapıyorsun?
b- ) 15.10.1997’de doğdum.
c- ) Ağabeyimin eşi İzmir’li bir ailenin çocuğudur.
d- ) Yakında buraya da kar yağar mı?

Tomruklar büyür gül olur bir gün,
Saniyeler geçer yıl olur bir gün;
Üç kuruş, beş kuruş deyip geçmeyin,
Damlaya damlaya göl olur bir gün.
9. Yukarıdaki mısraların sahibi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Tutumlu                  b- ) Çalışkan
c- ) Savurgan                d- ) Yardımsever

10. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin zamanı farklıdır?
a- ) Bu kış Uludağ’a gitmeyeceğiz.
b- ) Bu tören çok güzel olacak.
c- ) Ziyarete sen de gelecek misin?
d- ) Öğretmen sınav yapmayacağını söyledi.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde heyecan söz konusudur?
a- ) Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim.    
b- ) Otobüs durağında oturmuş etrafı seyrediyordu,
c- ) Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu.         
d- ) Onu okulda görmek için can atıyordu.

12. “Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı severler.”  cümlesinde hangi sözcük gereksizdir?
a- ) çocuklar                       b- ) Uçurtma
c- ) Havada                           d- ) baharda

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter aldı.                    
b- )  Defterin ön yüzüne adını yazdı.
c- ) Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu.               
d- )  Çözmesi gereken yüz soru vardı.

14. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi cümle değildir?
a- ) Gülüştük                     b- ) Ali eve     
c- ) Teyzem bize geldi        d- ) Leyla koştu

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
a- ) çanta                     b- ) silgi  
c- ) cadde                   d- ) kasaba

16. Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir?
a- ) marş                      b- ) maşa
c- ) masa                      d- ) maaş

17. "Yandı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Kafasını kapıya vurunca canı yandı,                            b- ) Tiyatroya gidemedim biletim yandı.
c- ) Dün sabah kardeşimin eli yandı.                                   d- ) Turşuyu fazla yedim içim yandı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
a- ) Eminim ki bu senin için çok önemlidir.
b- ) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır.
c- ) Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha yakınlaştırır.
d- ) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı.

19. “Öyle öfkelendim ki ...........” cümlesinden sonra, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a- ) Ne söylediğimi biliyorum.
b- ) Gözüme uyku girmedi.
c- ) Hemen gitmesini söyledim.
d- ) Ne yapacağımı şaşırdım.

20. “Adam, ………. bize ………. için elinden geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi en uygundur?
indir
a- ) üzüntüsünü - hissettirmemek
b- ) korkularını - unutmak
c- ) heyecanını - fakat
d- ) saygısını - göstermemek

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder