3 Şubat 2012 Cuma

5. Sınıf Türkçe Dersi - Kör Bir Çocuğun Dileği

5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test ödev, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test indir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test bul, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test ara, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test çöz, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test yap, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test mecaz anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test gerçek anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test sözlükte önce gelir, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test duygu, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test birleşik isim, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test eş anlamlı kelimeler, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test zıt anlam, 5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Sayfası - Test cümlede anlam,  5. Sınıf Türkçe Test de eki, 5. Sınıf Türkçe Dersi - Kör Bir Çocuğun Dileği


KÖR BİR ÇOCUĞUN DİLEĞİ
     İstiyorum ki çiçeklerin renkleri, kokularından daha üstünmüş, dereler, dağlar, çayırlar, sular ve ormanlar, özellikle tan ağarırken, o kadar güzel, tatlı imişler ki, insanlar bu kadar büyüklük ve görkeme karşı hayranlığından diz çökermiş.
    Ama ben ne gürültüsünü işitmekte olduğum denizi, ne o renkli çiçekleri, ne gökyüzünü,   ne güneşi, ne o güzel meyveleri, kuşları, ne aydınlığı görmediğim için üzülmüyorum.
    Hayır tamam hayır. Şu ölümlü dünyanın güzelliğinden hiç birini istemiyorum. Yalnız… Ne yazık… Anacığımı görseydim.

*İlk 2 soruyu metne göre yanıtlayınız.

1. Çocuk başkalarından ne istemiş?
a- ) Derenin gürültüsünü.
b- ) İnsanların tartışmalarını.
c- ) Renklerin kokulardan üstün olduğunu.
d- ) Güzel kuşları ve meyvelerin tadını

2. Çocuğun en çok üzüldüğü şey nedir?
a- ) Çiçeklerin renklerini görmemesi
b- ) Annesini göreme
c- ) Güneşi görememesi
d- ) Kuşları görememesi.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi az konuşmakla ilgilidir?
a- ) İki dinle, bir söyle.
b- ) İyilik eden iyilik bulur.
c- ) Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.               
d- ) Söyleyene bakma söyletene bak.

4. “Göz” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
a- ) Gözüme toz kaçtı.
b- ) Acıklı olayı görenlerin gözleri yaşardı.
c- ) Arkadaşlarımın gözleri yeşildi.
d- ) Öğretmenin gözüne girmeye çalışıyorsun.

5. Son yıllarda kutuplarda buzullar hızla eriyor.” Cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı yoktur?
a- ) Niçin                         b- ) Ne zaman
c- ) Ne                             d- ) Nerede

“Şu heyecan denen kötü huyu bir yenebilsek! Sınavda heyecan, tahtaya çıkıyorsun heyecan, soru soruluyor heyecan… Yapabileceğimiz pek çok işi bu heyecan yüzünden yapamıyoruz.”
6. Yukarıdaki paragrafta öğrencinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sınavlara daha iyi hazırlanmalıyız.
b- ) Heyecanımızı yenebilmeliyiz.
c- ) Her türlü soruya hazırlıklı olmalıyız.
d- ) Yapmamız gereken işleri ertelememeliyiz.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “temiz” sözcüğü “kirli” sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmamıştır?
a- ) Çocuğun üstü başı temizdi.
b- ) Ellerim temiz, yemek yiyebilir miyim?
c- ) Babam ona temiz bir dayak attı.
d- ) Yatağa temiz çarşaflar serdi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
a- ) Gençler, eşyaları taşımamıza yardım etti.
b- ) Hasta, yarın taburcu olabilir.
c- ) Avukat, Halil İbrahim Bey’i tanıyordu.
d- ) Şoför, yolları iyi biliyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı söz yoktur?
a- ) Duvarı bence sarıya boyamalısın.
b- ) Odada tek lamba yetersiz kalmış.
c- ) Perdenin açık kalmasından hoşlanıyorum.              
d- ) Balkonumuz arka bahçeye bakıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Eve gelmediğin için endişelendik.
b- ) Dinç oluşu, spor yapmasından kaynaklanıyor.
c- ) Geldiğinden beri konuşmuyorsun.
d- ) Elektrik kesildiği için mumları yaktık.

“Bir ülkede okuma – yazma bilenlerin sayısı azsa o ülkede işler iyi gitmez. Çünkü bu ülkede yaşayanlar haklarını tam olarak bilemezler. Görevlerini de gereği gibi yapamazlar. Ayrıca dünyadaki yenilikleri izleyemezler. Açıkçası cahil kalırlar. “
11. Yukarıdaki parçada okuma – yazma bilmeyenlerin az olmasıyla ilgili hangisinden söz edilmemiştir?
a- )  Haklarını tam olarak bilemezler
b- )  Görevlerini gereği gibi yaparlar.
c- )  Dünyadaki yenilikleri izleyemezler.
d- ) Okuma yazma bilmeyen insanlar cahil kalırlar.

12. Aşağıdakilerden hangisi “-ın” ekini aldığında harfleri değişikliğe uğramaz?
a- ) Sınıf                       b- ) Tabak  
c- ) Dolap                      d- ) Tümsek

13. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde “ de” eki sonuna geldiği kelimenin anlamını değiştirmiştir?
a- ) Bayramda sizi çok bekledik.
b- ) Eylülde okullar yeniden açıldı.
c- ) Fabrikada açılış töreni yapıldı.
d- ) Sınıfın gözde öğrencilerinden biriydi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime kullanılmamıştır?
a- ) Ahmet, kalemi evde unutmuş.
b- ) Yarın, sen de okula erken gel.
c- ) Bunu da okursan iyi olur.
d- ) Çocukken bile o, çalışkandı.

15. Aşağıdaki kelimeler, anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirildiğinde baştan 4. kelime hangisi olur?
“ dosta- vardır – gereksinimimiz – yakın – bir -  her – zaman ”
a- ) Gereksinimimiz                  b- ) Dosta
c- ) Her                                      d- ) Yakın

“Dükkanları karşı karşıya olan iki balcı varmış. Bunlardan birisi dükkanında her zaman en iyi cins bal bulundururmuş. Karşı komşusu daha düşük kalitede bal sattığı halde dükkanı dolup boşalırmış. Bizim ki ise boş oturup dururmuş. Bu duruma çok üzülen balcı, kendisinin neden bu kadar çok satamadığına akıl sır erdiremiyormuş. Bir gün yaşlı ve bilgin bir kişiye durumu anlatmış. Bilge:
- Dostum, demiş, sen bal satıyorsun ama suratın sirke satıyor.”
16. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Balcının biri bal değil sirke satıyor.
b- ) İyi bal satan her zaman daha çok kazanır.
c- ) Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak insana her zaman kazanç sağlar.
d- ) Düşük kalitede bal satmak iyi kazanç sağlıyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Gecenin bir yarısı telefon çaldı.                             b- ) Mahallemizdeki tüm kaldırımlar yenilendi.
c- ) Yağmurun sesi içeriden duyuluyordu.                  d- ) Rüyanın tam ortasın da annem uyandırdı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla, “kim, ne zaman, nasıl, nereden” sorularının cevabı bulunur?
a- ) Ali, yazdan odun, kömür aldı.
b- ) Hasan, dün yorgun argın işten geldi.
c- ) Osman, karneyi alınca koşarak eve geldi.
d- ) Serkan, akşamleyin Nevşehir’den Ankara’ya gitti.

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a- ) Kitabı                            b- ) Dudağı     
c- ) Ağızı                              d- ) Elmayı

20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?
indir
a- ) İçeri baktı, sessizce içeri, girdi.
b- ) Nihayet gelebildiniz.
c- ) Bunu kim yaptı!
d- ) Annem beni çok sever!

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder