3 Nisan 2012 Salı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya ara,4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya çiz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya çalışma, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya boşluk doldurma, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya çalışma sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya etkinlik sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya konu tekrarı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya konu kavrama, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya fotokopi, Fen 4 Gezegenimiz Dünya etkinliği öğrenci boşluk doldurma çalışmaları yap,

@ Aşağıdaki tümceleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
"ateş küre ( manto) - sularla, karalarla - küre  - hava küre (atmosfer) – artar - kayaçların – erozyon- ağır – mineral - yuvarlak – taş küre ( yer kabuğu) - basık, şişkincedir – ağır küre  ( çekirdek) -  beş – su küre ( hidrosfer) – maden -  hava küre, taş küre – deprem -  ağaçlandırma - azot, oksijen – kayaç -  suyun, rüzgârın, ısının, canlıların – kıta- 12"
P Dünya’mız  bir …………….…… şeklindedir.
P Dünya’mızın kutuplar kısmı ………………….., Ekvator kısmı ise biraz ……………………… ….. .
P Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize Dünya’mızın … ………………….………….. olduğunu gösterir.
P Dünya’mızın dörtte üçü …………………..…., dörtte biri ……………………….…. kaplıdır.
P Dünya’mız dıştan merkeze doğru…………… katmandan oluşmuştur.
P Dünya’yı en dıştan kaplayan, onunla birlikte hareket eden ve gazlardan oluşan  katmana ………………….. …………………. ….. denir.
P Yeryüzünün; okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları   ile kaplı katmanına  ………………..………………………… …. denir.
P Yerkabuğunun taş, toprak ve kayalardan oluşan üzerinde canlıların yaşadığı katmanına …………………. ………………….. ….  denir.
P Yerkabuğunun altında bulunan  katmana ………………………………..…katmanı denir.
P Dünya’mızın merkezini oluşturan en iç, en kalın ve en sıcak katmana …………………………………denir.
P Dünya’mızın en dışta bulunan katmanları ………………………. ..ve ………………………. ……………………...dir.
P Hava küreyi oluşturan havanın; yüzde yetmiş biri … ………………. yüzde yirmi biri ………………..dir.
P Yerkabuğunu oluşturan kaya ve taşlara ……………….. denir.
P Ekonomik değeri olan  kayaç ve minerallere …………………....denir.
P Toprak ………………………………parçalanması sonucu oluşmuştur.
P Kayaçlar ………….……, ……………………, ………..…….. ve ………………..… etkisiyle parçalanırlar.
P Toprağın üst tabakasının rüzgâr ve yağmur gibi nedenlerle yer değiştirmesine ………………………denir.
P Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına ……………………..…denir.
P Erozyonu önlemek için en etkili yol ……………………………..….çalışmaları yapmaktır.
P Dünya’mızın en sıcak katmanı …………………………..küredir.
P Yerkabuğunun derinlerine inildikçe sıcaklık ……………………...
P Doğada bulunan kristal yapılı maddelere …………………………..…denir.
indir
P Yerkabuğundaki, kırılma, kayma, çökme ve içten itmelerle meydana gelen sarsıntılar ……………… denir.
P Canlılar atmosferin ilk ……………..km’ sinde yaşamlarını sürdürürler.

1 yorum :

Yorum Gönder