3 Nisan 2012 Salı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test yaz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test çiz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test araştır, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test öğrenci çalışma sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test konu kavrama, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test konu tekrarı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya Test yaz, Fen 4 Gezegenimiz Dünya Etkinliği öğrenci çalışma sayfası kağıdı dosyası,

1.  Sular yeryüzünün yaklaşık olarak ne kadarını kaplamaktadır?
a- ) 3/4     b- ) 1/4     c- ) 2/4    d- ) 4/5
2. Hangisi depremin zararlarından değildir?
a- ) Binalar yıkılır.
b- ) Yollar ve köprüler çöker.
c- ) Yeraltı mağaraları oluşur.
d- ) Yer kabuğunda büyük çatlaklar oluşur.

3.  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki ormanların tahrip edilmesine bağlı olarak artabilir?
a- ) Su kaynakları                   b- ) Canlı türleri
c- ) Toprak erozyonu             d- ) Toprak verimliliği  
     
4.  Aşağıdaki yerlerden hangisi depremlere dayanıklı evlerin kurulması için elverişlidir?
a- ) Kumlu yer                       b- ) Tortul toprak
c- ) Killi toprak                     d- ) Kayalık yer
     
5. Aşağıdakilerin hangisinde suların etkisi yoktur?
a- ) Toprak kaymasında
b- ) Toprak aşınmasında
c- ) Yanardağ oluşumunda
d- ) Yeraltı mağaralarının oluşumunda
  
6. Dinozorlar (dev sürüngenler) kaçıncı zamanda ortaya çıkmıştır?
a- ) Birinci                             b- ) İkinci
c- ) Üçüncü                           d- ) Dördüncü

          I.  Kömür yatakları
              II.  Kayaçlar
             III.  Petrol yatakları
7.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, fosilleşme sonucu ortaya çıkmamıştır?
a- ) Yalnız I                           b- ) Yalnız II
c- ) I ve II                            d- ) Yalnız III          

8. Dünya’mız kaç ana katmandan oluşmaktadır?  
a- ) 4         b- ) 5           c- ) 3           d- ) 2

9. “Akarsu………… mağma………… meydana gelmesinde etkilidir.” Cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangisinde belirtilenler gelmelidir?
a- ) Depremin-toprağın
b- ) Selin-ovanın
c- ) Heyelanın-ovanın
d- ) Erozyonun-yanardağın  

10. Dünya’nın katmanları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
a- ) Su küre-Taş küre- Ateş küre- Çekirdek
b- ) Taş küre- Su küre- Ateş küre- Çekirdek
c- ) Taş küre- Su küre- Çekirdek- Ateş küre
d- ) Çekirdek- Ateş küre- Su küre- Taş küre     

11. “Krater” hangi yeryüzü şekli ile ilgilidir?
a- ) Yanardağ           b- ) Sıradağ
c- ) Havza                d- ) Ova   

12. Aşağıdakilerden hangisi fazlalaştığında, erozyon azdır?
a- ) Rüzgârlar                       b- ) Yağışlar
c- ) Ormanlar                       d- ) Akarsular

13. Aşağıdaki katmanlardan hangisinde yaşam yoktur?
a- ) Hava küre                      b- ) Su küre
c- ) Taş küre                        d- ) Ateş küre 

14. Toprak kayması en fazla yurdumuzun hangi bölgesinde görülür?
a- ) Doğu Karadeniz- Doğu Anadolu
b- ) İç Anadolu- Doğu Anadolu
c- ) Doğu Karadeniz- Güney Doğu Anadolu
d- ) Doğu Anadolu- Ege Bölgesi   

15. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü uzun sürede değiştiren etmenlerdendir?
a- ) Rüzgârlar                       b- ) Toprak kayması
c- ) Depremler                      d- ) Yanardağlar

16. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın  gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?
a- ) su küre                     b- ) ateş küre        
c- ) taş küre                    d- ) hava küre

17. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak gösterilir?
a- ) Dünya üzerinde aynı yöne doğru gidildikçe tekrar başlangıç noktasına gelinmesi
b- ) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzemesi
c- ) Denize açılan bir geminin ilk önce dumanının  kaybolması 
d- ) Dünya’nın  bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu


indir
18. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?
I. ısınma ve soğuma
II. akarsular ve rüzgar
III. insanlar ve diğer canlılar.
a- ) I, II     b- ) I     c- ) I, II, III     d- ) II

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder