18 Nisan 2012 Çarşamba

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği ödev, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği çalışma kağıdı sayfası yaprağı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz dünya Etkinliği test,
Gezegenimiz Dünya
1. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?
a- ) erozyon                    b- ) deprem
c- ) heyelan                     d- ) küresel ısınma

2. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorununa neden olmaz?
a- ) ormanların yok olması        b- ) hızlı nüfus artışı
c- ) barajlar yapma                 d- ) hızlı sanayileşme

3. Erozyonla hangisi oluşmaz?
a- ) Toprak kayarak sulara karışır.
b- ) Her taraf yeşilliklerle kaplanır.
c- ) Ormanlar zarar görür.
d- ) Tarım alanları azalır

4. Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) toprak kirliliği              b- ) su kirliliği 
c- ) hava kirliliği                d- ) yanar dağlar

5.  İnsan yaşamındaki önemine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a- ) toprak – su- hava
b- ) hava – su - toprak 
c- ) su – hava - toprak    
d- ) su – toprak – hava

6. Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?
a- ) kağıt                          b- ) naylon 
c- ) demir                          d- ) odun

7. Aşağıdakilerden hangisinde Dünya’nın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı doğru verilmiştir?
a- ) atmosfer - taş küre - çekirdek - ateş küre - su küre
b- ) atmosfer - su küre - taş küre - ateş küre - çekirdek 
c- ) su küre - atmosfer - taş küre - ateş küre - çekirdek
d- ) çekirdek - ateş küre - atmosfer - su küre - taş küre
 
8.  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışan bilim adamlarından birisidir?
a- ) Edison                          b- ) Newton           
c- ) Galileo                           d- ) Einstein

9.  Aşağıdakilerden hangisi erozyon ile mücadele etme önlemlerinden biri değildir?
a- ) Yamaçları eğime uygun sürmek,
b- ) Yamaçlarda geniş düzlükler oluşturulur. (teraslama)
c- ) Ağaçlandırma yapılır.
d- ) Kurumuş olan ağaçlar kesilir.

10. Çevreyi korumada alınabilecek en önemli teknolojik önlem aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) doğal hayatı korumak
b- ) geri dönüşümü sağlamak
c- ) fabrikaları kapatmak 
d- ) şehirleşmeyi engellemek

11. Dünya’mızın şekli hakkında geçmişte çeşitli, görüşler ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?
a- ) Dünya’mızın bir kutuya benzediği         
b- ) Dünya’mızın küre şekline benzediği
c- ) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği  
d- ) Dünya’mızın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu

12. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
a- ) altın                           b- ) elmas             
c- ) gümüş                       d- ) çakıl

13. Karaları oluşturan büyük kütleli yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kara     b- ) kayaç     c- ) toprak        d- ) maden

14. Beren, arkadaşı Mert’e Dünya’nın yuvarlak olduğunu aşağıdakilerden hangisi ile anlatamaz?
a- ) Dünya’nın uzaydan çekilmiş fotoğraflarını göstererek
b- ) Dünya modeli üzerinde oyuncak araba ile hep aynı yöne gittiğinde başlangıç noktasına ulaşacağını göstererek
c- ) Dünya modeli üzerinde suların karalardan çok yer kapladığını göstererek
d- ) Deniz kenarında yaklaşan bir geminin önce güvertesinin sonra tamamının göründüğünü göstererek


indir
15. Dünya’da insanların yaşaması için mutlaka gerekli olan katmanlar hangileridir?
a- ) Taş küre- Çekirdek    
b- ) Hava küre-Taş küre 
c- ) Ateş küre-Ağır küre-Su küre
d- ) Hava küre- Su küre-Taş küre

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder