18 Nisan 2012 Çarşamba

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime ara, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime bul, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çöz, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime değerlendirme, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime test, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çalışma sayfası yaprağı kağıdı, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime ödev, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime fotokopi, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime test, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime yaz, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime çiz, 4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime öğrenci etkinliği
Üretimden Tüketime
1. İhtiyaçlarımızı önem derecesine göre sıralarken hangisini yapmalıyız?
a- ) Zorunlu gereksinimlerimize öncelik vermeliyiz
b- ) Kullandığımız maddelerden bol miktarda alıp saklamalıyız.
c- ) Her istediğimizin alınmasında ısrar etmeliyiz.       d- ) Önce sevdiğimiz şeyleri almalıyız.

2. Kendimize bir şey  satın almadan önce ………. Dikkat ederiz.   Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a- ) ürünün kalitesine                  c- ) ürünün fiyatına
b- ) ürünün yabancı olmasına
d- ) o ürüne ihtiyacımız olup olmadığına

3. Bir ürünü satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
a- ) son kullanma tarihine       
b- ) ambalajının güzel olmasına
c- ) raflarda az kalmış olmasına
d- ) reklamının yapılıp yapılmadığına

4. Satın alacağı bir üründe ……………………. Daha çok o ürünün dayanıklılığı ve  sağlamlığını düşünen bir kimse için …………. Denebilir.  Bu metin hangi seçenekteki ifadelerle tamamlanabilir?
a- ) fiyattan – ürünlerin üretim tarihini dikkate alıyor 
b- ) fiyattan – kaliteye önem veriyor
c- ) kaliteden – bütçesine önem veriyor             
d- ) kaliteden – pahalı ürünleri seviyor

5. Beğenmediğimiz bir ürünü iade ederken, o ürünü iade etmek istediğimiz yerden satın aldığımızı nasıl belgeleyebiliriz?
a- ) ürünü oradan aldığımızı söyleyerek
b- ) ürünün üretim tarihini göstererek
c- ) ürünün son kullanma tarihini göstererek
d- ) fiş veya fatura göstererek

6. Fırından aldığımız bir ekmeğin sofraya getirilmesiyle hangi aşamanın başladığını söyleyebiliriz?
a- ) tüketim   b- ) satış     c- ) dağıtım     d- ) üretim

7. Evimizde kullandığımız TV, buzdolabı gibi eşyalar sırasıyla aşağıdaki aşamaların hangilerinden geçer?
a- ) tüketim – dağıtım – üretim
b- ) dağıtım – üretim – satış – tüketim
c- ) üretim – dağıtım – satış – tüketim
d- ) üretim – tüketim – satış – dağıtım
8. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun emniyet ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış mesleklerden değildir?
a- ) avukatlık                   b- ) subaylık  
c- ) polislik                       d- ) bekçilik

9. İnsanların tükettikleri sebze – meyvelerin pazarlanması ve satılması hangi mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
a- ) manav                        b- ) seracılık  
c- ) fırıncılık                    d- ) çiftçilik

10. Toplum çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşur. Mesleklerin tümünün ortak özelliği nedir?
a- ) toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamaları
b- ) öğretmenler tarafından yetiştirilmeleri
c- ) toplumun yönetim işlerini yapmaları
d- ) benzer yeteneklere sahip olmaları

11. Ürün veya hizmetleri satın almak için bir yılda yapılan harcamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anlatılır?
a- ) para        b- ) ücret    c- ) gelir   d- ) yıllık gider

12. Ürünlerin fabrikadan satış yerlerine ulaştırılmasına ne ad verilir?
a- ) tüketim                           b- ) dağıtım  
c- ) üretim                             d- ) planlama

13. Doğal zenginliklerimizin tüketiminde tasarruf sağlamak için geri dönüşümlü atıklar toplanır. Bunlar ham madde olarak tekrar kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü atık madde değildir?
a- ) gazete, dergi, kağıt              b- ) yemek atıkları
c- ) metal kutular                        d- ) cam şişeler

14. Türk Standartları Enstitüsü' nün görevi nedir?
a- ) Kaliteli üretim yapabilecek fabrikalar kurmak
b- ) Kaliteli üretim yapabilecek elemanlar yetiştirmek
c- ) Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak
d- ) Kaliteli ürünler üretip satmak
15. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımıza örnek olamaz?
a- ) gitar kursuna gitmek
b- ) kendimize mevsimine uygun kıyafetler almak
c- ) düzenli olarak beslenmek
d- ) içinde barınabileceğimiz evimizin olması

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder