26 Nisan 2012 Perşembe

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi gezegenimiz dünya

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya doğru yanlış soruları işaretle cevapla, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya çiz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya çalışma sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya etkinlik sayfası kağıdı yaprağı, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya ödevi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya değerlendirme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya indir, dünyanın katmaları, dünyanın katmanlarının kalınlıkları,
Gezegenimiz Dünya Test


I. Kayaçların yapısında bulunur.
II. Ekonomik değeri olanlarına maden adı verilir.
III. Tabiatta cevher hâlinde bulunur.
1.  Yukarıda verilenlerden hangileri, minerallerin özelliklerindendir?
a- ) Yalnız II                     b- ) I ve II
c- ) II ve III                     d- ) I, II ve III

I. Yer kabuğu, kayaçlar ve sudan oluşur.
II. Kayaçlar ateş küredeki magmanın yer kabuğuna yerleşmesi veya yüzeye çıkıp soğumasıyla oluşur.
2. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Yalnız I doğru              b- ) Yalnız II doğru
c- ) Her ikisi de doğru         d- ) Her ikisi de yanlış

3. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere I denir.
Büyük ve sert taş kütlelerine    II adı verilir.
   Yukarıda verilen cümlelerin doğru tamamlanması için I ve II numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
        I             II
a- ) Maden     Kaya
b- ) Cevher     Kum
c- ) Kayaç      Kaya
d- ) Maden     Çakıl

4. I.Tarım ilaçları II. Suni gübreler III. Katı atıklar
Yukarıda verilenlerden hangileri toprak kirliliğine sebep olur?
a- ) Yalnız I                        b- ) II ve III
c- ) I ve II                           d- ) I, II ve III

5. Dünya'nın ne kadarı karalarla kaplıdır?
a- ) Beşte üçü                       b- ) Dörtte üçü
c- ) Dörtte ikisi                     d- ) Dörtte biri

6. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların küçük parçalarına ne denir?
a- ) Taş        b- ) Kaya     c- ) Tepe        d- ) Magma

8. Aşağıdakilerden hangisi toprak çeşidi değildir?
a- ) Killi   b- ) Humusu   c- ) Kumlu   d- ) Toprak yol

9. Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumuna etkisi yoktur?
a- ) Kayaçların akarsularla aşınması
b- ) Suların bilinçsiz kirletilmesi
c- ) Rüzgârların kayaçları aşındırması
d- ) Kayalara soğuğun etkisi


10. Aşağıdakilerden hangisi erozyonla mücadele yollarından değildir?
a- ) İnsanlara toprak eğitimi verilmesi
b- ) Eğimli arazilerin eğime dik sürülmesi
c- ) Eğimli arazilerin ağaçlandırılması
d- ) Eğimli arazilerde sekileme yapılması

11. Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır?
a- ) Ağaçlar                b- ) Yağışlar
c- ) Rüzgarlar              d- ) Akarsular

12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın küreye benzediğini ispatlamaz?
a- ) Limandan ayrılan geminin önce gövdesinin ayrılması
b- ) Kayseri'den kalkan uçağın hep batıya ya da doğuya gittiğinde tekrar Kayseri'ye gelmesi
c- ) Güneş'in doğarken tamamen şek¬linin görülmemesi
d- ) Ay'ın Dünya üzerine düşen gölgesi

13. Dünyanın kaçta kaçı sularla kaplıdır?
a- ) Dörtte biri                     b- ) Dörtte ikisi
c- ) Dörtte üçü                     d- ) Dörtte dördü

14. Dünya'nın kaç uydusu vardır?
a- ) 1     b- ) 2           c- ) 3                d- ) 4

15. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın katmanı değildir?
a- ) Taş küre              b- ) Hava küre
c- ) Ses küre             d- ) Su küre

16. Aşağıda verilenlerden hangisi kayaçları parçalayarak toprak oluşmasına neden olmaz?
a- ) Bitki kökleri                     b- ) Kurumuş ağaç yaprakları     
c- ) Seller ve akarsular          d- ) Şiddetli rüzgârlar

17. Aşağıdaki madenlerden hangisi diğerlerine göre daha değerlidir?

indir
a- ) bakır      b- )  gümüş
c- ) altın       d- ) bronz

18. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın katmanlarından değildir?
a- ) hava küre         b- ) ateş küre
c- ) su küre             d- ) hafif küre

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder