26 Nisan 2012 Perşembe

4. Sınıf Türkçe Dersi Test

4. Sınıf Türkçe Dersi Test, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test çalış, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test çalışma kağıdı sayfası yaprağı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test öğrenci çalışması, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test değerlendirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test fotokopi, 4. Sınıf Türkçe Dersi Test konu kavrama tekrar alıştırma, hazırlık,
1. “alim” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) akıllı     b- ) klavuz     c- ) bilgin     d- ) anlayışlı

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi zıt anlamlı değildir?
a- ) dar-geniş                      b- ) genç-yaşlı   
c- ) hayat-yaşam                 d- ) büyük-küçük

3.  “Gül yüzlü çocuk sen her zaman gül.” cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir?
a- ) zıt anlamlı                         b- ) eş sesli   
c- ) eş anlamlı                           d- ) deyim

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ( -de ) eki ayrı yazılmalıdır?
a- ) Yarın okulda toplantı var.
b- ) Sende bizimle gelecek misin?
c- ) Atkımı evde unuttum.
d- ) Okan bahçede top oynuyor.

5. Aşağıdaki kelime çiftlerinden grup oluşturulduğunda hangi kelime çifti dışarıda kalır?
a- ) öğretmen-muallim         b- ) öğrenci+talebe
c- ) büyük+küçük                 d- ) ihtiyar-yaşlı

6. “kaz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Babaları, tarlayı kazmalarını istedi.
b- ) Çiftçi tarlayı kazdı.
c- ) Yaban kazları gökyüzünde uçuyordu.
d- ) Fidan dikmek için, çukur kazdık.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır?
a- ) Mustafa okula geldi mi?
b- ) Annem bana kırmızı kazak aldı!
c- ) Yarın okula geleceğim.     d- ) İmdat, yangın var!

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?
a- ) Hiçbir insan yalan konuşmaz.
b- ) Hiçbir zaman sahtekarlık yapmadım.
c- ) Onların hiçbiri pikniğe gelmedi.
d- ) Hiçbir kimse benim kadar başarılı olamaz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
a- ) Ağlayacak halimize gülüyoruz.
b- ) Uzun kazağımı verir misin?
c- ) Arkadaşım bana küçük bir kalem verdi.
d- ) Öğretmenimiz bütün öğrencileri çok sever.

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?
a- ) kalemler                        b- ) arkadaşlar     
c- ) arkadaşlık                      d- ) simitler

11. “İstanbul boğazının seyrine doyum olmaz.” Cümlesindeki eş sesli kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İstanbul     b- ) boğaz     c- ) seyir     d- ) doyum

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler yanlış verilmiştir?
a- ) öğretmen-talebe                b- ) doktor-hekim   
c- ) konuk-misafir                      d) okul-mektep

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Türkçe yazılısından en yüksek notu ben aldım..
b- ) Ahmet marketten 2 ekmek aldı.
c- ) Ankara’dan misafirlerimiz gelecek.
d- ) Kardeşim yarın istanbula gidecek.

“Yazılarını düşünceleriyle duygularını birleştirerek ve çok düşünerek yazardı. Yazılarının eleştirilmesini isterdi. Bir cümleyi defalarca değiştirir, onunla uğraşırdı. Sözcüklerle sanki bir resim çizerdi.”
14. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir?
a- ) Yazılarına duygu ve düşüncelerini yansıtmak.          
b- ) Eleştirilmekten korkmamak.                          
c- ) Halkın yaşam biçimini yansıtmak.
d- ) Kusursuz yazmaya çalışmak.

“Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde plansız, programsız çoğalıyorsa, romanımız da bundan farklı değil. Bugün romancımız da yalnız sayısal artışla yetinmektedir. Nasıl olursa olsun, çok yazmak, bir an önce bir roman ortaya çıkarmak çabasındadır. Bu da romanımızı çıkmaza sokmaktadır.”
15. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
indir
a- ) Plansız kentleşmenin insanı bunaltmasından.
b- ) Romancılıkta kaliteye değil, sayısal çokluğa önem verilmesinden.
c- ) Okuyucunun gereken niteliğe sahip olmamasından
d- ) Sanatçının üzerinde baskı olmasından

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder