3 Nisan 2012 Salı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği test, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği ödev, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği test, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği yaz,4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği ödevi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği çalışma sayfası, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği konu kavrama, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği öğrenci çalışma kağıdı, Sosyal 4 Üretimden Tüketime ödevleri,
Üretimden Tüketime

I. Ak akçe kara gün içindir.
II. Gülme komşuna, gelir başına.
III. Sakla samanı gelir zamanı.
IV. Har vurup harman savurmak
V. Damlaya damlaya göl olur.
1. Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir?
a- ) I-II-III-IV-V                   b- ) yalnız II
c- ) II-III                                d- ) I-III-V

I. İhtiyaçların değişmesi
II. İnsanların merakı
III. teknolojinin gelişmesi
IV. buluş ve icatlar
V. iletişimin gelişmesi
2. Yukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etki­lidir?
a- ) I – II – III - IV - V               b- ) II - IV
c- ) I - II                                     d- ) II – III - V

3. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?
a- ) ürünün resmi            b- ) üretim ve son kullanma
c- ) fiyatı                          d- ) ne işe yaradığı

4. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden han­gilerine dikkat etmeliyiz?
I. ürünün reklâmına
II. Üretim ve tüketim tarihlerine
III. Fiyatı ve kalitesine
IV.  isteklerimize
V. ihtiyaçlarımıza
a- ) IV-V                           b- ) I-II-III-IV-V
c- ) I-IV                            d- ) II-III-V

5. Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangileridir?
I. astronot                                        II. Kalaycılık
III. Bilgisayar mühendisliği              IV. nalbantlık
V. bakır işlemeciliği
a- ) II-IV-V                     b- ) I-III
c- ) yalnız II                    d- ) yalnız IV

6. Yurdumuzda üretilen ürünlerin uygunlu­ğunu aşağıdakilerden hangisi onaylar?
a- ) fabrika sahibi            b- ) alışveriş merkezi
c- ) noterler          D. Türk Standartları Enstitüsü

8.    "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabile­ceğini gösteren tarih, ürünün......................"
Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir?
a- ) son kullanma tarihidir     b- ) üretim tarihidir
c- ) TSE damgasıdır                d- ) satış tarihidir


9. Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatandaşın alması gereken belge hangi­sidir?
a- ) ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı
b- ) ürünü aldığımız yerin adresi
c- ) satış fişi veya fatura
d- ) ürün hakkında ayrıntılı bilgi

10.  "Bir insanın, sahip olmadığında yaşamını sürdüremeyeceği ihtiyaçlar........................."
İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) istekleridir                   b- ) temel ihtiyaçlarıdır
c- ) sosyal ihtiyaçlarıdır        d- ) gördükleridir

11. Bir ürün aldığınızda satış fişi ya da fatura almanızın nedeni aşağıdakilerden hangi­leridir?
I. Ürünü ne zaman nereden aldığınızı bel­gelemektir.
II. Arkadaşlarınıza göstermektir.
III. Ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda hak­kınızı arayabilmektir.
IV. Devletimizin vergi toplamasını sağlamaktır.
a- ) I-II-III-IV                  b- ) yalnız II
c- ) I - III - IV                   d- ) yalnız IV

12. Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşa­ğıdakilerden hangilerini yapmalıyız?
I. Ürünü hemen atmalıyız.
       II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız.
       III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız.   
IV. Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız.
V. Bir daha o üründen almamalıyız.
a- ) II-III-IV                  b- ) I-II-III-V 
c- ) yalnız I                      d- ) yalnız V

13.       I. Reklâmıma güzelliğine bakmalıdır.
            II. TSE damgasına bakmalıdır.
III. Ucuz ve kaliteli olmasına bakmalıdır.
           IV. Garanti belgesini almalıdır.
            V. Satış fişi veya fatura almalıdır.
 Bilinçli bir tüketici dayanıklı tüketim maddesi alırken yukarıdakilerden hangi­lerini yapmalıdır?
a- ) II -III                      b- ) I-III
c- ) I-II-IV                    d- ) II-III-IV-V 
indir

14.   I. televizyon            II. Bilgisayar
III. Buzdolabı     IV. Ekmek               V. Gazete
Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin ga­ranti belgesi olur?
a- ) IV-V                        b- ) I-II-III
c- ) I-II                         d- ) III-IV-V

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder