3 Nisan 2012 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım ara,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım konu kavrama,5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım konu tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım etkinliği, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım çalışma sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım ödev, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım araştır, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezlm Tanıyalım öğrenci çalışma etkinlik sayfası kağıdı, Fen 5 Canlılar dünyasını tanıyalım gezelim görelim araştıralım keşfedelim,

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

1. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
a- ) Salatalık                 b- ) yosun
c- ) Liken                      d- ) eğrelti otu

2. Aşağıdaki bitkilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Gül                              b- ) hanımeli
c- ) Papatya                      d- ) eğrelti otu

3. Hangisi canlı değildir?
a- ) Küf       b- ) Odun       c- ) Virüs       d- ) Solucan

4. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlık değildir?
a- ) Küf                            b- ) mikrop
c- ) Solucan                      d- ) odun

5. Aşağıdakilerden hangisi uçabilmesine rağmen kuş olarak adlandırılmaz?
a- ) Leylek                         b- ) Şahin
c- ) Yarasa                         d- ) Kelaynak

6. Bütün özellikleri karşılaştırıldığında bitkileri hayvanlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Besin yapma                  b- ) Hücrelerden oluşma
c- ) Solunum yapma              d- ) Çoğalma

7. Hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) Eğrelti otu                   b- ) Papatya
c- ) Gül                               d- ) Ayva ağacı
     
8. Aşağıdaki varlıklardan benzerlik ve farklılıklarına göre grup oluşturacak olsak hangisi bu grubun dışında kalır?
a- ) Maydanos                            b- ) mantar
c- ) çam ağacı                             d- ) papatya

9. Aşağıdaki canlılardan hangisinin vücut yapısında iskelet bulunur?
a- ) Arı        b- ) At       c- ) Ahtapot        d- ) Akrep

10. Fotosentezi hangisi yapar?
a- ) Kök                                    b- ) gövde
c- ) Yaprak                              d- ) dal

11. Aşağıdakilerden hangisinin çevreye ve doğal hayata olumsuz bir etkisi yoktur?
a- ) Kelaynak                                    b- ) gergedan
c- ) deniz kaplumbağaları               d- ) kelebek

12. Bitkinin su ve madensel tuz ihtiyacını hangisi karşılar?
a- ) kök       b- ) gövde        c- ) yaprak       d- ) çiçek

13. Kurt ile koyunun ortak özelliği hangisidir?
a- ) Yumurta ile çoğalırlar.        b- ) Etle beslenirler.
c- ) Omurgalıdırlar.                    d- ) Otla beslenirler.

14. Hangisi suda yaşayan memelidir?
a- ) Timsah                         b- ) Hamsi
c- ) Yarasa                          d- ) Balina

15. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
a- ) Solunum                       b- ) Fotosentez
c- ) Boşaltım                      d- ) Beslenme

16. Verilenlerden hangisi memelilerin ortak özelliği değildir?
a- ) Sıcak kanlı olma.           b- ) Omurgalı olma.
c- ) Et ile beslenme.             d- ) Doğurarak çoğalma.

17. Konserveler teneke ve cam kavanozlarda niçin saklanmaktadır?
a- ) Plastik kaplar camdan daha sağlıklı olur
b- ) yiyecekler uzun süre tazeliğini korur
c- ) tenekeler paslanır
d- ) teneke ve camların açılması zordur

18. Besin zincirinin ilk basamağında hangi canlılar bulunur?
a- ) yırtıcı hayvanlar                  b- ) bitkiler
c- ) evcil hayvanlar                     d- ) böcekler

19. Fabrika ve otomobillerden çıkan zehirli gazlar insanları nasıl etkiler?
a- ) akciğer hastalığına sebep olur
b- ) hiçbir etkisi olmaz
c- ) Öksürüklere iyi gelir
d- ) Solunum yolları açma özelliği vardır

20. Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin temel görevidir?
a- ) Üremeyi sağlamak
b- ) Güzel kokmak
c- ) Solunum yapmak
d- ) Bal yapılmasını sağlamak

21. Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapabilir?
a- ) Mantar                         b- ) Eğrelti otu
c- ) Solucan                        d- ) Kuş

P Atmaca       P Serçe        P Baykuş
P Penguen       P Ördek
22. Yukarıda verilen kuşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Uçabilmeleri            b- ) Otçul olmaları
c- ) Yüzebilmeleri          d- ) Yumurta ile çoğalmaları

23. Bitkinin topraktan aldığı su, bitkinin aşağıdaki bölümlerinden hangisine ilk olarak iletilir?
a- ) çiçek       b- ) kök       c- ) gövde       d- ) yaprak

1. kök bulundurma 2. Yeşil olma 3. kara bitkisi olma 4. çiçek bulundurma
24. Verilenlerden hangileri karayosunu ve fasulyenin ortak özelliklerindendir?
a- ) 1,2,3     b- )  2ve3      c- ) 1 ve 2      d- ) 2,3 ve 4

25. Aşağıdakilerden hangisi gövde yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) Eğrelti otu                         b- ) Papatya
c- ) Yonca                                 d- ) Çam

26. Aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma yapıldığın Da diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
a- ) Yarasa     b- ) serçe     c- ) Kelebek    d- ) Sazan

27. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak özelliklerindendir?
a- ) Besini dışarıdan hazır alma           b- ) Üreme
c- ) Sınırsız büyüme               d- ) fotosentez yapma

28. Çiçekli bitkilerin üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kök                                 b- ) yaprak
c- ) Çiçek                              d- )  Gövde

29. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalı değildir?
a- ) balıklar                       b- ) sürüngenler
c- ) kurbağalar                  d- ) kelebek

30. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bir bitkide olmaz?
a- ) yaprak                  b- ) çiçek
c- ) gövde                    d- ) kök

31. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin ortak özelliklerinden değildir?
a- ) besin yapma                b- ) besin depo etme
c- ) yer değiştirme            d- ) enerji kullanma
32. Aşağıdakilerden hangisi yüze memeli hayvanlardan değildir?
a- ) balina       b- ) fok       c- ) hamsi       d- ) yunus

33. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgalılara örnek olarak verile bilir?
a- ) Kirpi      b- ) arı       c- ) Karınca       d- ) kelebek

34. Mikroorganizma denilen küçük canlıların doğal dengenin korunmasına katkısı hangisidir?
a- ) Havayı temizler, oksijen üretir.
b- ) Canlı atıkların çürüyüp toprağa karışması.
c- ) Yağış düzenini ayarlama.
d- ) Ormanları korumak.

35. Hangisi bir tohumun çimlenmesi için gereklidir?
a- ) Nem    b- ) Işık    c- ) Karbondioksit    d- ) Azot

36. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Çanak yaprak çiçeğin en dışında yeşil kısımdır.
b- ) Taç yaprak parlak ve renkli güzel kokuludur, görevi böcekleri çeker.
c- ) Erkek organların üzerinde yumurta hücresi bulunur.
d- ) Döllenme yumurtalıkta olur.

37. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Yüzen memeli hayvanların vücudu pullarla kaplıdır.
b- ) Balinalar doğurarak çoğalır.
c- ) Uçabilen tek memeli hayvan yarasadır.
d- ) Yarasalar etle beslenir.

38. Aşağıdakilerden hangisi yavrularını sütle besleyen hayvanlardan değildir?
a- ) Yarasa      b- ) İnek      c- ) Koyun      b- ) Leylek

39. Aşağıdakilerden hangisi sıcakkanlı hayvanların ortak özelliklerindendir?
I. Yavru bakımı yapma.
II. Akciğer solunumu yapma.
III. Yumurtayla çoğalma
a- ) I-II                          b- ) Yalnız I
c- ) I-III                        d- ) Yalnız IIIindir
40. Aşağıdakilerden hangisi şapkalı mantar ile fasulye bitkisinin ortak özelliği değildir?
a- ) Üremelerini sağlayacak yapılara sahip olma.
b- ) Topraktan su ve madensel madde alabilme.
c- ) Işıklı ortamda besin yapabilme.
d- ) Hücreli olma.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder