12 Nisan 2012 Perşembe

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar Cevaplı Test

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar indir,5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar çalışma sayfası, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar cevaplı değerlendirme sınav konu kavrama konu tekrarı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar cevaplı fotokopi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar sınav, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar yazılı,Sosyal 5 Toplum için çalışanlar cevaplı test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar öğrenci çalışma sayfası kağıdı,
1. Aşağıdakilerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak amacıyla gönüllü kişiler tarafından oluşturulmuş olan kuruluşlardandır?
a- ) Mahkemeler             b- ) Sivil Toplum Örgütleri
c- ) Şirketler                  d- ) Fabrikalar

2.  Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarından olamaz?
a- ) Maddi kazanç sağlamak.
b- ) Toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak.
c- ) İnsanların haklarını korumak.
d- ) Toplumsal olaylarda devlete yardımcı olmak.

3.  Aşağıdakilerden hangisi birey olarak Kızılay’a yapılabilecek yardımlardan değildir?
a- ) Kan bağışı yapmak.
b- ) Giyecek yardımı yapmak.
c- ) Çevremizdekileri bu konuda bilinçlendirmek.
d- ) Komşularımızı kan bağışı yapmaya zorlamak.

4.  Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütü değildir?
a- ) Yeşilay                       b- ) Kızılay
c- ) TEMA                        d- ) Türk Kalp Vakfı

5.  Sivil toplum örgütleri olmasaydı aşağıdakilerden hangisini yaşamazdık?
a- ) Topluma yardım etmek isteyen insanlar birlikte hareket edemezdi.
b- ) Sosyal yardımlaşma sağlanamazdı.
c- ) Herkes kendi sorununu rahat bir şekilde çözebilirdi.
d- ) Sosyal dayanışma olmazdı.

6.  “Vakfımızın var oluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. ” Diyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir

7.  Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin temellerinden değildir?
a- ) Zorunluluk                             b- ) Yardımlaşma
c- ) Gönüllülük                                              d- ) Dayanışma

8.  “AKUT,…………ilgili çalışmalar yapan bir örgüttür.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) çevreyle                    b- ) arama kurtarmayla
c- ) eğitimle                      d- ) sağlıkla

9.  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir açıklamadır?
a- ) Kooperatifler insan sağlığını korumayı amaçlar.
b- ) Doğayı korumak sivil toplum örgütlerinin görevlerinden değildir.
c- ) AKUT, çevreyle ilgili çalışmalar yapan bir örgüttür.
d- ) İster resmî olsun isterse sivil bir kuruluş olsun tüm kurumlar yasalara göre kurulur.

10.  Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?
a- ) TEMA                        b- ) Kızılay
c- ) MEB                           d- ) LÖSEV

11.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir problemdir?
a- ) Çevrenin ağaçlandırılması.
b- ) Televizyonun bozulması
c- ) Evdeki musluğun su damlatması.
d- ) İşsizliğin artması.

12.  TEMA Vakfıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Üyelerine maaş öder.
b- ) Doğal hayatı korumayı amaçlar.
c- ) Ağaç dikme kampanyaları düzenler.
d- ) Gönüllü herkes üye olabilir.

13.  Aşağıdakilerden hangisi köylerdeki bir yardımlaşma şeklidir?
a- ) Üretim                       b- ) İmece
c- ) Çiftçilik                     d- ) Tarım

14.  “Farklı ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar milletleri birbirine yakınlaştırır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnektir?
a- ) Başbakan’ın Lübnan’a ziyarete gitmesi.
b- ) İtalya ile Fransa’nın yarı final maçı oynaması.
c- ) AKUT’un Pakistan depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılması.
d- ) Bir işadamının ticaret için Japonya’ya gitmesi

15. Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizin güvenliği için çalışmaktadır?
a- ) Kızılay                     b- ) Türk Silahlı Kuvvetleri
c- ) AKUT                      d- ) Türk Hava Yolları

16. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için sığınma evidir?
a- ) Darülfünun                     b- ) Darülaceze
c- ) Yeşilay                            d- ) TEMA

17. Aşağıdakilerden hangisi resmî kurumların bir özelliği değildir?
a- ) İsteyen bu kurumlara üye olabilir.
b- ) Çalışanlar için giyinme kuralları vardır.
c- ) Çalışanlar için eğitim durumu şartı vardır.
d- ) Çalışma saatleri bellidir.

“İl Emniyet Müdürlüğü, okullardaki şiddetin önüne geçebilmek için Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak okullarda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler için Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Derneği ile ortak çalışmalar hazırladı.”
18. Bu çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a- ) Dernek çalışması               b- ) Kurum içi çalışma
c- ) Sosyal etkileşim                d- ) Ticaret

19.  Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda görülen doğal çevre ile ilgili sorunlardan değildir?
a- ) Kuşların neslinin tükenmesi
b- ) Çevre kirliliğinin artması
c- ) Ormanların azalması.
d- ) Hastalar için kan ihtiyacının artması.

20. “Devlet, çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar oluşturmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?
indir
a- ) İlköğretim Okulu                b- ) Lise
c- ) Üniversite                            d- ) Dershane
1.B    2.A    3.D    4.C    5.C    6.B    7.A    8.B    9.D    10.C   11.D
 12.A    13.B    14.C    15.B    16.B    17.A    18.C    19.D    20.D

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder