12 Nisan 2012 Perşembe

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Cevaplı Test

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim cevaplı test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim cevaplı değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim cevaplı ödev, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim fotokopi, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim test, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim yazılı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim konu kavrama, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim konu tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim sınav, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim öğrenci çalışma kağıdı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim etkinliği,
Canlılar Dünyasını Tanıyalım
1. Ekmek, limon gibi besinlerin üzerinde küf oluşturan canlılar aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Mikroskobik canlılar      b- ) Mantarlar
c- ) Küçük canlılar                  d- ) Hastalık yapan canlılar

2. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara ait bir özellik değildir?
a- ) Bazıları kolera, tifo gibi hastalıklara neden olur.
b- ) Bazıları sütün yoğurt olmasını sağlayan yararlı canlılardır.
c- ) Bazıları besin maddelerini bozarak zehirlenmemize neden olur.
d- ) Hamurun kabarmasında etkili olur.

I. Pamukçuk hastalığına yol açarlar.
II. Kendi besinlerini kendileri yaparlar.
III. Bazıları gözle görünmez.
3. Yukarıdaki mantarlarla ilgili bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) I ve II doğrudur          b- ) II ve III doğrudur
c- ) I ve III doğrudur       d- ) I-II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak özellikleridir?
a- ) bölünerek çoğalma              b- ) Klorofilsiz olma
c- ) Suda yaşama                      d- ) Tohumsuz olma

5. Çiçeksiz bitkiler nasıl çoğalır?
a- ) Yumurtayla          b- ) Tohumla
c- ) Bölünerek             d- ) Sporla

6. Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevlerinden biri değildir?
a- ) Tohum oluşturma                        b- ) Solumun yapma
c- ) Terlemeyle fazla suyu atma      d- ) Besin yapma                      

7. Bitkilerde döllenmeden sonra döllenmiş yumurta hücresi gelişerek hangisini oluşturur?
a- ) Meyve     b- ) Çiçek       c- ) Tohum   d- ) Yaprak

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçekten oluşur.
b- ) Bitkide yaprak solunum, terleme, besin yapma görevini sağlar.
c- ) Salatalık, patlıcan gibi bitkiler odunsu gövdeye sahiptir.
d- ) Patates yumru gövdeli bitkilere örnektir.

“Erkek organın başçığı olgunlaşınca çatlayıp yırtılır. İçindeki tozlar çevreye yayılır. Böcek, kuş, rüzgâr gibi taşıyıcılarla dişi organın tepeciği üzerine gelir. Bu olaya ………………………….. denir.”
9. Tümcesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
a- ) Döllenme                      b- ) Tozlaşma
c- ) Tohum taslağı                d- ) Üreme hücresi

10. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem karada hem suda yaşar?
a- ) Yılan    b- ) Kertenkele    c- ) Timsah    d- ) Balık

11. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir?
a- ) Fil          b- ) Aslan     c- ) Köpek     d- ) Kaplan

12. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem otla hem de etle beslenir?
a- ) İnek    b- ) Tavuk      c- ) Şahin      d- ) Zürafa

13. Aşağıdakilerden hangisi soğukkanlı bir hayvandır?
a- ) Güvercin                         b- ) Köpek
c- ) Tavşan                            d- ) Kaplumbağa

14. Aşağıdakilerden hangisi sürüngenlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
a- ) Vücutları boynuzsu maddeden yapılmış sert pullarla örtülüdür.
b- ) Karınlarını yere sürerek hareket ederler.
c- ) Yavrularını doğurarak çoğalırlar.
d- ) Akciğer solunumu yaparlar.

15. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi solungaç solunumu yapar?
a- ) Tavuk                        b- ) Balık
c- ) Kertenkele                 d- ) Solucan

16. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin çoğalma şekli diğerlerinden farklıdır?
a- ) Fare                    b- ) Balina
c- ) Yarasa                d- ) Timsah
                                                      
17. Yeşil bitkiler topraktan suda çözülmüş tuzları, havadan da karbondioksiti alır. Bunları güneş ışığı yardımıyla yapraklarındaki klorofillerinde birleştirerek besin ve oksijen oluştururlar. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Fotosentez               b- ) Solunum
c- ) Boşaltım                     d- ) Terleme

18. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardan biri değildir?
a- ) Kelaynak kuşları                      b- ) Kurt köpeği
c- ) Deniz kaplumbağaları              d- ) Van kedisi

19. Bitkileri kendi aralarında sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisine bakmayız?
a- ) Çiçek      b- ) Kök         c- ) Dal        d- ) Gövde

20. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
a- ) Ceviz                          b- ) Karayosunu
c- ) Eğreltiotu                  d- ) Kibrit otu

21. Mikroskop nedir?
a- ) gök cisimlerini gözlemlemeye yarayan araçtır.
b- ) Gözle görülemeyecek kadar küçük varlıkları incelemeye yarayan araçtır.
c- ) Sıcaklığı ölçen alettir.
d- ) Elektrikle çalışan bir makinedir.

22. Bilim adamları canlıları niçin sınıflandırma ihtiyacı duymuşlardır?
a- ) Canlıları daha kolay incelemek için
b- ) Canlıların sayısını öğrenebilmek için
c- ) İnsanlara faydalı ve zararlı olanları belirlemek için
d- ) Canlıları eğitmek için

23. Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi üretir?
a- ) Kedi    b- ) Güvercin   c- ) Mantar      d- ) Bitki

24. Karayosunu ile papatyayı birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Karayosunu nemli yerlerde yaşar, papatya tarlalarda yaşar.
b- ) Karayosunu yeşildir, papatya sarıdır.
c- ) Papatyanın çayı yapılır. Karayosunundan çay yapılmaz.
d- ) Karayosunu çiçeksiz bir bitki, papatya çiçekli bir bitkidir.

25. Aşağıdakilerden hangisi uçan bir memelidir?
a- ) Serçe     b- ) Yarasa     c- ) Leylek     d- ) Martı

26. Meyve bitkinin hangi bölümünde oluşur?
a- ) Çiçek     b- ) Yaprak         c- ) Gövde      d- ) Kök

27. Ağaç yosunları ağaçların hangi yönünde yaşar?
a- ) Kuzey     b- ) Güney        c- ) Doğu        d- ) Batı

28. Çiğ ve pişirerek tükettiğimiz havuç, bitkinin hangi kısmıdır?
a- ) Çiçek       b- ) Yaprak      c- ) Gövde       d- ) Kök

29. Bitkilerde terleme, solunum, besin üretimi hangi bölümde gerçekleşir?
a- ) Çiçek      b- ) Yaprak      c- ) Gövde      d- ) Kök

30. Bitkilerin boşaltım organı hangisidir?
a- ) Gövde       b- ) Kök      c- ) Çiçek        d- ) Yaprak

31. Aşağıdakilerden hangisi kökünü yediğimiz bir bitki değildir?  
a- ) Tur    b- ) Pancar   c- ) Yerelması    d- ) Kereviz

32. Hangi cins mantarları güvenle yiyebiliriz?
a- ) Kültür mantarlarını
b- ) Ağaç gövdesinde yetişen mantarları
c- ) Ormanda yetişen mantarları
d- ) Bahçemizde yetişen mantarları

33. Küf mantarlarından aşağıdaki hangi ilâç yapılır?
a- ) Ağrı kesici                   b- ) İshal önleyici
c- ) Uyku ilâcı                     d- ) Penisilin(antibiyotik)

34. Kültür mantarı yiyen bir çocuk bu besinden hangi vitamini almaktadır?
a- ) K vitamini               b- ) C vitamini
c- ) B vitamini              d- ) A vitamini

35. İnsanlarda meydana gelen mantar hastalığını önlemek için nelere dikkat etmeliyiz?
a- ) Temizliğe             b- ) Beslenmeye
c- ) Dinlenmeye            d- ) Spora

36. Aşağıdakilerden hangisi zararlı mantarların yol açtığı durumlardır?
a- ) Besinlerin küflenmesi.
b- ) İnsanlarda saçkıran hastalığı, ayaklarda kaşıntı.
c- ) Zehirlenmeler.
d- ) Hepsi

37. Eski insanlar mikroskobik canlıların besinlerini bozmaması için, aşağıdaki önlemlerden hangilerini                kullanmışlardır?
I. Besinleri tuzlamışlar.
II. Pastörize yapmışlar.
III. Kurutmuşlar.
IV. Soğuk kilerde saklamışlar.
a- ) I-II                      b- ) III-IV
indir
c- ) I-III-IV             d- ) Yalnız II
1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – d, 5 – d, 6 – a, 7 – a, 8 – c, 9 – b, 10 – c,
11 – a, 12 – b, 13 – d, 14 – c, 15 – b, 16 – d, 17 – a, 18 – b, 19 – c,
20 – a, 21 – b, 22 – a, 23 – d, 24 – d, 25 – b, 26 – a, 27 – a, 28 – d,
29 – b, 30 – d, 31 – c, 32 – a, 33 – d, 34 – b, 35 – a, 36 – d, 37 – c,


2 yorum :

Adsız dedi ki...

eh

Adsız dedi ki...

karışık

Yorum Gönder