1 Mayıs 2012 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım,  5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevap anahtarlı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevaplı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım etkinlik sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım öğrenci çalışması, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım konu kavrama pekiştirme tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım fotokopi,
Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım

1. Günümüzde yaşayan en büyük kara hayvanı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) zürafa        c- ) Aslan     b- ) fil           d- ) Deve

2. Günümüzde denizde yaşayan en büyük deniz hayvanı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) balina                            b- ) deniz anası
c- ) köpek balığı                   d- ) Denizatı

3. Bütün canlıların sağlıklı yaşabildikleri, soylarını devam ettirebildikleri ortama ne denir?
a- ) ev                               b- ) Hayat
c- ) yaşam                         d- ) çevre

4. Canlıların türlerinde meydana gelen değişimleri öğrenmede, aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?
a- ) çeşitli bitkiler                b- ) Masallar
c- ) tarih kitapları                 d- ) Fosiller

5. Aşağıdakilerden hangisi canlı grupları arasında yer almaz?
a- ) hayvanlar                  b- ) Bakteriler
c- ) mantarlar                   d- ) Virüsler

6. Virüsler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Tek hücreli canlılardır.
b- ) Yaşamlarım kendi başlarına sürdüremezler.
c- ) Canlı hücresi içinde canlılık gösterebilirler.
d- ) Hücre dışında hiçbir canlılık gösteremezler.

7. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin nedeni virüsler değildir?
a- ) grip                                 b- ) Kızamık
c- ) Kabakulak                        d- ) Tüberküloz

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Bütün canlıların temiz havaya ihtiyacı vardır.
b- ) Canlılar her ortamda yaşamlarım devam ettirler.
c- ) Balık havadaki oksijenle solunum yapamaz.
d- ) Karada yaşayan bir bitkiyi suyun içinde bırakırsak bitki ölür.

9. Sütün mayalanarak yoğurda dönüşümünü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) mantarlar                  b- ) Virüsler
c- ) bakteriler                  d- ) Protistler

10. Canlılar için aşağıdakilerden hangisi çok önemli değildir?
a- ) bulut          b- ) Su         c- ) hava     d- ) güneş

11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Doğadaki bozulan dengeyi ancak uzmanlar düzeltir.
b- ) Çevredeki denge, bitkilerin ve tek hücreli canlıların faaliyetleri sonucu bozulur.
c- ) Doğadaki denge bozulunca canlıların üretimi de olumlu yönde gelişir.
d- ) İnsanlar, diğer canlılar ve cansız varlıklar çevrenin birer parçasıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi olumsuz olarak etkilemez?
a- ) kirli sular                          b- ) Ormanlar
c- ) fabrika atıkları                  d- ) kalorifer dumanı

13. Ağaç gövdesindeki organizmalarla, yiyecekler üzerindeki kabarık, ipliksi yapılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) mantar                          b- ) virüs
c- ) bakteri                           d- ) Protist

14. Aşağıdaki gazlardan hangisi çevreyi kirletmez?
a- ) karbon dioksit                 b- ) kükürt dioksit
c- ) karbon monoksit              d- ) Oksijen

15. Aşağıdakilerden hangisi bir çeşit mantardır?
a- ) küf     b- ) Bakteriler     c- ) algler    d- ) Protist

16. Çiçeksiz bitkileri daha çok aşağıdaki ortamlardan hangisinde bulabiliriz?
a- ) meyve bahçeleri          b- ) çay ve dere kenarları
c- ) deniz kenarları             d- ) Ovalar

17. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerden biri değildir?
a- ) kara yosunları                 c- ) Eğrelti
b- ) atkuyruğu                       d- ) Çilek

18. Atkuyruklarının yetişme alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bataklık ve sulak yerler        b- ) dağ yamaçları
c- ) kurak ovalar                d- ) eğimli kurak araziler

19. Günümüzde kullandığımız kömürün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kara yosunları       b- ) atkuyrukları ve eğreltiler
c- ) büyük dev meşeler       d- ) dinozorlar

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) İş yerlerinde ve evlerdeki çöpler poşetlere konularak çöp kutularına atılmalı.
b- ) Fabrikalar, kirli suları arıtarak tekrar kullanışlı hale getirmeli.
c- ) Pet şişeler, poşetler, çevreyi kirleten nesneler değildir.
d- ) Fabrikalarda çalışan makinelerin gürültüsü, şiddetli ses çıkaran müzik aletleri sesin çevreyi kirletmesidir.

21. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerde gövdenin görevlerinden değildir?
a- ) besinleri taşımak             b- ) bitkiyi dik tutmak
c- ) suda çözünmüş maddeleri topraktan almak
d- ) bitki için besin depo etmek

22. Bitkilerde yaprağın yeşil olmasını sağlayan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) klorofil                      c- ) Protist
b- ) hemoglobin                 d- ) Hücre

23. "Kentlerin nüfusu hızla artınca, her türlü tüketim maddeleri fazla ........... bunun sonucu açığa
çıkan ............ maddeler çevreyi kirletmektedir." Cümlesinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi
yazılırsa anlam tamamlanmış olur?
a- ) satılır – gaz                    b- ) alınır- kötü
c- ) kullanılmakta – atık       d- ) kullanılamaz – artıklar

24. Çiçekli bitkilerde kökün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yaprakların ışığı almaşım sağlamak
b- ) bitki için su ve besin depolamak
c- ) su ve besinleri yapraklara taşımak
d- ) su ve suda çözülmüş maddeleri topraktan almak

25. Hava kirliliği daha çok aşağıdakilerden hangilerin olumsuz olarak etkiler?
a- ) gençleri – yetişkinleri                    b- ) Bitkileri
c- ) çocukları ve yaşlıları                      d- ) Hayvanları

I. Tifo                          II. kırık – çıkık
III. Dizanteri               IV. kanser
26. Yukarıdaki hastalıklardan hangileri denizlerde ve kirli sularda bulunan mikroplardan insanlara bulaşır?
a- ) Yalnız I                                  b- ) Yalnız II
c- ) Yalnız III                               d- ) I - III

27. "Dünyada yaklaşık bir milyon beş yüz bin tür hayvan yaşadığı bilinmektedir. Bu kadar hayvanı
tanımlamak için……………        incelemek gerekir." ifadesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
a- ) tek tek                                b- ) gruplandırarak
c- ) etraflıca                             d- ) çok iyi

28. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvan değildir?
a- ) kurbağa  b- ) ahtapot   c- ) kuş      d- ) yılan

29. Aşağıdakilerden hangisi kış uykusuna yatmaz?
a- ) balık                            b- ) kertenkele
c- ) kaplumbağa                  d- ) kurbağa

Balıklar – kurbağalar- kuşlar- memeliler
30. Yukarıdaki hayvan türleri için hangisini söyleyebiliriz?
a- ) Kara hayvanlarıdır.    b- ) Omurgalı hayvanlardır.
c- ) Omurgasız hayvanlardır.
d- ) Akciğer solunumu yapan hayvanlardır.


31. Hangi seçenekteki kuşlar yüzebilir?
a- ) atmaca, baykuş     c- ) ağaçkakan, beyaz balıkçıl
b- ) serçe, baykuş       d- ) penguen, ördek

32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Solucanlar omurgalı hayvanlardır.
c- ) Solucanlar nemli topraklarda yaşar.
b- ) Solucanlar doğurarak ürer.
d- ) Solucanlar etle beslenen hayvanlardır


33. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kuşlar yumurta ile çoğalır.
c- ) Ördek yüzebilen bir kuştur.
b- ) Sürüngenlerin vücutları pullarla kaplıdır.
d- ) Balıkların bir çok türü karada yaşar.


indir
34.  "Balıklar…………… solunumu yapar.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) solungaç    b- ) akciğer    c- ) yüzgeç   d- ) kalp

35. Aşağıda resimlerini gördüğünüz canlılardan hangisi omurgalı hayvandır?

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder