1 Mayıs 2012 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar Soru Cevap Çalışması,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar Soru Cevap Çalışması, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar Soru Cevap Çalışması ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar Soru Cevap Çalışması bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar Soru Cevap Çalışması oku, Kurum nedir?, Resmi kurum nedir?, Kurumların oluşturulmasının nedeni nedir?, Sosyal örgüt nedir?, Bildiğiniz sosyal örgütlere örnek veriniz, Kurumların birbiriyle ş birliği ve dayanışma içinde olması niçin önemlidir?, Sosyal etkileşim nedir?, Sivil toplum örgütlerinin temel özellikleri nelerdir?, Sivil toplum kuruluşlarının hizmet verdiği alanlardan birkaçını belirtiniz, Atatürk’ün eğitime önem verdiğini nasıl kanıtlamıştır?, Sivil toplum kuruluşlarını faaliyetleri hangi araçlarla duyurulmalıdır?, İnsanlar sivil toplum kuruluşları ile nasıl iş birliği yapabilir?, Sivil toplum kuruluşları devlete nasıl destek vermektedir?, Sivil toplum kuruluşları, toplum birliğini güçlendirme bakımından nasıl bir rol oynar?, Sivil toplum kuruluşları kuruluş şekillerine göre nasıl sınıflandırılabilir?, Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlarda çalışanların görev bilinçleri neden farklıdır?, Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar ile resmi kurumlarda çalışanların nitelikleri hangi yönleriyle birbirinden farklıdır?, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci görevi nedir?
TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR ÇALIŞMA KAĞIDI
1. Kurum nedir? Toplumun sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kalıcı yapılardır.

2. Kurumların oluşturulmasının nedeni nedir? Toplumsal ihtiyaçların karşılanması,………

3. Resmi kurum nedir? Devlet tarafından oluşturulan kurumlardır?

4. Sosyal örgüt nedir? Bir takım toplumsal hizmetleri görmek üzere gönüllü kişilerce oluşturulan kurumdur.

5. Bildiğiniz sosyal örgütlere örnek veriniz. Kızılay, AKUT, TEMA, vs….

6. Kurumların birbiriyle ş birliği ve dayanışma içinde olması niçin önemlidir? Çünkü, insanlar gibi kurumlarda tüm ihtiyaçlarının kendileri karşılayamazlar. Örneğin; okulumuz temizlik için belediye ile, elektrik işleri için elektrik işletme şirketiyle, su için sular idaresiyle iş birliği yapmak zorundadır.

7. Sosyal etkileşim nedir? Kişilerin, grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olması önemlidir.

8. Sivil toplum örgütlerinin temel özellikleri nelerdir? BU kuruluşlar gönüllü kimseler tarafından oluşturulur. Hizmetleri karşılıksızdır. Amaçları çevrelerini ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek, insanların daha mutlu olmasına katkıda bulunmaktır.

9. Sivil toplum kuruluşlarının hizmet verdiği alanlardan birkaçını belirtiniz.Çevreyi korumak ve güzelleştirmek, muhtaç insanlara yardım etmek, insan haklarını ve demokrasiyi korumak ve geliştirmek,hayvanları korumak, doğal afetlerde insanlara yardımcı olmak….

10. Atatürk’ün eğitime önem verdiğini nasıl kanıtlamıştır? Atatürk, Türk milletini eğitilmesi yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Yurt gezileri sırasında milletimiz okuma yazma öğretmiştir.

11. Sivil toplum kuruluşlarını faaliyetleri hangi araçlarla duyurulmalıdır? Afiş, bildiri ve medya yolu ile….

12. İnsanlar sivil toplum kuruluşları ile nasıl iş birliği yapabilir? Bu iş birliği niçin önemlidir? İnsanlar sivil toplum kuruluşlarına üye olup faaliyetlerine destek verebilir. Ayrıca, üye olmadan da destekleyebilirler. Böylece insanlar, tek tek başaramayacakları toplumsal hizmetlerin gerçekleşmesine katkı sağlamış olur.

13. Sivil toplum kuruluşları devlete nasıl destek vermektedir? Sivil toplum kuruluşları, devletin yetersiz kaldığı durumlarda topluma hizmet verir. Böylece bir anlamda, devletin yapamadığı bazı işleri yapmış olur. Bu da devlete dolaylı yoldan destek verme olarak tanımlanabilir.

14. Sivil toplum kuruluşları, toplum birliğini güçlendirme bakımından nasıl bir rol oynar? Sivil toplum kuruluşları, toplumun muhtaç insanlarına, diğer insanların yardımcı olmasını kolaylaştırır. Böylece toplumun farklı kesimlerinin, birbirine karşı sevgi ve bağlılık duygusunu geliştirirler.


15. Sivil toplum kuruluşları kuruluş şekillerine göre nasıl sınıflandırılabilir? Oda, sendika, vakıf ve dernek

16. Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlarda çalışanların görev bilinçleri neden farklıdır? Her iki kurum da topluma hizmet için kurulmuştur..Yalnız,sivil toplum kuruluşlarında bulunanlar gönüllü iken, resmi kurumlarda çalışanlar görev bilinciyle hareket eder.


17. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar ile resmi kurumlarda çalışanların nitelikleri hangi yönleriyle birbirinden farklıdır? Resmi kurumlarda çalışanlarda belli nitelikler(yaş, eğitim durumu vs.) aranabilir. Oysa sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak topluma hizmet vermek isteyen herkes görev alabilir.

18. Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci görevi nedir? Türk vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamaktır.

1 yorum :

Adsız dedi ki...

biz sınav oduk böyle bir şey yok daha kolay soruyor ödev kalemi

Yorum Gönder