1 Mayıs 2012 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test değerlendirme, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test testleri, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test öğrenci çalışması, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test etkinliği, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test indir,

34. Sivil toplum örgütleri ya da resmî kurumlar aşağıdakilerden hangisine göre kurulur ve işletilir?
a- ) yasalara göre             b- ) görgü kurallarına göre
c- ) geleneklere göre       d- ) ahlâk kurallarına göre

35. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda erozyonla mücadele için kurulmuştur?
a- ) TEMA Vakfı                      b- ) AKUT
c- ) Kızılay                               d- ) Yeşilay

36. Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı korumak için hangi kuruluş kurulmuştur?
a- ) Türk Hava Kurumu
b- ) Türk Silâhlı Kuvvetleri
c- ) Yeşilay
d- ) Mehmetçik Vakfı

37. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin bir bölümü değildir?
a- ) Emniyet Teşkilâtı            b- ) Kara Kuvvetleri
c- ) Hava Kuvvetleri                 d- ) Deniz Kuvvetleri

38. Yurdumuzda şeker hastalarının sorunları ile ilgilenen kuruluş hangisidir?
a- ) Türk Kalp Vakfı             b- ) Türk Diyabet Vakfı
c- ) Türk Böbrek Vakfı            d- ) Yeşilay

I. Eğitim       II. Sağlık        III. Güvenlik
39. Yukarıdakilerden hangileri toplumun ihtiyaçlarındandır?
a- ) I ve II                         b- ) I ve III
c- ) II ve III                     d- ) I, II ve III

40. Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş yapıya ne denir?
a- ) kurum                                   b- ) Hükümet
c- ) Sistem                                 d- ) devlet

41. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların güvenliğini sağlamak için kurulmuştur?
a- ) Bağımsız mahkemeler      b- ) Polis teşkilatı
c- ) Poliklinikler                     d- ) Öğretim kurumları

42. Aşağıdakilerden hangisi gönüllü olarak çalışır?
a- ) Sağlık ocağı                         b- ) Adliye
c- ) Ilk yardım                           d- ) Okul

43. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü kişilerin oluşturduğu örgüte ne denir?
a- ) Grup                           b- ) Sivil toplum kuruluşu
c- ) Resmî kurum              d- ) Siyasi parti

44. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?
a- ) Yeşilay                  b- ) AKUT
c- ) Kızılay                   d- ) Sağlık Bakanlığı

45. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmayı amaçlamıştır?
a- ) AKUT                      b- ) TEMA
c- ) Eğitim Gönüllüleri Vakfı
d- ) Doğal Hayatı Koruma Demeği

46. Aşağıdakilerden hangisi erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek için kurulmuştur?
a- ) Ilk yardım                b- ) TEMA
c- ) Yeşilay                     d- ) ÇEKÜL

47. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden sonra topluma yardım eden kuruluşlardan biridir?
a- ) İlk yardım                          b- ) ÇEKÜL
c- ) DHKD                                  d- ) AKUT

48. Maddî desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermeyi aşağıdakilerden hangisi amaç edinmiştir?
a- ) Türk Dil Kurumu         b- ) Bağımsız mahkemeler
c- ) Türk Tarih Kurumu       d- ) Türk Eğitim Vakfı

49. Aşağıdakilerden hangisi doğal ve kültürel mirası korumak amacıyla kurulmuştur?
a- ) AKUT   b- ) ÇEKÜL   c- ) İlkyardım   d- ) TEMA

50. Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk ve yaşlı kişilere yardım etmek amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sivil Savunma Kurumu
b- ) Sosyal Sigortalar Kurumu
c- ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
d- ) Millî Eğitim Bakanlığı

51. Aşağıdakilerden hangisi LÖSEV'in amaçlarından biri değildir?
a- ) Kan hastası çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
b- ) Toplumu kan hastalıklarından korumak için ilaçlama yapmak
c- ) Lösemi hastalığını tanıtarak toplumu bilinçlendirmek
d- ) Kan hastalıklarıyla ilgili ulusal düzeyde tedavi kurumları kurmak
53. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından verilen temel eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur?
a- ) Eğitim Gönüllüleri Vakfı
b- ) Millî Eğitim Bakanlığı
c- ) Sivil Savunma Kurumu
d- ) Atatürkçü Düşünce Derneği

54. Deprem sonrasında birkaç vatandaşın arama kurtarma ekiplerine yardım etmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a- ) çalışkanlık                 b- ) Dayanışma
c yüreklendirme               d- ) cesaret

55. Çalışma temposu yoğun ve yüksek geliri olan bir iş adamı sivil toplum kuruluşuna nasıl yardımcı olabilir?
a- ) Basından kuruluşların çalışmalarını izleyerek
b- ) Aile bireylerine yardımlaşmanın önemini anlatarak
c- ) Kuruluşlara destek için bağış yaparak
d- ) Kuruluşların çalışmalarını takdir ederek

56. Aşağıdaki davranışlardan hangisi TEMA Vakfı çalışmalarına katkı sağlar?
a- ) Vakfın iletişim bilgilerini öğrenmek
b- ) Ağaç dikme kampanyalarına katılmak
c- ) Ağaç türlerini araştırmak
d- ) Ağaçlandırma için eski ağaçları sökmek

I. Devletin sorumluluklarını paylaşırlar.
II. Gönüllü çalışılır.
III. Bağışlar ile gelir sağlarlar.
57. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
a- ) I ve II                          b- ) I ve III
c- ) II ve III                      d- ) I,II,III

58. Aşağıdakilerden hangisi adalet alanında hizmet verir?
a- ) Polis teşkilatı                  b- ) Adliye
c- ) Sağlık ocağı                     d- ) Dershane


indir
59. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Çalışmaları yasaldır.
b- ) Çalışanlar arasında alt - üst ilişkisi yoktur.
c- ) Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amaçtır.
d- ) Çalışanlara maaş verilir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder