2 Mayıs 2012 Çarşamba

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım,  5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevap anahtarlı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Tanıyalım cevaplı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım ara, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım bul, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım indir, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım değerlendirme, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım etkinlik sayfası, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım öğrenci çalışması, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım konu kavrama pekiştirme tekrarı, 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım fotokopi, 

Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

1. Canlıları 4 grupta inceleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplandırmanın içinde olamaz?
a- ) bitkiler                b- ) çiçekler
c- ) hayvanlar             d- ) mikroskobik canlılar

2. Aşağıdakilerden hangisi bir çiçeğin bölümlerinden biri değildir?
a- ) dişi organ                     b- ) dal
c- ) taç yaprak                  d- ) çanak yaprak

3. Aşağıdakilerden hangisi yandaki
deneyin sonuçlarından
biri olamaz?
a- ) Bitki, kökleriyle topraktaki suyu alır.
b- ) Bitkinin gövdesi bu suyu yapraklara kadar taşır.
 c- ) Bitkide gövde ve yapraklar dik durmayı sağlar.
d- ) Yapraklar, topraktan alınan sudan yararlanır.

4. Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevi değildir?
a- ) bitkinin dik durmasını sağlamak
b- ) besin üretmek
c- ) solunum yapmak
d- ) terleme yoluyla boşaltım yapmak

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Bitkinin organları kök, gövde, yaprak ve çiçekleridir.
b- ) Bitkinin toprağa tutunmasını kök sağlar.
c- ) Bitkinin üreme organı çiçektir.
d- ) Yaprakların görevi sadece doğal ortamın yeşil olmasını sağlamaktır.

"Erkek organların üzerindeki çiçek tozları çeşitli yollarla dişi organa taşınır, böylece tozlaşma, daha sonra da döllenme olur."
6. Yukarıdaki bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Tüm canlılardaki üremeyi anlatıyor.
b- ) Hayvan ve bitki artıklarının çevreye zararını anlatıyor.
c- ) Bitkilerde üremeyi anlatıyor.
d- ) Çiçekli bitkilerde üremeyi anlatıyor.

7. Canlıları incelerken neden gruplandırma yapmak gerektiğini yazınız.

8. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D; yanlış olanların önüne Y yazınız.

(  ) Bitkilerde solunum, terleme, fotosentez ve
boşaltım olayı yaprakta meydana gelir.

(  ) Yeşil bitkiler solunum sırasında dışarı karbon dioksit verir.

(  ) Kökler, bitkilerin üreme organlarıdır.

(  ) Bitkiler solunum sırasında dışarıya oksijen verir.

(  ) Yeşil bitkiler fotosentezi Güneş ışığının olduğu ortamlarda yapar.

9. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

P Taç yapraklar ve çanak yapraklar bitkinin hangi bölümünde bulunur?

PKökün topraktan aldığı su ve madensel maddeleri hangi organ bitkinin tüm bölümlerine taşır?

P Yeşil bitkinin besinini üretmesi olayına ne ad verilir?

P Çiçekli bitkinin bölümleri nelerdir?

P Bitki ne zaman ortamdaki karbon dioksit artışını sağlar?

P Hayvanların bize ne gibi faydaları vardır?

P Evinizde hangi hayvanı beslemek isterdiniz? Neden?

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder