2 Mayıs 2012 Çarşamba

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı çiz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı değerlendirme, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı sınav, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı yazılı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı çoktan seçmeli, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı ödev,5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı ev yazılısı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı etkinliği çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kurtuluş Savaşı öğrenci ders,
1. Aşağıdaki cümlelerin önündeki rakamı ilgili olduğu sözcüğün önüne yazınız.
I. Şu anda kullandığımız                 (  ) vali
anayasadır.                                     (  ) kamuoyu
II. Halkın egemenliği                    (  ) kaymakam
temeline dayanan yönetim            (  ) milletvekili
biçimine denir.                             (  ) demokrasi
III. İlin yönetiminden                (  ) 1982 Anayasası
sorumludur.                                (  ) Anayasa
IV. Bir devletin işleyiş
biçimini ve vatandaşlarının hak ve görevlerini belirten temel yasadır.
V. Anayasamıza göre TBMM’ye giren millet temsilcisidir.

2. Aşağıda verilen sözcükleri uygun olan boşluklara yerleştiriniz.
“Bağımsızlık—İstanbul—kamuoyu—TBMM—kaymakam—vali—Ankara”
P Yasama görevini devlet adına ………………….yürütür.

P İstiklal Marşı’mız……………….. sembollerimizdendir.

P …………………………ilçelerde İç İşleri Bakanlığı adına çalışan merkezi yönetim görevlilerindendir.

P Bir durum üzerine halkın genel düşüncesine ………………………….denir.

P …………………………………başkentimiz olan ildir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasasıdır?
a- ) 1921 Anayasası         b- ) 1924 Anayasası
c- ) 1961 Anayasası        d- ) 1982 Anayasası

4. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşen iki kişi ne yapmalıdır?
a- ) kavga etmelidir         
b- ) yaşı büyük olan kişinin dediği olmalıdır
c- ) danıştıkları herhangi bir kişinin dediğini yapmaları gerekir
d- ) mahkemeye baş vurmaları gerekir

5. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarından değildir?
a- ) milletvekili olmak
b- ) 40 yaşını doldurmuş olmak   
c- ) Türk vatandaşı olmak
d- ) yüksek öğrenim yapmış olmak

6. Ülkemizde milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılmaktadır?
a- ) 3             b- ) 4                 c- ) 5                d- ) 6


7. Başbakanın kurmuş olduğu ve ülkeyi yönetme görevini alan gruba ne denir?
a- ) meclis                      b- ) belediye
c- ) yönetim kurulu         d- ) hükümet

8. Kasabamızdaki en yetkili yönetici hangisidir?
a- ) sağlık ocağı doktoru      b- ) okul müdürü
c- ) belediye başkanı           d- ) mahalle muhtarı

9. Aşağıdakilerden hangisi köylerdeki yardımlaşma şeklidir?
a- ) amelelik   b- ) çiftçilik   c- ) bağcılık   d- ) imece

10. Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Marşı okunurken yapılmaz?
a- ) hazır olda durulur       d- ) bayrağa bakarız
b- ) yüzümüz bayrağa dönük olur  
c- ) arkadaşlarımızla şakalaşırız

11. Sınıfımızda istediği gibi hareket eden, başkalarının rahatsız olmasını umursamayan bir arkadaşımız için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
a- ) özgürlüğünü kullanıyor
b- ) başkalarının hakkını çiğniyor
c- ) başkalarını rahatsız etmektedir
d- ) yaptığı saygısızlıktır

12. Aşağıdakilerden hangisi ulusal sembollerimizden değildir?
a- ) bayrağımız          b- ) İstiklal Marşı’mız
c- ) dilimiz                d- ) hastanelerimiz

Hayatımızı kolaylaştıran buluşlardan olan bilgisayar, yaydığı radyasyon ve ışınlarla sağlığımıza da zarar vermektedir.
13. Yukarıdaki bilgide teknolojik ürünlerin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?
a- ) Ülke ilerlemesine katkıda bulunması
b- ) İletişimde önemli rol oynaması
c- ) Çok yararlı olması
d- ) Yararlı olduğu kadar, zararlı olabileceği

14. Atatürk’ün kurduğu kurumlardan hangisi amacı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
b- ) Türk Dil Kurumu            c- ) Türk Tarih Kurumu
d- ) Atatürk Orman Çiftliği

18. Birlikte yaşayan insanların ürettiği maddi ve manevi değerlerin tümüne ne ad veririz?
a- ) Miras   b- ) Kültür   c- ) Anıt   d- ) Doğal Varlık


15. Aşağıdakilerden hangisi gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturduğu kurumlardan değildir?
a- ) Çivril Devlet Hastanesi            b)Türk Kalp Vakfı
c- ) TEMA Vakfı
d- ) Doğal Hayatı Koruma Derneği

16. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizden neden bilim ve teknolojiye önem vermemizi istemiştir?
a- ) çağdaş uygarlık düzeyine çıkmamız için
b- ) daha fazla para kazanmamız için
c- ) iş sahaları açmamız için
d- ) fazla çalışmadan yaşamak için

17. Ülkemizde çayın sadece Karadeniz bölgesinde yetiştirilmesinin nedeni nedir?
a- ) İklimin elverişli olmasından
b- ) İnsanların çalışkan olmasından
c- ) Çok çay içtiklerinden
d- ) Başka iş bilmediklerinden

19. Aşağıdakilerden hangisi, sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amaçlarından değildir?
a- ) Dayanışmayı artırmak.   c- ) Üretim yapmak.    
b- ) Yardım etmek.               d- ) İş birliği sağlamak

20. Aşağıdakilerden hangisi, TEMA vakfının çalışmaları arasında yer almaz?
a- ) Arama ve kurtarma      b- ) Erozyonla mücadele 
c- ) Ağaçlandırma                d- ) Doğayı koruma

21. Aşağıdakilerden hangisi, Kızılay’ın kuruluş amaçlarından biri değildir?
a- ) Depremde insanlara yardım etmek.         
b- ) Öğrencilere burs vermek                           
c- ) Kan merkezleri kurmak
d- ) Felaketlerde sağlık yardımı yapmak.

22. Hangi kuruluş sivil toplum kuruluşlarından değildir?
a- ) Türk Dil Kurumu
b- ) Türk Eğitim Vakfı     
c- ) Türk Kalp Vakfı
d- ) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

23. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini duyurma araçlarından biri değildir?
a- ) basın yayın         b- ) televizyon
c- ) afiş                    d- ) ders kitapları


24. Bir yerleşim yeri seçilirken aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az önemlidir?
a- ) iklim   b- ) ulaşım    c- ) nüfus   d- ) İş imkanları

Elektriğin birkaç saat kesildiği durumlarda bütün yaşantımız alt üst olmaktadır.
25. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
a- ) Gelişmiş ülkelerde elektrik kesintileri azdır.
b- ) Elektrik günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
c- ) Ülkemizde çeşitli nedenlerle elektrik kesilebilmektedir.
d- ) Elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmalıyız.

26. Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kurallar-dan değildir?
a- ) Örf ve adetler               b- ) Anayasa
c- ) Görgü kuralları              c- ) Ahlak kuralları

27.  Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
a- ) Türkiye devleti, bir cumhuriyettir.                  
b- ) Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
c- ) Millî marşımız “İstiklâl Marşı”dır.                      
d- ) Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir.

28. Aşağıdaki kurumlardan hangisi resmi kurumlar arasında gösterilemez?
a- ) Türk eğitim gönüllüleri      b- ) Emniyet teşkilatı
c- ) Sağlık bakanlığı                 d- ) Milli eğitim bakanlığı

29. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun görevlerinden biri olamaz?
a- ) Bakım evi açmak
b- ) Yaşlı ve özürlülere bakmak
c- ) Okul yaptırmak
d- ) Kimsesiz çocuklara bakmak

30. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin güvenliği için çalışmaktadır?
a- ) Yeşilay                           b- ) Türk Silahlı Kuvvetleri
c- ) Türk Hava Yolları         d- ) AKUT


indir
31. Bir hayırseverde bulunmayacak özellik nedir?
a- ) yardım yaparken karşılık gözetmez        
b- ) daima çıkarını düşünür
c- ) yardım etmeyi sever                              
d- ) topluma yararlı olmak ister

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder