19 Aralık 2012 Çarşamba

3. Sinif Türkçe Dersi 30 Soruluk Değerlendirme

3. Sınıf Türkçe Dersi 30 soruluk değerlendirme çalışması test sayfası kağıdı yaprağı ders ödev fotokopi


1. "Tarih, yazının icadı ile başlamıştır." tümcesindeki "icat" sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yenilik     b- ) buluş   c- ) teknik d- ) makine

2. "Dağınık çocuk kitabını arıyordu." tümcesindeki "derbeder" sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?
a- ) dağınık               b- ) uyuşuk 
c- ) düzenli    d- ) sarhoş     

3. Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?
a- ) Çok yoruldum
b- ) Okulun önündeki ceviz ağacı
c- ) Köylülerin çalışkanlığı
d- ) Bu sene okullar

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonunda bölünmez?
a- ) kurnaz    b- ) kitaplık   c- ) okul   d- ) kırk

5. "Ayşe'nin elbisesinin kumaşı çok seyrek dokunmuştu." tümcesindeki "seyrek" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) dolu      b- ) yaralı     c- ) sık    d- ) çok

6. "Ayva elma armut nar en çok sevdiğim meyvelerdir." tümcesinde kaç yere virgül konulmalıdır?
a- ) 2        b- ) 3         c- ) 4        d- ) 5

7. "Oya bugün çok sevinçliydi." tümcesindeki "sevinçli" sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?
a- ) güleç  b- ) memnun   c- ) mutlu   d- ) üzüntülü

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a- ) Alfabemizde dört tane ince ünlü vardır.
b- ) Bir sözcükteki ünlü sayısı, o sözcükteki hece sayısını verir.
c- ) Her hecede bir ünsüz bulunur.
d- ) Alfabemizde ünsüzler 21 tanedir.

9. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yazılışı doğrudur?
a- ) Çocuklar Evlerine gitti.
b- ) Ayşenin annesi hastaymış.
c- ) Turgay metin'e vurmuş.
d- ) Bu kalem Gonca'nın mı?

10. "Köy yolları karanlık, her yer çamur içinde." tümcesinde kaç hece vardır?
a- ) 15     b- ) 14     c- ) 13           D.12

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte daha önce gelir?
a- ) hediye      b- ) hırka   c- ) harman   d- ) horoz

12. Aşağıdakilerden hangisi "Ahmet, benim en ufak bir uyarımdan bile alınıyor." tümcesinde geçen "uyarı" sözcüğünün anlamdaşıdır?
a- ) küçük   b- ) ikaz     c- ) tartışma      d- ) kızma

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
a- ) baba          b- ) başa      c- ) bana         d- ) baca

14. “buzluk” kelimesi hangi ek ile türetilmiştir?
a- ) –lı       b- ) –lik     c- ) - lu      d- ) –k

15. Aşağıdaki tarihlerin hangisinin yazımı doğrudur?
a- ) 18 nisan 2002           b- ) 13/Mart/ 2008
c- ) 23 haziran 03            d- ) 02/13/2004

16. “kirpi, kedi, ağacı, silgi” kelimelerinden hangisi ismin –i halini almıştır?
a- ) kirpi     b- ) kedi    c- ) ağacı     d- ) silgi

17. “Bu dağlar yüksek dağlardır.” Kelimesinde varlığın özelliğini bildiren kelime hangisidir?
a- ) bu     B)dağlar    c- ) dağlardır    d- ) yüksek

18. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazılışı doğrudur?
a- ) dolab     b- ) teze    c- ) kitab     d- ) bisküvi

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
a- ) İs-tan-bul                       b- ) Bal-ı- ke-sir
c- ) Şa-n-lı-ur-fa                   d- ) Gir-e- sun
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
a- ) Geceleri gökyüzü ne güzeldir
b- ) O da gelmedi ki
c- ) Benim kalemimi gördün mü
d- ) En büyük hayalim okumaktır

21. Hangisinde bir varlığın özelliğini belirten sözcük vardır?
a- ) Ali hastalanmış.          b- ) Yarın gideceğim
c- ) Dört kişi olmuşlar.       d- ) Sen de gel.

22. “23 Nisanı coşkuyla kutladık.” Cümlesinde hangi kelime yanlış yazılmıştır?
a- ) Nisanı   b- ) kutladık   c- ) 23      d- ) coşkuyla

23. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?
a- ) Şanlıurfa                       b- ) Kahramanmaraş
c- ) Gaziantep           d- ) Van Gölü

24. “Arkadaş….. ile maç…. gitti” cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yerlere hangi ekler gelmelidir?
a- ) a - ı           b- ) e- dan       c- ) ı- a       d- ) ı-ta

25. “Ağaçlar kuşlar böcekler çiçekler hepsi baharı müjdeliyordu.” Cümlesinde kaç yere (,) konmalıdır?
a- ) 1          b- ) 2            c- ) 3              d- ) 4

26. Aşağıdaki tarihlerin hangisinin yazımı doğrudur?
a- ) 12.12.1990                 b- ) 12 nisan 1990
c- ) nisan. 12. 1990           d- ) 1990 .nisan. 12

27.  “ağaç” kelimesinin –den eki almış hali aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ağaçtan                   b- ) ağaçdan
c- ) ağaçden                  d- ) ağaçten

28.   “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Atasözüyle ne anlatılmak isteniyor?
a- ) yardımlaşma     b- )  gürültü
c- ) çok düşünme    d- ) ellerin gücü

29. Aşağıdakilerin hangisinde aletlerin nasıl olduğu belirtilmemiştir?
a- ) kesici aletler              b- ) demirci aletleri
c- ) küçük aletler               d- ) yeni aletler

30. Aşağıdakilerden hangisi –ci eki almamıştır?
a- ) oduncu              b- ) simitçi     
c- ) ölçü                  d- ) kitapçı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder