19 Aralık 2012 Çarşamba

3. Sinif Türkçe Dersi 20 Soruluk Test Değerlendirme

3. Sınıf Türkçe Dersi 20 Soruluk Test Değerlendirme çöz sayfası kağıdı yaprağı ders ödev çalışması indir


1.Suna’nın defterine yazdığı tümcelerin hangisinde özel ad yoktur?
a- ) Karabaş’ı ve kedimi çok seviyorum
b- ) Beşiktaşta’mı oynuyorsunuz?
c- ) Dayım ve ben çok iyi anlaşıyoruz.

2.Furkan aşağıdaki cümlelerin hangisini doğru yazmıştır?
a- ) yolcu’luk             b- ) arka’daş            
c- ) Türkiye’den                  

3.Yeni ayakkabı alınca, eski ayakkabımı tamire verdim. Cümlesinde altı çizili sözcüklerin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
a- ) gerçek anlamlı
b- ) zıt anlamlı
c- ) eş anlamlı              

4.Yaşlı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Yaşlı dizine dayanarak yürüyordu.
b- ) Yaşlı ağaç çiçek açmadı
c- ) Gözü yaşlı anne bize bakıyordu.

5.Hangi cümlede mi soru eki yanlış yazılmıştır.
a- ) Televizyon seyretmeyi çok mu seviyorsun
b- ) İstanbul’u çok mu seviyorsun
c- ) ”İpek” sözcüğü cins isimmi?

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- ) Ali’ler sinemaya gitti.
b- ) Galip Bey kitap yazdı
c- ) Birgül Hanım size gelecekmi?

7.Aşağıdakilerden hangisinde papatya sözcüğünün kesme işareti ile ayrılması gerekir?
a- ) Papatyanın annesi bize geldi.
b- ) Papatyalar bahar gelince kırlarda açarlar
c- ) Papatyayı mı çok seviyorsun, menekşeyi mi?

8. –de durum eki, aşağıdaki sözcüklerin hangisine eklenirse  -te biçimine dönüşür?
a- ) Ali                       b- ) Ayşe       c- ) çiçek

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur?
a- ) Temiz elbiseni giy.
b- ) Yemeği üstüne dökme.
c- ) Ali simitini yedi.

10.”Annem pazardan elma ( ) armut ( )  nar ( ) aldı.” Tümcesinde ( ) işaretinin kullanıldığı yerlere hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a- ) nokta      b- ) Virgül     c- ) soru işaret       

11.Alfabemizde kaç sesli, kaç sessiz harf vardır?
a- ) 24-5                               b- ) 8-21        c- ) 13-26

12. Aşağıdakilerden hangisinde büyük sesli uyumu vardır?
a- ) Ali okula gelmedi.
b- ) Baharda kelebekler uçuşur.
c- ) Hasan hasta oldu.

13. Bir hece en fazla kaç heceden oluşur?
a- ) 2              b- ) 4              c- ) 1

14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) Bolu   b- ) Kars    c- ) Afyonkarahisar

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ilkönce gelir?
 a- ) Göl         b- ) Göz         c- ) Gök

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adın yazımı yanlıştır?
a- ) Ankaralılar geldi.
b- ) Dedem Atattürkü görmüş.
c- ) Mustafa Kemaller ölmez.

17. Kedim çok cesur bir hayvandı cümlesinde cesur yerine hangi sözcük kullanılırsa cümle zıt (karşıt) olur?
a- ) korkak    b- ) üzgün                  c- ) çekingen

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ad durum eki alan sözcük vardır?
a- ) Ayşe gül topladı.             b- ) Ayşe eve geldi mi?
c- ) Ayşe gelecek.

19. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde eş sesli sözcük vardır?
a- ) Tabağı kırdım.           b- ) Kitabımı kapladım.
c- ) Çayda yüzdüm.

20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru eki yanlış yazılmıştır?
a- ) Oya haber verdi mi?
b- ) Bana nerede olduğunu söylermisin?
c- ) Hala bize gelir misin?

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder