4 Kasım 2013 Pazartesi

okuduğunu anlama 2. Sinif Türkçe Dersi Atatürk'ün Sesi


okuduğunu anlama 2. sınıf Türkçe Dersi Atatürk'ün sesi  metinli sorular
ATATÜRK’ÜN SESİ
            Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda
            Atatürk’ün sesini duyar gibi olurum.
            Bir memleket yaratan sesini;
            Okulda, fabrikada, tarlada,
Kışlada, Mehmetçiğin dudağında,
Çırpınan bayrakta onun sesi.
Bir bulut gibi dolaşır üstümüzde
Gölgesi…
                                       Şükrü Enis REGÜ
   
1. Şair Atatürk’ün sesini ne zaman duyar gibi oluyor?
___________________________________

2. Şair Atatürk’ün sesini nerelerde duyar gibi oluyor?
___________________________________

___________________________________

3. Üstlerinde bir bulut gibi dolaşan nedir?

___________________________________

4. Şiir için yeni bir BAŞLIK yazın.
___________________________________

5. Şiirin konusu nedir?
___________________________________

6. Şiir yazan kişiye ne ad verilir?
a- ) Şarkıcı          b- ) Kitapçı           c- ) Şair

7.  “Perdelikler” sözcüğünün doğru hecelenişi aşağıdakilerden hangisidir?
a- )  Per – delik – ler                    
b- ) Per – del – ik – ler         
c- ) Per – de – lik – ler               

8.  “Sena  oldukça şen bir çocuk .” tümcesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir
a- ) kederli            b- ) şakacı        c- ) neşeli                                  

9. Aşağıdakilerden hangisinin adı özel  isim  değildir?
a- ) Şehir adları      
b- ) Yemek adları                  
c- ) Ülke adları                         

10. “İstiklal Marşı ve Bayrağımız“ neyi simgeler?
a- ) Atatürk’ü   
b- ) Bağımsızlığımızı               
c- ) Okulumuzu                       

11. “Hastalıkları önlemek için........yapılır.“  tümcesini  hangisi tamamlar ?
a- ) Yemek         b- ) Tatil              c- ) Aşı

12. Hangisi  bir oyun alanı değildir?
a- ) Parklar
b- ) Okul bahçesi
c- ) Caddeler

13. Aşağıdaki boşlukları doldurun.
 “45” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
32” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
87” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
66” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
13” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
21” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
50” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
46” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
38” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.
54” sayısında  … onluk ….  birlik vardır.

14. Aşağıdaki sayıların basamaklarını yazalım.
4 8                                  
                      b …………  b……………..………
                               
               …………..  ……………….
2 9      
                    ………….  ……………….
                            
             …………..  ……………….

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder