4 Kasım 2013 Pazartesi

okuduğunu anlama 2. Sinif Türkçe Dersi At ile eşek


okuduğunu anlama 2. sınıf Türkçe Dersi at ile eşek metinli sorular

At İle Eşek
   Adamın birinin bir atı ile bir eşeği varmış. Atına biner, yüklerini de eşeğe taşıtırmış. Bir gün eşeğine çok ağır yük yüklemiş. Eşek neredeyse devrilecekmiş. Biraz gidince eşeğin dayanacak gücü kalmamış. Ata yalvarmış:
-     Ne olur, hiç gücüm kalmadı, yükümün birazını sen al.
  Ama at bu sözlere hiç aldırmamış, yoluna devam etmiş. Az sonra eşeğin bütün gücü tükenmiş, düşüp ölüvermiş.
  Adam eşeğin sırtındaki yükleri ata yüklemiş. Üstelik eşeğin derisini de yüzüp yüklerin üstüne koymuş. At, eşeğin neler çektiğini o zaman anlamış, ona yardım etmediğine pek pişman olmuş.
                                                              Ezop Masalları
1.  Eşek, attan ne istemiş?
a- ) yüklerin hepsini taşımasını
b- ) yüklerin bazılarını taşıması
c- ) biraz yavaş yürümesini

2. Aşağıdakilerden hangisi adamın hayvanlarından biri değildir?
a- ) katır
b- ) at
c- ) eşek

3. Eşek ölünce adam aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
a- ) Eşeğin yüklerini ata yüklemiş.
b- ) Eşeğin derisini de yüzüp ata yüklemiş.
c- ) Kendisi de yüklerin üstüne oturmuş.

4.  Eşek ölünce at hangi duyguya kapılmıştır?
a- ) Pişman olmuştur.
b- ) Çok sevinmiştir.
c- ) Çok korkmuştur.

5. “Teyzemler dün akşam bize …………………” cümlesindeki noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
a- ) gelecekler
b- ) geldiler
c- ) geliyorlar

6.  “Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konulmalıdır?
a- ) nokta ( . )
b- ) ünlem ( ! )
c- ) soru işareti ( ? )

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna “?“ soru işareti konulmalıdır?
a- )Bu pastayı annem yaptı
b- )Aslı paltosunu nereye asmış
c- )Yarın kar yağacakmış

8. “Canan dün okula geç ……………….” Cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamalıyız?
a- ) kalmış
b- ) kalacak
c- ) kaldı

9. “Yaşasın, Pelinler geldi” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?
a- ) ünlem işareti ( ! )
b- ) soru işareti ( ? )
c- ) nokta ( . )

10. “Yaşlı adam bu evde yalnız………………………” cümlesinin aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak tamamlarız?
a- ) gedecekmiş
b- ) yaşıyormuş 
c- ) gelmiş

11. “gideceğiz – Cansu – sinemaya – ile” sözcükleriyle kurulmuş kurallı bir cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sinemaya gideceğiz Cansu ile.
b- ) Cansu ile sinemaya gideceğiz
c- ) Cansu ile gideceğiz sinemaya.

12. “Bu sınava çok iyi ……………………..” cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
a- ) hazırlandım
b- ) buldum
c- ) sordu

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda soru işareti ( ? ) konmalıdır?
a- ) Birkaç ay önce gitti.
b- ) Nereye gittiğini söylemedi
c- ) Özge, nereye gittiğini  biliyor mu

14. “Bu problemi nasıl çözdün” cümlesini sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?
a- ) nokta ( . )
b- ) virgül ( , ) 
c- ) soru işareti ( ? )

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder