25 Aralık 2013 Çarşamba

benim eşsiz yuvam yaşadiğimiz yer 2. sinif Hayat Bilgisi Dersi


benim eşsiz yuvam yaşadığımız yer 2. sınıf Hayat Bilgisi Dersi, 2. sınıf Hayat Bilgisi Dersi benim eşsiz yuvam teması yaşadığımız yer çalışma sayfası

YAŞADIĞIMIZ YER
      Bütün canlıların yaşamak için bazı temel  ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlardan biri de barınma ihtiyacıdır. Her canlının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmek için bir yuvaya ihtiyacı vardır.
      İnsanların yuvasına  ev (konut) denir. İnsanlar evlerinde aileleriyle birlikte yaşarlar. İnekler ve atlar ahırda, koyun ve keçiler ağılda, tavuklar, hindiler ve kazlar kümeste, arılar kovanda yaşarlar. Köpekler kulübede ,kuşlar yuvada yaşarlar. Karıncalar, solucanlar, köstebekler toprağın altında yaşarlar.Sincaplar ağaç kovuklarında yaşarlar. İpekböceğinin evi kozasıdır. Yabani hayvanların yuvalarına in (mağara) denir. Bazı canlılar ormanda, bazıları denizlerde ve göllerde yaşarlar.

SORULAR

1. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi inde yaşar?
a- ) ayı       b- ) maymun         c- ) deve

2. İnsanların yuvasının adı nedir?
a- ) in   b- ) kovan   c- ) ev

3. Hangi hayvanlar ahırda yaşar?
a- ) at, inek
b- ) keçi, inek
c- ) arı, tavuk

4. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kendi yuvasını kendisi  yapmaz?
a- ) leylek        b- ) ördek       c- ) kırlangıç

5. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi denizde yaşamaz?
a- ) ahtapot       b- ) balık       c- ) kurbağa

6. Kulübede yaşayan hayvan hangisidir?
a- ) kedi       b- ) köpek      c- ) sincap

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Her canlının yuvası kendisi için özeldir.
b- ) Yuvalarımız bizim için en güvenli yerdir.
c- ) Başkasının yuvasında da rahatça yaşayabiliriz.

8. Aşağıdaki hayvanlardan hangisini çevremizde göremeyiz?
a- ) aslan      b- ) kedi      c- ) kuş

9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi ormanda yaşayan yabani bir hayvan değildir?
a- ) maymun     b- ) deve    c- ) zürafa

10. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin  yuvaları  ağaçların kovuklarındadır?
a- ) kazlar    b- ) koyunlar   c- ) sincaplar

11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) konut-insan
b- ) kovan-ayı
c- ) yuva-kuş

12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) keçi-kuzu
b- ) inek-buzağı
c- ) eşek-sıpa

13. Koza hangi hayvanın yuvasının adıdır?
a- ) ipekböceği
b- ) karınca
c- ) solucan

14. Cümleyi uygun kelimelerle tamamlayınız.
P Hindi   ………………………    yaşar.
P Köstebek  ………………………….  yaşar.
P Anne, baba ve çocuklar  …………………………… yaşar.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder