25 Aralık 2013 Çarşamba

doğal sayilar sayilarin okunuşu ve yazilişi sayi değeri ve basama değeri 2. sinif matematik


doğal sayılar - 2 basamaklı doğal sayıların yazılışı ve okunuşu doğal sayılarda sayı ve basamak değeri doğal sayılarda basamak adları 2. sınıf matematik dersi

DOĞAL SAYILAR
1. Aşağıda rakamlarla yazılan doğal sayıların okunuşlarını örnekteki gibi yazınız.

67 :altmış yedi                      80 : ………………………………………

17 :  …………………………….              32 : …………………………………

73 : ………………………………           91 : ………………………………………

44 : …………………………………         58 : ………………………………………

21 : …………………………………           99 : ………………………………

47 : ……………………………………          80 : ………………………………………

2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla örnekteki gibi yazınız.          

Otuz sekiz : …38           yetmiş dokuz : ……….

elli yedi : …………..             kırk beş : …………..

doksan beş : …………..        otuz iki : …………..

altmış altı : …………..         on yedi : …………..

yirmi dokuz: …………..        seksen bir : …………

doksan sekiz : …………..     yüz : …………..

yirmi bir : …………..            seksen : …………..

otuz üç : …………..              yetmiş : …………..


3. Aşağıdaki doğal sayıların örnekteki gibi okunuşunu, basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder