11 Aralık 2013 Çarşamba

örüntüler sayi örüntüleri 2. sinif matematik dersi


örüntüler sayı örüntüleri 2. sınıf matematik dersi, 2. sınıf matematik dersi sayı örüntüleri(örüntü oluşturma) çalışması

P Aşağıdaki örüntülerde boş kalan yerleri tamamlayıp örüntü kuralını yazınız.

@ 5  –  7  –  9  – 11  -  …  - 15 - … - 17  - … - 21  - … -  25
Örüntü Kuralı: Sayılar   ………………   artmaktadır.

@ 1  –  2  –  3  – …  - 5 - … - 7  -  8  -  9   -  …  -   11
Örüntü Kuralı: Sayılar   ………………   artmaktadır.

@ 7  –  10  –  …  – 16  -  19  -  … -  25  -  28  -   …  -   34
 Örüntü Kuralı: Sayılar   ………………   artmaktadır.

@ 23  –  28  –  33  – ……  -  43  - …… -  48  -  53
Örüntü Kuralı: Sayılar   ………………   artmaktadır.

@ 40  –  36  –  ……  -  28  - …… -  20  -  …… - …… - ……
Örüntü Kuralı: Sayılar ……………   azalmaktadır.

@ 29  –  28  –  ……  - 26  - …… -  24  -  23 - …… - …… - ……
Örüntü Kuralı: ………………………………………………………

@ 54  –  52  –  50  - 48  - …… -  44  -  ……. - …… - …… - ……
Örüntü Kuralı: …………………………………………

@ 20  –  30  –  25  - 35  - 30 -  ……  -  35 - …… - …… - ……
Örüntü Kuralı:Sayılar ……… artıp,  ………. azalıyor.

@ ……  –  20  –  23  - 21  - 24 -  22  -  ….. - 23 - …… - ……
Örüntü Kuralı:Sayılar ……… azalıp,  ………. artıyor.

@ 12  –  13  –  15  - 16  - …… -  19  -  ….. - 22 - …… - ……
Örüntü Kuralı:Sayılar önce …… sonra  …. artıyor.

P Aşağıdaki örüntüleri tamamlayınız.

@ sonbahar - ........ - ilkbahar - .................

@ kasım - aralık - ocak - .............. - .............. - ............. - ..............

@ 20- 18- 16 - .... - .... - .... - .... - .... - 4 - .... -......

@ 50- 45- 40 - .... - .... - 25 - .... - .... - .... - ....

@.... - 10 - 15 - 20 - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ....

@ 10 - .... - 30 - 40  - ..... - ..... - ..... - ..... - .....

@ 100 - .... - 80 - 70  - ..... - ..... - ..... - ..... - .....

@ 30 - .... - 24 - 21  - ..... - ..... - ..... - ..... - .....

@ sabah - öğle - ......... - .......... - öğle - akşam - sabah - .......... - akşam   

P Aşağıda verilen örüntü kuralına göre örüntü oluşturunuz.

@ 20  –  ……  –  ……  - ……  - …… -  ……  -  …… - ……
Örüntü Kuralı: Sayılar 5 artıp,  4 azalıyor.

@ 11  –  ……  –  ……  - ……  - …… -  ……  -  …… - ……
Örüntü Kuralı: Sayılar 1 azalıp,  2 artıyor.

@ 6  –  ……  –  ……  - ……  - …… -  ……  -  …… - ……
Örüntü Kuralı: Sayılar önce 3 sonra 4 artıyor.

@ 8  –  ……  –  ……  - ……  - …… -  ……  -  …… - ……
Örüntü Kuralı: Sayılar 2 artıp,  1 azalıyor.

@ 44  –  ……  –  ……  - ……  - …… -  ……  -  …… - ……
Örüntü Kuralı: Sayılar 4 azalıp,  2 artıyor.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder